Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Horní Lideč (okres Vsetín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 542725
NUTS5: CZ0723542725
LAU 1 (NUTS 4): CZ0723 - okres Vsetín
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Horní Lideč
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Katastrální plocha (ha): 722
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1308
Nadmořská výška (m n.m.): 465
První písemná zpráva (rok): 1500
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Horní Lideč      
Horní Lideč 292      
75612 Horní Lideč   Starosta/tka: Josef Tkadlec
    Telefon: 571447428
Pošta: Horní Lideč E-mail: obec.hornilidec@tiskali.cz
IČ: 00303780    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-11.30, 12-17; Út,Čt:6.30-11.30, 12-15.30; Pá:7-12    
Telefon: 571 447 428    
Datová schránka: ukbbd73 E-mail: obec.hornilidec@tiscali.cz
Web: www.hornilidec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Horní Lideč

Základní sídelní jednotka díl

Horní Lideč

Část obce díl

Horní Lideč

Územně technická jednotka

UTJ Horní Lideč

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Vsetíně
Smetanova 1110
75501
571495111
podatelna3312@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3312
Hygienická stanice Územní pracoviště Vsetín
4.května 287
75501
571498011
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25228-uzemni-pracoviste-vsetin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Vsetín
Smetanova 810
75511
571428070
kp.vsetin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/vsetin, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Vsetin/Katastralni-pracoviste-Vsetin.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Horní Lideč - Matrika
Horní Lideč 292
75612
571447428
obec.hornilidec@tiscali.cz
www.hornilidec.cz
Obecní úřad Obecní úřad
292
75612
571 447 428
obec.hornilidec@tiscali.cz
www.hornilidec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Vsetín
Mostecká 303
75514
571810111
posta.vs@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/vsetin#obsah
Soud Okresní soud ve Vsetíně
Horní náměstí 5
75539
571484511
posta@osoud.vst.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=197&j=207&k=1970
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Vsetín
Na Kopečku 15
75501
571428111
podatelna@osz.vst.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=110&j=120&k=1187
Stavební úřad Obecní úřad Horní Lideč - Stavební úřad
Horní Lideč 292
75612
571447320
obec.hornilidec@tiscali.cz
www.hornilidec.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13285
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vsetín
Pod Žamboškou 1024
75501
950173111
podatelna.vs@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vsetin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Karolinka
Radniční náměstí 42
75605
950173662
podatelna.vs@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/karolinka#karolinka
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rožnov pod Radhoštěm
Zemědělská 572
75661
950173610
podatelna.vs@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/roznov-pod-radhostem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Valašské Meziříčí
Železničního vojska 1349
75701
950173711
podatelna.vs@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/valasske-mezirici#valasske-mezirici
Živnostenský úřad MÚ Vsetín - Obecní živnostenský úřad
Svárov 1080
75501
571491201
daniela.lukyova@mestovsetin.cz
www.mestovsetin.cz

Euroregiony

Bílé Karpaty

Účel: Všestranný rozvoj přeshraničního regionu zahrnující území působení sdružení Región Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně a území působení sdružení Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Kraj: Zlínský kraj
Rok založení: 2000
Předseda: Ing. Zdeněk Mikel, MBA
Kontaktní telefon: 573776055
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
WWW: www.regionbilekarpaty.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Hornolidečska, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Lidečsko 467/x, 756 12 Lidečko
Založeno: 11.10.2004
Kontaktní telefon: 731163586
E-mail: starosta@lidecko.cz
WWW: mashornolidecska.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 308 204 878 84 235 1 308
Muži 676 102 476 41 99 683
Ženy 643 102 402 43 136 647

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 10 15 3 16 20 -4 -9
Muži 7 12 -5 4 11 -3 -12
Ženy 6 8 -2 8 12 -2 -6

Data pro rok 2023

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 397
z toho muži 694
z toho ženy 703

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 397
v tom ve věku 0-14 307
15-64 996
65 a více let 94

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 090
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 278
vyučení a stř. odborné bez mat. 478
úplné střední s maturitou 240
vyšší odborné a nástavbové 35
vysokoškolské 58

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 379
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 143
Nezjištěné vyznání 32

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 901
v tom zaměstnaní celkem 651
nezaměstnaní celkem 80

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 901
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 37
průmysl 270
stavebnictví 76
obchod,opravy motor. vozidel 45
doprava, pošty a telekomunikace 74
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 54
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 76

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 409
denně mimo obec 323
denně mimo obec nad 60min. 27

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 407
Cenzové domácnosti 461
v tom úplné rodiny 334
neúplné rodiny 50
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 75

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 277
Trvale obydlené domy - rodinné domy 262
Neobydlené obydlené domy celkem 22
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 7
Průměrné stáří trvale obydlených domů 36
Domy podle vlastnictví soukromých osob 260
obce, státu 5
bytové družstvo - SBD 5
ostatní vlastnictví 5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 277
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 51
vodovodem 269
plynem 90
ústředním topením 243

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 407
Trvale obydlené byty v rodin. domech 307
Neobydlené byty 22

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 407
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 262
v osobním vlastnictví 6
nájemní 57
člena bytového družstva 36

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 407
Byty podle vybavení plyn v bytě 147
vodovod v bytě 394
připojení na veřejnou kanalizační síť 62
ústřední topení, etážové topení 371
vlastní koupelna, sprchový kout 387

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 422
z toho muži 716
z toho ženy 706

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 422
v tom ve věku 0-14 253
15-64 1 000
65 a více let 167

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 169
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 227
vyučení a stř. odborné bez mat. 454
úplné střední s maturitou 309
vyšší odborné a nástavbové 35
vysokoškolské 103
nezjištěné vzdělání 37

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 683
v tom zaměstnaní celkem 618
nezaměstnaní celkem 65

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 683
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 15
průmysl 223
stavebnictví 52
obchod,opravy motor. vozidel 43
doprava a skladování 44
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 33
vzdělávání 36
zdravotní a sociální péče 28

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 281
denně mimo obec 243
Dojíždějící do zaměstnání 197
do škol 120

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 307
Obydlené rodinné domy 293
Obydlené bytové domy 12
Domy podle vlastnictví soukromých osob 265
obce, státu 15
spoluvlastnictví vlastníků bytů 23
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 449
Obydlené byty v rodinných domech 339
Neobydlené byty 45

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 449
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 277
v osobním vlastnictví 28
nájemní 80
družstevní 17

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 449
Byty podle vybavení plyn v bytě 238
vodovod v bytě 428
připojení na veřejnou kanalizační síť 365
ústřední topení 423
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 23 3 1 1 9 2 2 8 8
Muži 10 1 3 1 6 3
Ženy 10 2 0 1 6 1 1 2 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 22
Muži 13
Ženy 9

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,506%
Muži 1,852%
Ženy 2,239%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 6

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska6
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa4
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 7
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 8
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 5
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 8
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 11
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.2
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola Horní Lideč 130 Základní škola, Školní družina
Mateřská škola Horní Lideč, okres Vsetín Mateřská škola
Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín Základní škola, Školní družina, Školní klub

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.228
Svobodná povolání8
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní23

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců111
s 1-9 zaměst.- mikropodniky18
s 10-49 zaměst.- malé podniky6
s 50-249 zaměst.- střed.podn.3
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno138

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství11
B-E Průmysl celkem54
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl28
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví44
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid19
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství8
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví4
L Činnosti v oblasti nemovitostí9
M Profesní; vědecké a technické činnosti10
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče5
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti12
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku722
Orná půda246
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady30
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)158
Pastviny81
Zemědělská půda435
Lesní půda184
Vodní plochy9
Zastavěné plochy14
Ostatní plochy80