Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Český Rudolec (okres Jindřichův Hradec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 546097
NUTS5: CZ0313546097
LAU 1 (NUTS 4): CZ0313 - okres Jindřichův Hradec
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Dačice
Obec s rozšířenou působností: Dačice
Katastrální plocha (ha): 4928
Počet bydlících obyvatel k 2023: 871
Nadmořská výška (m n.m.): 511
První písemná zpráva (rok): 1343

Informace

Samospráva

Obecní úřad Český Rudolec      
Český Rudolec 123      
37883 Český Rudolec   Starosta/tka: Petra Malá
    Telefon: 384496138
Pošta: Český Rudolec E-mail: ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz
IČ: 00246441    
Úřední hodiny: Po.7-11.30,12.30-17; St:7-11.30,12.30-15.30; Pá:7-11.30    
Telefon: 384 496 470    
Datová schránka: upibz48 E-mail: ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz
Web: www.ceskyrudolec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Český Rudolec Dolní Bolíkov-Nová Ves Dolní Radíkov
Horní Radíkov Lipnice u Markvarce Markvarec
Matějovec Stoječín

Základní sídelní jednotka díl

Český Rudolec Dolní Radíkov Horní Radíkov
Lipnice Markvarec Matějovec
Nová Ves Nový Svět Penikov
Rožnov Stoječín

Část obce díl

Český Rudolec Horní Radíkov Lipnice
Markvarec Matějovec Nová Ves
Nový Svět Radíkov Rožnov
Stoječín

Územně technická jednotka

UTJ Český Rudolec UTJ Dolní Bolíkov-Nová Ves UTJ Dolní Radíkov
UTJ Horní Radíkov UTJ Lipnice u Markvarce UTJ Markvarec
UTJ Matějovec UTJ Stoječín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Dačicích
Komenského 39
38001
384454111
podatelna2204@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2204
Hygienická stanice Územní pracoviště Jindřichův Hradec
Bezručova 857/II
37701
387712510
jh@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050006
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Dačice
Palackého nám.  2
38001
384401411
kp.dacice@cuzk.cz
www.katastr.net/katastr-nemovitosti-dacice
Matriční úřad Městský úřad Dačice - Matrika
Krajířova 27
38013
384401221
matrika@dacice.cz
www.dacice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
123
37883
384 496 470
ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz
www.ceskyrudolec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova  332
37701
384359111
posta.jh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec
Stará cesta  253
37727
384370330
posta@osz.jhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=52&j=62&k=665
Soud Okresní soud v Jindřichově Hradci
Klášterská  123
37701
384340011
podatelna@osoud.jhr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci
Stavební úřad Městský úřad Dačice - Stavební úřad
Krajířova 27/I
38013
384401231
stavebni@dacice.cz
www.dacice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12282
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec
Janderova 147
37701
950124111
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jindrichuv-hradec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dačice
Komenského 39
38001
950124200
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dacice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třeboň
Svobody 1012
37901
950124210
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebon
Živnostenský úřad MÚ Dačice - Odbor obecní živnostenský úřad
Palackého náměstí  1/I
38013
384401236
zivnost@dacice.cz
www.dacice.cz

Euroregiony

Silva Nortica

Účel: Euroregion Silva Nortica je zaměřen na přeshraniční spolupráci regionálních organizací a obcí spojených případně s partnery ze všech sociálních a hospodářských oblastí.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský kraj
Rok založení: 2002
Předseda: Mgr. Pavel Hložek
Kontaktní telefon: 602491498 (jednatel)
E-mail: pavel.hlozek@silvanortica.com
WWW: www.silvanortica.com/cz
Dokumenty: Pracovní program 2003/204, Pracovní program 2004/2006, Stanovy Sdružení Jihočeská Silva Nortica, Zakládací dohoda (cz/de), Strategie Euroregion Silva nortica 2007 - 2013

MAS

MAS Česká Kanada o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Pravdova 1113/11, 377 01 Jindřichův Hradec
Založeno: 24.8.2012
Kontaktní telefon: 386321226
E-mail: info@masck.cz
WWW: www.masck.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 871 121 541 81 205 871
Muži 446 48 286 36 98 450
Ženy 446 73 255 45 107 448

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 9 8 -7 26 23 3 4
Muži 3 12 -9 14 11 -12 -6
Ženy 3 8 -5 13 13 -6 -5

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 010
z toho muži 498
z toho ženy 512

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 010
v tom ve věku 0-14 172
15-64 718
65 a více let 120

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 838
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 276
vyučení a stř. odborné bez mat. 343
úplné střední s maturitou 151
vyšší odborné a nástavbové 19
vysokoškolské 39

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 971
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 419
Nezjištěné vyznání 107

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 582
v tom zaměstnaní celkem 443
nezaměstnaní celkem 65

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 582
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 128
průmysl 158
stavebnictví 36
obchod,opravy motor. vozidel 24
doprava, pošty a telekomunikace 13
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 24
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 36

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 251
denně mimo obec 203
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 333
Cenzové domácnosti 375
v tom úplné rodiny 237
neúplné rodiny 46
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 90

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 250
Trvale obydlené domy - rodinné domy 228
Neobydlené obydlené domy celkem 197
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 177
Průměrné stáří trvale obydlených domů 49
Domy podle vlastnictví soukromých osob 218
obce, státu 9
bytové družstvo - SBD 2
ostatní vlastnictví 17

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 250
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 142
vodovodem 239
plynem 4
ústředním topením 178

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 333
Trvale obydlené byty v rodin. domech 239
Neobydlené byty 208

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 333
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 217
v osobním vlastnictví 24
nájemní 55
člena bytového družstva 19

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 333
Byty podle vybavení plyn v bytě 4
vodovod v bytě 317
připojení na veřejnou kanalizační síť 205
ústřední topení, etážové topení 258
vlastní koupelna, sprchový kout 305

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 916
z toho muži 458
z toho ženy 458

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 916
v tom ve věku 0-14 125
15-64 643
65 a více let 144

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 791
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 196
vyučení a stř. odborné bez mat. 312
úplné střední s maturitou 161
vyšší odborné a nástavbové 24
vysokoškolské 60
nezjištěné vzdělání 29

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 422
v tom zaměstnaní celkem 367
nezaměstnaní celkem 55

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 422
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 62
průmysl 110
stavebnictví 24
obchod,opravy motor. vozidel 23
doprava a skladování 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 20
vzdělávání 23
zdravotní a sociální péče 12

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 140
denně mimo obec 106
Dojíždějící do zaměstnání 38
do škol 10

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 255
Obydlené rodinné domy 233
Obydlené bytové domy 16
Domy podle vlastnictví soukromých osob 216
obce, státu 6
spoluvlastnictví vlastníků bytů 16
nezjištěno 6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 341
Obydlené byty v rodinných domech 245
Neobydlené byty 237

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 341
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 218
v osobním vlastnictví 20
nájemní 59
družstevní 18

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 341
Byty podle vybavení plyn v bytě 63
vodovod v bytě 306
připojení na veřejnou kanalizační síť 221
ústřední topení 274
etážové topení 16

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 31 3 1 4 11 1 5 9 9
Muži 13 1 0 2 6 0 1 4 6
Ženy 14 2 1 2 5 1 4 5 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 31
Muži 17
Ženy 14

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,730%
Muži 3,300%
Ženy 5,490%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 4

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 7
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 13
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 10
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 11
Vodojem Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.160
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel15
Ostatní26

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců84
s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno113

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství38
B-E Průmysl celkem21
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl11
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví17
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid10
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství9
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí5
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti8
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku4 928
Orná půda975
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady40
Ovocné sady6
Trvalé travní porosty (býv.louky)692
Pastviny31
Zemědělská půda1 713
Lesní půda2 761
Vodní plochy116
Zastavěné plochy34
Ostatní plochy303