Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Deštná (okres Jindřichův Hradec)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 546151
NUTS5: CZ0313546151
LAU 1 (NUTS 4): CZ0313 - okres Jindřichův Hradec
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec
Katastrální plocha (ha): 1270
Počet bydlících obyvatel k 2023: 728
Nadmořská výška (m n.m.): 420
První písemná zpráva (rok): 1294

Informace

Samospráva

Městský úřad Deštná      
náměstí Míru 65      
37825 Deštná   Starosta/tka: David Šašek
    Telefon: 384384291
Pošta: Deštná u Jindřichova Hradce E-mail: mesto@destna.cz; podatelna@destna.cz; ucetni@destna.cz
IČ: 00246506    
Úřední hodiny: Po,St:7-16.30, Út,Čt,Pá:7-15.00    
Telefon: 384 384 231    
Datová schránka: 979beu6 E-mail: podatelna@destna.cz
Web: www.destna.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Deštná u Jindřichova Hradce Lipovka

Základní sídelní jednotka díl

Deštná Lipovka

Část obce díl

Deštná Lipovka

Územně technická jednotka

UTJ Deštná u Jindřichova Hradce UTJ Lipovka

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jindřichově Hradci
Česká 1284
37701
384353111
podatelna2205@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2205
Hygienická stanice Územní pracoviště Jindřichův Hradec
Bezručova 857/II
37701
387712510
jh@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050006
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
Scheinerova  1114
37711
384370140
kp.jhradec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jhradec, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Jindrichuv-Hradec/Katastralni-pracoviste-Jindrichuv-Hradec.aspx
Matriční úřad Městský úřad Deštná - Matrika
nám. Míru 65
37825
384384291
matrika@destna.cz
www.destna.cz
Městský úřad Městský úřad
náměstí Míru 65
37825
384 384 231
podatelna@destna.cz
www.destna.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova  332
37701
384359111
posta.jh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec
Stará cesta  253
37727
384370330
posta@osz.jhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=52&j=62&k=665
Soud Okresní soud v Jindřichově Hradci
Klášterská  123
37701
384340011
podatelna@osoud.jhr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci
Stavební úřad Městský úřad Jindřichův Hradec - Stavební úřad
Janderova 147
37701
384351111
meu@jh.cz
www.jh.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12283
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec
Janderova 147
37701
950124111
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jindrichuv-hradec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dačice
Komenského 39
38001
950124200
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dacice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třeboň
Svobody 1012
37901
950124210
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebon
Živnostenský úřad MÚ Jindřichův Hradec - Obecní živnostenský úřad
Janderova  147/II
37722
384351330
krafka@jh.cz
www.jh.cz

Euroregiony

Silva Nortica

Účel: Euroregion Silva Nortica je zaměřen na přeshraniční spolupráci regionálních organizací a obcí spojených případně s partnery ze všech sociálních a hospodářských oblastí.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský kraj
Rok založení: 2002
Předseda: Mgr. Pavel Hložek
Kontaktní telefon: 602491498 (jednatel)
E-mail: pavel.hlozek@silvanortica.com
WWW: www.silvanortica.com/cz
Dokumenty: Pracovní program 2003/204, Pracovní program 2004/2006, Stanovy Sdružení Jihočeská Silva Nortica, Zakládací dohoda (cz/de), Strategie Euroregion Silva nortica 2007 - 2013

MAS

MAS Česká Kanada o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Pravdova 1113/11, 377 01 Jindřichův Hradec
Založeno: 24.8.2012
Kontaktní telefon: 386321226
E-mail: info@masck.cz
WWW: www.masck.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 728 115 467 50 151 728
Muži 370 57 245 30 63 374
Ženy 369 58 222 20 88 373

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 8 -3 26 27 -1 -5
Muži 4 10 -6 10 14 -3 -10
Ženy 3 7 -4 10 11 0 -5

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 664
z toho muži 327
z toho ženy 337

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 664
v tom ve věku 0-14 137
15-64 436
65 a více let 91

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 527
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 135
vyučení a stř. odborné bez mat. 220
úplné střední s maturitou 118
vyšší odborné a nástavbové 13
vysokoškolské 39

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 647
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 288
Nezjištěné vyznání 45

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 486
v tom zaměstnaní celkem 311
nezaměstnaní celkem 18

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 486
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 44
průmysl 102
stavebnictví 50
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava, pošty a telekomunikace 19
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 15
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 45

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 164
denně mimo obec 122
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 236
Cenzové domácnosti 264
v tom úplné rodiny 156
neúplné rodiny 34
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 73

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 186
Trvale obydlené domy - rodinné domy 173
Neobydlené obydlené domy celkem 119
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 98
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45
Domy podle vlastnictví soukromých osob 170
obce, státu 8
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 186
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 97
vodovodem 184
plynem 88
ústředním topením 120

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 236
Trvale obydlené byty v rodin. domech 191
Neobydlené byty 127

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 236
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 157
v osobním vlastnictví 0
nájemní 33
člena bytového družstva 18

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 236
Byty podle vybavení plyn v bytě 103
vodovod v bytě 234
připojení na veřejnou kanalizační síť 140
ústřední topení, etážové topení 175
vlastní koupelna, sprchový kout 226

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 721
z toho muži 349
z toho ženy 372

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 721
v tom ve věku 0-14 111
15-64 491
65 a více let 119

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 610
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 120
vyučení a stř. odborné bez mat. 254
úplné střední s maturitou 155
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 52
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 358
v tom zaměstnaní celkem 330
nezaměstnaní celkem 28

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 358
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 21
průmysl 83
stavebnictví 48
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava a skladování 13
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 18
vzdělávání 25
zdravotní a sociální péče 19

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 173
denně mimo obec 119
Dojíždějící do zaměstnání 88
do škol 23

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 204
Obydlené rodinné domy 191
Obydlené bytové domy 11
Domy podle vlastnictví soukromých osob 181
obce, státu 8
spoluvlastnictví vlastníků bytů 7
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 257
Obydlené byty v rodinných domech 206
Neobydlené byty 123

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 257
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 179
v osobním vlastnictví 5
nájemní 36
družstevní 14

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 257
Byty podle vybavení plyn v bytě 130
vodovod v bytě 247
připojení na veřejnou kanalizační síť 166
ústřední topení 202
etážové topení 15

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 16 3 1 3 9 1 6 7 2
Muži 10 2 2 4 0 5 4 0
Ženy 8 1 2 1 5 1 1 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 13
Muži 8
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,784%
Muži 3,529%
Ženy 2,252%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 3

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Deštná Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.134
Svobodná povolání9
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel12
Ostatní12

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců72
s 1-9 zaměst.- mikropodniky7
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno99

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství13
B-E Průmysl celkem31
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl17
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví14
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid11
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství3
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti9
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče3
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti6
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 270
Orná půda523
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady25
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)216
Pastviny5
Zemědělská půda764
Lesní půda393
Vodní plochy25
Zastavěné plochy18
Ostatní plochy71