Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Srbská Kamenice (okres Děčín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 546348
NUTS5: CZ0421546348
LAU 1 (NUTS 4): CZ0421 - okres Děčín
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Česká Kamenice
Obec s rozšířenou působností: Děčín
Katastrální plocha (ha): 1175
Počet bydlících obyvatel k 2023: 270
Nadmořská výška (m n.m.): 216
První písemná zpráva (rok): 1352

Informace

Samospráva

Obecní úřad Srbská Kamenice      
Srbská Kamenice 54      
40715 Srbská Kamenice   Starosta/tka: Jitka Voglová
    Telefon: 412555066
Pošta: Srbská Kamenice E-mail: starosta@srbskakamenice.cz
IČ: 00831387    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,13:00-16:30    
Telefon: 412 555 066    
Datová schránka: 4dgatrm E-mail: starosta@srbskakamenice.cz
Web: www.srbska-kamenice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Srbská Kamenice

Základní sídelní jednotka díl

Srbská Kamenice

Část obce díl

Srbská Kamenice

Územně technická jednotka

UTJ Srbská Kamenice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40539
412592111
podatelna2503@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2503
Hygienická stanice Územní pracoviště Děčín
Březinova  3
40683
477755210
sekretariat.dc@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Děčín
Tržní 1906/24
40590
412557071
kp.decin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/decin, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Decin/Katastralni-pracoviste-Decin.aspx
Matriční úřad Městský úřad Česká Kamenice - Matrika
nám. Míru 219
40721
412582432
 s.machova@ceska-kamenice.cz
www.ceska-kamenice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
54
40715
412 555 066
starosta@srbskakamenice.cz
www.srbska-kamenice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Děčín
U Plovárny 1190/14
40502
412505111
posta.dc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/decin#obsah
Soud Okresní soud v Děčíně
Masarykovo nám. 1
40597
412709811
podatelna@osoud.dec.justice.cz
www.justice.cz/web/Okresní soud v Děčíně
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Děčín
Masarykovo nám. 97/13
40590
412589947
podatelna@osz.dec.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-decin/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Česká Kamenice - Odbor stavební úřad
náměstí Míru 272
40721
412151549
e-podatelna@ceska-kamenice.cz, v.drobna@ceska-kamenice.cz
www.ceska-kamenice.cz/odbor-stavebni-urad/os-1007
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Děčín
U Plovárny 1190/14
40502
950111111
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/decin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rumburk
Náměstí Lužické 120/11
40801
950111411
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rumburk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Varnsdorf
Melantrichova 1272
40747
950111465-468
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/varnsdorf
Živnostenský úřad Magistrát města Děčín - Obecní živnostenský úřad
28.října  1155/2
40502
412591126
urad@mmdecin.cz
www.mmdecin.cz

MAS

MAS Český sever, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf
Založeno: 15.12.2004
Kontaktní telefon: 724778296
E-mail: mistostarosta@obecrybniste.cz
WWW: www.masceskysever.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 270 46 149 14 71 270
Muži 133 22 83 6 28 135
Ženy 127 24 66 8 43 129

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 5 -3 11 4 7 4
Muži 0 1 -1 7 5 3 1
Ženy 1 0 1 4 6 6 -1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 176
z toho muži 95
z toho ženy 81

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 176
v tom ve věku 0-14 13
15-64 125
65 a více let 38

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 163
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 44
vyučení a stř. odborné bez mat. 65
úplné střední s maturitou 39
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 167
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 39
Nezjištěné vyznání 27

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 147
v tom zaměstnaní celkem 77
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 147
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 12
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava, pošty a telekomunikace 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 8

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 57
denně mimo obec 39
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 80
Cenzové domácnosti 96
v tom úplné rodiny 40
neúplné rodiny 6
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 47

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 73
Trvale obydlené domy - rodinné domy 72
Neobydlené obydlené domy celkem 57
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 55
Průměrné stáří trvale obydlených domů 63
Domy podle vlastnictví soukromých osob 69
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 73
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 64
plynem 9
ústředním topením 35

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 80
Trvale obydlené byty v rodin. domech 79
Neobydlené byty 58

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 80
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 67
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 80
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 70
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 42
vlastní koupelna, sprchový kout 59

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 229
z toho muži 120
z toho ženy 109

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 229
v tom ve věku 0-14 31
15-64 150
65 a více let 46

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 198
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 25
vyučení a stř. odborné bez mat. 80
úplné střední s maturitou 57
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 10
nezjištěné vzdělání 10

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 110
v tom zaměstnaní celkem 95
nezaměstnaní celkem 15

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 110
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 13
stavebnictví 7
obchod,opravy motor. vozidel 10
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 8
zdravotní a sociální péče 11

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 43
denně mimo obec 38
Dojíždějící do zaměstnání 9
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 83
Obydlené rodinné domy 82
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 73
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 91
Obydlené byty v rodinných domech 90
Neobydlené byty 52

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 91
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 62
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 91
Byty podle vybavení plyn v bytě 4
vodovod v bytě 75
připojení na veřejnou kanalizační síť 10
ústřední topení 58
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 8 1 0 1 2 1 2 4 1
Muži 3 0 0 0 1 0 1 2 0
Ženy 5 1 0 1 1 1 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 8
Muži 3
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,369%
Muži 3,846%
Ženy 7,576%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 8
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ne
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Lesní mateřská škola Vážka, příspěvková organizace Mateřská škola (lesní mateřská škola)

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.64
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní8

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců33
s 1-9 zaměst.- mikropodniky13
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno44

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem11
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl11
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví7
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství9
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti7
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 176
Orná půda17
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady24
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)277
Pastviny103
Zemědělská půda317
Lesní půda785
Vodní plochy19
Zastavěné plochy6
Ostatní plochy48