Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nová Ves (okres Liberec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 546593
NUTS5: CZ0513546593
LAU 1 (NUTS 4): CZ0513 - okres Liberec
NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Chrastava
Obec s rozšířenou působností: Liberec
Katastrální plocha (ha): 1234
Počet bydlících obyvatel k 2023: 929
Nadmořská výška (m n.m.): 353
První písemná zpráva (rok): 1463
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Nová Ves      
Nová Ves 213      
46331 Nová Ves   Starosta/tka: Vratislav Nečina
    Telefon: 776678760
Pošta: Chrastava E-mail: nova.ves@volny.cz
IČ: 00831433    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-12:00,13:00-17:00    
Telefon: 482 720 110    
Datová schránka: 9yjbi7g E-mail: nova.ves@volny.cz
Web: www.nova-ves.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Mlýnice Nová Ves u Chrastavy

Základní sídelní jednotka díl

Mlýnice Nová Ves Nová Víska
Růžek

Část obce díl

Mlýnice Nová Ves Nová Víska
Růžek

Územně technická jednotka

UTJ Mlýnice UTJ Nová Ves u Chrastavy

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Liberci
1. máje 97/25
46002
485211111
podatelna2601@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2601
Hygienická stanice KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64
46031
485253111
sekretariat@khslbc.cz
www.khslbc.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Liberec
Rumjancevova 149/10
46065
485341400
kp.liberec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/liberec
Matriční úřad Městský úřad Chrastava - Matrika
nám. 1.máje 1
46331
482363850
matrika@chrastava.cz
www.chrastava.cz
Obecní úřad Obecní úřad
213
46331
482 720 110
nova.ves@volny.cz
www.nova-ves.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Liberec
Frýdlantská 1399/20
46001
485236111
posta.lb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/liberecky-kraj/liberec#obsah
Soud Okresní soud v Liberci
U Soudu  540
46072
485238111
podatelna@osoud.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=146&j=156&k=1511
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Liberec
U Soudu  345
46079
485238511
podatelna@osz.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=60&j=70&k=737
Stavební úřad Městský úřad Chrastava - Odbor výstavby a územní správy
náměstí 1.máje 1
46331
482363819
podatelna@chrastava.cz, ovus@chrastava.cz
www.chrastava.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13049
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Liberec
Dr. Milady Horákové  580/7
46001
950132111
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Dub
nám. Bedřicha Smetany 10
46343
950132362
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#cesky-dub
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant
Železná 824
46401
950132363
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydlant
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hrádek nad Nisou
Za Poštou 705
46334
950132364
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#hradek-nad-nisou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Město pod Smrkem
Palackého 275
46365
950132365
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/frydlant#nove-mesto-pod-smrkem
Živnostenský úřad Magistrát města Liberec - Živnostenský úřad
Frýdlantská 183/4
46001
485243711
stichova.jitka@magistrat.liberec.cz
www.liberec.cz

Euroregiony

Nisa

Účel:
Forma: Sdružení měst a obcí
Adresa sídla: U Jezu 525/4, 46001 Liberec
Kraj: Liberecký kraj
Rok založení: 1991
Předseda: Martin Půta
Kontaktní telefon: 485226301 (předseda)
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz
WWW: www.ern.cz
Dokumenty:

MAS

Místní akční skupina Podještědí, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. Bedřicha Smetany 10/x, 463 43 Český Dub
Založeno: 8.4.2004
Kontaktní telefon: 721970475
E-mail: maspodjestedi@seznam.cz
WWW: www.podjestedi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 929 159 588 48 168 929
Muži 471 91 309 25 81 470
Ženy 426 68 279 23 87 428

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 8 15 -2 45 24 21 14
Muži 6 4 2 23 15 12 10
Ženy 3 8 -5 19 18 8 -4

Data pro rok 2023

Počet sňatků 5
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 656
z toho muži 340
z toho ženy 316

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 656
v tom ve věku 0-14 112
15-64 477
65 a více let 67

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 544
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 188
vyučení a stř. odborné bez mat. 258
úplné střední s maturitou 62
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 594
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 90
Nezjištěné vyznání 79

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 571
v tom zaměstnaní celkem 329
nezaměstnaní celkem 32

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 571
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 21
průmysl 116
stavebnictví 40
obchod,opravy motor. vozidel 31
doprava, pošty a telekomunikace 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 13

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 217
denně mimo obec 182
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 212
Cenzové domácnosti 267
v tom úplné rodiny 152
neúplné rodiny 28
nerodinné domácnosti 5
domácnosti jednotlivců 82

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 155
Trvale obydlené domy - rodinné domy 139
Neobydlené obydlené domy celkem 27
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 21
Průměrné stáří trvale obydlených domů 67
Domy podle vlastnictví soukromých osob 134
obce, státu 11
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 155
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 4
vodovodem 137
plynem 10
ústředním topením 81

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 212
Trvale obydlené byty v rodin. domech 160
Neobydlené byty 39

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 212
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 128
v osobním vlastnictví 0
nájemní 61
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 212
Byty podle vybavení plyn v bytě 6
vodovod v bytě 186
připojení na veřejnou kanalizační síť 19
ústřední topení, etážové topení 111
vlastní koupelna, sprchový kout 159

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 782
z toho muži 397
z toho ženy 385

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 782
v tom ve věku 0-14 127
15-64 565
65 a více let 87

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 655
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 155
vyučení a stř. odborné bez mat. 280
úplné střední s maturitou 117
vyšší odborné a nástavbové 10
vysokoškolské 35
nezjištěné vzdělání 33

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 358
v tom zaměstnaní celkem 306
nezaměstnaní celkem 52

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 358
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 3
průmysl 86
stavebnictví 35
obchod,opravy motor. vozidel 24
doprava a skladování 12
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 15
vzdělávání 18
zdravotní a sociální péče 20

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 109
denně mimo obec 103
Dojíždějící do zaměstnání 21
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 197
Obydlené rodinné domy 184
Obydlené bytové domy 9
Domy podle vlastnictví soukromých osob 175
obce, státu 6
spoluvlastnictví vlastníků bytů 7
nezjištěno 7

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 271
Obydlené byty v rodinných domech 212
Neobydlené byty 50

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 271
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 164
v osobním vlastnictví 7
nájemní 50
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 271
Byty podle vybavení plyn v bytě 16
vodovod v bytě 231
připojení na veřejnou kanalizační síť 32
ústřední topení 169
etážové topení 14

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 38 6 2 1 10 1 11 11 6
Muži 18 2 1 0 7 0 5 7 4
Ženy 14 4 1 1 3 1 6 4 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 26
Muži 13
Ženy 13

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,422%
Muži 4,392%
Ženy 4,659%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 9

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 3
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 7
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 2
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okr. Liberec - příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.177
Svobodná povolání4
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní13

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců87
s 1-9 zaměst.- mikropodniky11
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno131

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství11
B-E Průmysl celkem38
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl29
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví12
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid15
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství7
J Informační a komunikační činnosti8
K Peněžnictví a pojišťovnictví6
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti9
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti5
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 234
Orná půda294
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady30
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)432
Pastviny68
Zemědělská půda756
Lesní půda403
Vodní plochy10
Zastavěné plochy14
Ostatní plochy51