Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dobšice (okres Znojmo)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 546941
NUTS5: CZ0647546941
LAU 1 (NUTS 4): CZ0647 - okres Znojmo
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Znojmo
Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Katastrální plocha (ha): 474
Počet bydlících obyvatel k 2023: 2315
Nadmořská výška (m n.m.): 214
První písemná zpráva (rok): 1190
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dobšice      
Brněnská 70      
67182 Dobšice   Starosta/tka: Hana Hrušková
    Telefon: 515 225 975, 724 173 680
Pošta: Dobšice E-mail: starosta@dobsice.cz
IČ: 45670773    
Úřední hodiny: Po:7-11.30,12-17.00, Út,Čt:7-11.30,12-15.00, St:7-11.30,12-17.30, Pá:7-11.30,12-13.00    
Telefon: 515 225 975    
Datová schránka: ngyaz88 E-mail: obec@dobsice.cz
Web: www.dobsice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dobšice u Znojma

Základní sídelní jednotka díl

Dobšice

Část obce díl

Dobšice

Územně technická jednotka

UTJ Dobšice u Znojma

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Znojmě
náměstí Svobody 2889/ 8
66901
515211111
podatelna3020@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3020
Hygienická stanice Územní pracoviště Znojmo
MUDr. J. Jánského 15
66902
515213711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Znojmo
Pražská 2734/ 63a
66952
515224006
kp.znojmo@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/znojmo
Matriční úřad Městský úřad Znojmo - Matrika
Obroková 12
66922
515216297
monika.mala@muznojmo.cz
www.znojmocity.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Brněnská 70
67182
515 225 975
obec@dobsice.cz
www.dobsice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo
Vídeňská 701/31
66902
515205111
posta.zn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Znojmo
Rudoleckého 14
67028
515209611
posta@osz.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223
Soud Okresní soud ve Znojmě
nám. Republiky 1
67008
515266211
podatelna@osoud.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006
Stavební úřad Městský úřad Znojmo - Stavební úřad
Obroková 2/10
66922
515216267
info@muznojmo.cz
www.znojmocity.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12314
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo
náměstí Svobody 2889/8
66902
950176111
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/znojmo
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov
Zámecká 8
67201
950176210
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravsky-krumlov
Živnostenský úřad MÚ Znojmo - Odbor živnostenský
nám. Armády 8
66902
515516510
leos.dvorak@arm.muznojmo.cz
znojmocity.cz

MAS

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dvořákova 21/x, 669 02 Znojmo
Založeno: 7.10.2005
Kontaktní telefon: 774073004
E-mail: MASZV@seznam.cz
WWW: www.znojemskevinarstvi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 315 360 1 468 168 506 2 315
Muži 1 148 182 738 78 231 1 150
Ženy 1 181 178 730 90 275 1 169

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 10 26 5 68 71 -3 -19
Muži 12 16 -4 43 31 7 8
Ženy 13 5 8 43 32 -7 19

Data pro rok 2023

Počet sňatků 9
Počet rozvodů 5

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 342
z toho muži 1 156
z toho ženy 1 186

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 342
v tom ve věku 0-14 404
15-64 1 786
65 a více let 152

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 938
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 457
vyučení a stř. odborné bez mat. 779
úplné střední s maturitou 476
vyšší odborné a nástavbové 62
vysokoškolské 150

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 231
Cizinci s dlouhodobým pobytem 12
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 6

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 584
Nezjištěné vyznání 308

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 592
v tom zaměstnaní celkem 1 258
nezaměstnaní celkem 140

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 592
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 38
průmysl 326
stavebnictví 196
obchod,opravy motor. vozidel 197
doprava, pošty a telekomunikace 82
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 116
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 174

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 048
denně mimo obec 908
denně mimo obec nad 60min. 20

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 741
Cenzové domácnosti 823
v tom úplné rodiny 585
neúplné rodiny 94
nerodinné domácnosti 7
domácnosti jednotlivců 137

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 433
Trvale obydlené domy - rodinné domy 395
Neobydlené obydlené domy celkem 22
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 2
Průměrné stáří trvale obydlených domů 36
Domy podle vlastnictví soukromých osob 391
obce, státu 12
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 27

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 433
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 276
vodovodem 432
plynem 408
ústředním topením 358

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 741
Trvale obydlené byty v rodin. domech 413
Neobydlené byty 37

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 741
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 371
v osobním vlastnictví 49
nájemní 152
člena bytového družstva 125

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 741
Byty podle vybavení plyn v bytě 695
vodovod v bytě 737
připojení na veřejnou kanalizační síť 575
ústřední topení, etážové topení 687
vlastní koupelna, sprchový kout 730

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 282
z toho muži 1 139
z toho ženy 1 143

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 282
v tom ve věku 0-14 336
15-64 1 753
65 a více let 191

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 946
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 364
vyučení a stř. odborné bez mat. 721
úplné střední s maturitou 523
vyšší odborné a nástavbové 100
vysokoškolské 194
nezjištěné vzdělání 37

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 274
v tom zaměstnaní celkem 1 127
nezaměstnaní celkem 147

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 274
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 20
průmysl 205
stavebnictví 108
obchod,opravy motor. vozidel 135
doprava a skladování 58
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 82
vzdělávání 85
zdravotní a sociální péče 93

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 542
denně mimo obec 513
Dojíždějící do zaměstnání 127
do škol 4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 484
Obydlené rodinné domy 440
Obydlené bytové domy 36
Domy podle vlastnictví soukromých osob 426
obce, státu 10
spoluvlastnictví vlastníků bytů 33
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 802
Obydlené byty v rodinných domech 465
Neobydlené byty 57

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 802
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 424
v osobním vlastnictví 161
nájemní 140
družstevní 23

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 802
Byty podle vybavení plyn v bytě 706
vodovod v bytě 763
připojení na veřejnou kanalizační síť 748
ústřední topení 557
etážové topení 204

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 89 6 1 11 26 6 11 28 22
Muži 31 3 1 8 12 4 5 14 10
Ženy 38 3 0 3 14 2 6 14 12

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 85
Muži 44
Ženy 41

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,790%
Muži 3,511%
Ženy 5,616%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 18

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 7
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 6
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 8
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola, Dobšice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti61
Družstevní organizace4
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.451
Svobodná povolání25
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel6
Ostatní51

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců193
s 1-9 zaměst.- mikropodniky44
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno360

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství12
B-E Průmysl celkem87
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl42
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného12
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví39
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid42
H Doprava a skladování12
I Ubytování; stravování a pohostinství16
J Informační a komunikační činnosti7
K Peněžnictví a pojišťovnictví9
L Činnosti v oblasti nemovitostí5
M Profesní; vědecké a technické činnosti41
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče3
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti11
S Ostatní činnosti32
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno10

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku474
Orná půda213
Chmelnice0
Vinice46
Zahrady64
Ovocné sady24
Trvalé travní porosty (býv.louky)11
Pastviny12
Zemědělská půda358
Lesní půda9
Vodní plochy9
Zastavěné plochy21
Ostatní plochy77