Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Svatoňovice (okres Opava)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 547131
NUTS5: CZ0805547131
LAU 1 (NUTS 4): CZ0805 - okres Opava
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vítkov
Obec s rozšířenou působností: Vítkov
Katastrální plocha (ha): 1645
Počet bydlících obyvatel k 2021: 258
Nadmořská výška (m n.m.): 523
První písemná zpráva (rok): 1377
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Svatoňovice      
Svatoňovice 70      
74787 Svatoňovice   Starosta/tka: Blanka Valová
    Telefon: 556305465
Pošta: Budišov nad Budišovkou E-mail: obec@svatonovice.cz
IČ: 00849979    
Úřední hodiny: Po,St:7-17    
Telefon: 556 305 465    
Datová schránka: 48maxue E-mail: obec@svatonovice.cz 
Web: www.svatonovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Svatoňovice

Základní sídelní jednotka díl

Svatoňovice

Část obce díl

Svatoňovice

Územně technická jednotka

UTJ Svatoňovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Opavě
Masarykova třída 310/ 2
74601
553681111
podatelna3216@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3216
Hygienická stanice Územní pracoviště Opava
Olomoucká 82
74601
553668841
podatelna.op@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-opava
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Opava
Praskova  194/11
74601
553698111
kp.opava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/opava, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Opava/Katastralni-pracoviste-Opava.aspx
Matriční úřad Městský úřad Budišov nad Budišovkou - Matrika
Halaškovo nám. 2
74787
556312031
m.vecerkova.mu@budisovnb.cz
www.budisov.eu
Obecní úřad Obecní úřad
70
74787
556 305 465
obec@svatonovice.cz 
www.svatonovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Opava
Krnovská 2975/75
74698
553604111
posta.op@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/opava#obsah
Soud Okresní soud v Opavě
Olomoucká 27
74677
553759211
posta@osoud.opa.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=156&j=166&k=1601
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Opava
Lidická 23
74680
553607611
podatelna@osz.opa.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=70&j=80&k=827
Stavební úřad Městský úřad Budišov nad Budišovkou - Stavební úřad
Halaškovo nám. 2
74787
556312043
m.urad@budisovnb.cz
www.budisov.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12980
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Opava
Bochenkova  2712/4
74601
950142111
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/opava
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlučín
Čs. armády 52/1
74801
950142211
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hlucin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kravaře
Bezručova 542/10
74721
950142261
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kravare
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vítkov
Luční 663
74901
950142241
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vitkov
Živnostenský úřad MÚ Vítkov - Obecní živnostenský úřad
nám. Jana Zajíce  4
74901
556312235
zivnostensky@vitkov.info
www.vitkov.info

MAS

Místní akční skupina Opavsko z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Opavská 228/x, 747 41 Hradec nad Moravicí
Založeno: 1.3.2006
Kontaktní telefon: 724790088
E-mail: jiri.krist@masopavsko.cz
WWW: www.masopavsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 258 51 150 22 35 258
Muži 131 22 71 12 18 132
Ženy 127 29 79 10 17 126

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 6 -2 7 14 -7 -9
Muži 1 2 -1 5 4 1 0
Ženy 3 4 -1 2 10 -8 -9

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 308
z toho muži 149
z toho ženy 159

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 308
v tom ve věku 0-14 74
15-64 205
65 a více let 29

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 234
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 88
vyučení a stř. odborné bez mat. 107
úplné střední s maturitou 29
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 281
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 101
Nezjištěné vyznání 20

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 174
v tom zaměstnaní celkem 118
nezaměstnaní celkem 43

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 174
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 24
průmysl 51
stavebnictví 19
obchod,opravy motor. vozidel 10
doprava, pošty a telekomunikace 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 8

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 97
denně mimo obec 80
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 98
Cenzové domácnosti 117
v tom úplné rodiny 61
neúplné rodiny 21
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 32

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 65
Trvale obydlené domy - rodinné domy 56
Neobydlené obydlené domy celkem 2
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 63
Domy podle vlastnictví soukromých osob 52
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 65
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 65
plynem 0
ústředním topením 42

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 98
Trvale obydlené byty v rodin. domech 57
Neobydlené byty 3

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 98
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 43
v osobním vlastnictví 0
nájemní 28
člena bytového družstva 23

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 98
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 98
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 75
vlastní koupelna, sprchový kout 95

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 286
z toho muži 137
z toho ženy 149

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 286
v tom ve věku 0-14 54
15-64 198
65 a více let 34

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 232
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 80
vyučení a stř. odborné bez mat. 99
úplné střední s maturitou 31
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 3
nezjištěné vzdělání 12

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 134
v tom zaměstnaní celkem 108
nezaměstnaní celkem 26

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 134
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 33
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava a skladování 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 37
denně mimo obec 36
Dojíždějící do zaměstnání 5
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 61
Obydlené rodinné domy 53
Obydlené bytové domy 8
Domy podle vlastnictví soukromých osob 52
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 99
Obydlené byty v rodinných domech 56
Neobydlené byty 15

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 99
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 41
v osobním vlastnictví 0
nájemní 19
družstevní 16

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 99
Byty podle vybavení plyn v bytě 8
vodovod v bytě 80
připojení na veřejnou kanalizační síť 1
ústřední topení 67
etážové topení 13

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 12 3 1 2 2 1 8 4 1
Muži 6 0 0 4 2 0
Ženy 6 1 1 2 1 1 4 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 11
Muži 6
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,322%
Muži 6,742%
Ženy 5,882%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.48
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní5

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců14
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno41

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství19
B-E Průmysl celkem6
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl6
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví8
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid9
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství3
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 645
Orná půda567
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady10
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)458
Pastviny193
Zemědělská půda1 035
Lesní půda484
Vodní plochy13
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy105