Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Volfířov (okres Jindřichův Hradec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 547441
NUTS5: CZ0313547441
LAU 1 (NUTS 4): CZ0313 - okres Jindřichův Hradec
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Dačice
Obec s rozšířenou působností: Dačice
Katastrální plocha (ha): 3281
Počet bydlících obyvatel k 2023: 728
Nadmořská výška (m n.m.): 498
První písemná zpráva (rok): 1349

Informace

Samospráva

Obecní úřad Volfířov      
Volfířov 42      
38001 Volfířov   Starosta/tka: Ladislav Bartušek
    Telefon: 384 499 144; F 384 499 304
Pošta: Dačice E-mail: ou-volfirov@cbox.cz
IČ: 00247715    
Úřední hodiny: Po:7.30-12, 12-15.30; St:7.30-12, 13-17; 7.30-11    
Telefon: 384 499 144    
Datová schránka: m23b4dj E-mail: ou-volfirov@cbox.cz
Web: volfirov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Brandlín Radlice u Volfířova Řečice
Šach Velká Lhota u Dačic Volfířov

Základní sídelní jednotka díl

Brandlín Lipová Poldovka
Radlice Řečice Šach
Sádky Velká Lhota Volfířov

Část obce díl

Brandlín Lipová Poldovka
Radlice Řečice Šach
Velká Lhota Volfířov

Územně technická jednotka

UTJ Brandlín UTJ Radlice u Volfířova UTJ Řečice
UTJ Šach UTJ Velká Lhota u Dačic UTJ Volfířov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Dačicích
Komenského 39
38001
384454111
podatelna2204@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2204
Hygienická stanice Územní pracoviště Jindřichův Hradec
Bezručova 857/II
37701
387712510
jh@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050006
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Dačice
Palackého nám.  2
38001
384401411
kp.dacice@cuzk.cz
www.katastr.net/katastr-nemovitosti-dacice
Matriční úřad Městský úřad Dačice - Matrika
Krajířova 27
38013
384401221
matrika@dacice.cz
www.dacice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
42
38001
384 499 144
ou-volfirov@cbox.cz
volfirov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova  332
37701
384359111
posta.jh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec
Stará cesta  253
37727
384370330
posta@osz.jhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=52&j=62&k=665
Soud Okresní soud v Jindřichově Hradci
Klášterská  123
37701
384340011
podatelna@osoud.jhr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci
Stavební úřad Městský úřad Dačice - Stavební úřad
Krajířova 27/I
38013
384401231
stavebni@dacice.cz
www.dacice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12282
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec
Janderova 147
37701
950124111
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jindrichuv-hradec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dačice
Komenského 39
38001
950124200
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dacice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třeboň
Svobody 1012
37901
950124210
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebon
Živnostenský úřad MÚ Dačice - Odbor obecní živnostenský úřad
Palackého náměstí  1/I
38013
384401236
zivnost@dacice.cz
www.dacice.cz

Euroregiony

Silva Nortica

Účel: Euroregion Silva Nortica je zaměřen na přeshraniční spolupráci regionálních organizací a obcí spojených případně s partnery ze všech sociálních a hospodářských oblastí.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský kraj
Rok založení: 2002
Předseda: Mgr. Pavel Hložek
Kontaktní telefon: 602491498 (jednatel)
E-mail: pavel.hlozek@silvanortica.com
WWW: www.silvanortica.com/cz
Dokumenty: Pracovní program 2003/204, Pracovní program 2004/2006, Stanovy Sdružení Jihočeská Silva Nortica, Zakládací dohoda (cz/de), Strategie Euroregion Silva nortica 2007 - 2013

MAS

MAS Česká Kanada o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Pravdova 1113/11, 377 01 Jindřichův Hradec
Založeno: 24.8.2012
Kontaktní telefon: 386321226
E-mail: info@masck.cz
WWW: www.masck.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 728 116 483 44 128 728
Muži 378 69 257 21 60 382
Ženy 322 47 226 23 68 324

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 9 4 6 17 21 -4 1
Muži 1 5 -4 6 9 6 -7
Ženy 2 8 -6 7 9 15 -8

Data pro rok 2023

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 677
z toho muži 344
z toho ženy 333

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 677
v tom ve věku 0-14 129
15-64 431
65 a více let 117

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 548
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 185
vyučení a stř. odborné bez mat. 225
úplné střední s maturitou 104
vyšší odborné a nástavbové 12
vysokoškolské 22

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 669
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 387
Nezjištěné vyznání 54

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 484
v tom zaměstnaní celkem 297
nezaměstnaní celkem 19

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 484
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 76
průmysl 115
stavebnictví 22
obchod,opravy motor. vozidel 18
doprava, pošty a telekomunikace 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 23

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 188
denně mimo obec 170
denně mimo obec nad 60min. 9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 233
Cenzové domácnosti 256
v tom úplné rodiny 142
neúplné rodiny 24
nerodinné domácnosti 5
domácnosti jednotlivců 85

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 202
Trvale obydlené domy - rodinné domy 196
Neobydlené obydlené domy celkem 126
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 118
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52
Domy podle vlastnictví soukromých osob 187
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 11

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 202
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 53
vodovodem 200
plynem 6
ústředním topením 131

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 233
Trvale obydlené byty v rodin. domech 218
Neobydlené byty 128

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 233
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 181
v osobním vlastnictví 0
nájemní 23
člena bytového družstva 4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 233
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 229
připojení na veřejnou kanalizační síť 58
ústřední topení, etážové topení 174
vlastní koupelna, sprchový kout 222

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 674
z toho muži 355
z toho ženy 319

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 674
v tom ve věku 0-14 126
15-64 442
65 a více let 106

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 548
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 132
vyučení a stř. odborné bez mat. 204
úplné střední s maturitou 130
vyšší odborné a nástavbové 25
vysokoškolské 42
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 316
v tom zaměstnaní celkem 283
nezaměstnaní celkem 33

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 316
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 46
průmysl 103
stavebnictví 25
obchod,opravy motor. vozidel 19
doprava a skladování 14
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
vzdělávání 14
zdravotní a sociální péče 11

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 160
denně mimo obec 138
Dojíždějící do zaměstnání 20
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 192
Obydlené rodinné domy 185
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 174
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 225
Obydlené byty v rodinných domech 208
Neobydlené byty 169

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 225
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 179
v osobním vlastnictví 2
nájemní 11
družstevní 4

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 225
Byty podle vybavení plyn v bytě 5
vodovod v bytě 211
připojení na veřejnou kanalizační síť 69
ústřední topení 189
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 28 1 0 1 8 1 3 11 2
Muži 9 0 4 1 7 1
Ženy 8 2 0 1 4 1 2 4 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 28
Muži 17
Ženy 11

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,797%
Muži 3,409%
Ženy 4,867%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 3
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 4
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 5
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 10
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 8
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 8
Vodojem Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Velká Lhota Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.110
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel12
Ostatní15

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců72
s 1-9 zaměst.- mikropodniky8
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno76

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství24
B-E Průmysl celkem21
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl11
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví19
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid9
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství7
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti10
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti7
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 280
Orná půda1 420
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady42
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)430
Pastviny32
Zemědělská půda1 895
Lesní půda1 092
Vodní plochy86
Zastavěné plochy27
Ostatní plochy180