Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bohdalín (okres Pelhřimov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 547549
NUTS5: CZ0633547549
LAU 1 (NUTS 4): CZ0633 - okres Pelhřimov
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Kamenice nad Lipou
Obec s rozšířenou působností: Pelhřimov
Katastrální plocha (ha): 774
Počet bydlících obyvatel k 2021: 170
Nadmořská výška (m n.m.): 598
První písemná zpráva (rok): 1379

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bohdalín      
Bohdalín 83      
39491 Bohdalín   Starosta/tka: Josef Staněk
    Telefon: 420565434721
Pošta: Bohdalín E-mail: bohdalin@seznam.cz; PodatelnaBohdalin@seznam.cz
IČ: 00515981    
Úřední hodiny: Pá:17-19.00    
Telefon: 565 434 721    
Datová schránka: iifaqif E-mail: bohdalin@seznam.cz
Web: www.bohdalin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bohdalín

Základní sídelní jednotka díl

Bohdalín

Část obce díl

Bohdalín

Územně technická jednotka

UTJ Bohdalín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pelhřimově
Příkopy 1754
39301
565356111
podatelna2910@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2910
Hygienická stanice Územní pracoviště Pelhřimov
Pražská 127
39301
565301350
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=PE
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pelhřimov
U Stínadel 1316
39301
565301751
kp.pelhrimov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pelhrimov, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Pelhrimov/Katastralni-pracoviste-Pelhrimov.aspx
Matriční úřad Městský úřad Kamenice nad Lipou - Matrika
nám. Čsl. Armády 52
39481
565432193
sarka.kubu@kamenicenl.cz
www.kamenicenl.cz
Obecní úřad Obecní úřad
83
39491
565 434 721
bohdalin@seznam.cz
www.bohdalin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pelhřimov
Pražská 2462
39301
566800111
posta.pe@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/pelhrimov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Pelhřimov
třída Legií 876
39334
565323196
podatelna@osz.plh.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=73&j=83&k=854
Soud Okresní soud v Pelhřimově
třída Legií 876
39336
565303611
podatelna@osoud.plh.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=159&j=169&k=1628
Stavební úřad Městský úřad Kamenice nad Lipou - Stavební úřad
nám. Čs. armády 52
39481
565432260
podatelna@kamenicenl.cz
www.kamenicenl.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13065
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pelhřimov
Pražská 2461
39301
950145414
podatelna.pe@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pelhrimov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Humpolec
Příčná 1525
39601
950145201
podatelna.pe@uradprace.cz
www.uradprace.cz/humpolec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pelhřimov (Pacov)
nám. Svobody 320
39501
950145211
podatelna.pe@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/pelhrimov#pacov
Živnostenský úřad MÚ Pelhřimov - Obecní živnostenský úřad
Pražská 127
39301
565351338
ticha@mupe.cz
www.mupe.cz

MAS

Via rustica z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. Svobody 320/x, 395 01 Pacov
Založeno: 13.12.2004
Kontaktní telefon: 777334124
E-mail: info@viarustica.cz
WWW: www.viarustica.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 170 19 93 12 46 175
Muži 85 7 42 5 22 87
Ženy 85 12 51 7 24 88

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 2 -1 3 6 -3 -4
Muži 0 0 0 2 3 -1 -1
Ženy 1 2 -1 1 3 -2 -3

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 228
z toho muži 114
z toho ženy 114

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 228
v tom ve věku 0-14 40
15-64 141
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 188
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 56
vyučení a stř. odborné bez mat. 97
úplné střední s maturitou 25
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 7

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 223
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 88
Nezjištěné vyznání 4

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 112
v tom zaměstnaní celkem 91
nezaměstnaní celkem 10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 112
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 24
průmysl 28
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava, pošty a telekomunikace 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 9

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 73
denně mimo obec 65
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 79
Cenzové domácnosti 84
v tom úplné rodiny 60
neúplné rodiny 7
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 17

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 61
Trvale obydlené domy - rodinné domy 55
Neobydlené obydlené domy celkem 26
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 24
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48
Domy podle vlastnictví soukromých osob 54
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 2
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 61
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 44
vodovodem 59
plynem 2
ústředním topením 43

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 79
Trvale obydlené byty v rodin. domech 59
Neobydlené byty 28

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 79
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 50
v osobním vlastnictví 0
nájemní 12
člena bytového družstva 9

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 79
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 76
připojení na veřejnou kanalizační síť 61
ústřední topení, etážové topení 55
vlastní koupelna, sprchový kout 74

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 190
z toho muži 101
z toho ženy 89

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 190
v tom ve věku 0-14 23
15-64 130
65 a více let 37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 167
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 39
vyučení a stř. odborné bez mat. 82
úplné střední s maturitou 32
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 8
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 87
v tom zaměstnaní celkem 83
nezaměstnaní celkem 4

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 87
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 26
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava a skladování 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 7
zdravotní a sociální péče 3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 52
denně mimo obec 49
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 59
Obydlené rodinné domy 55
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 54
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 77
Obydlené byty v rodinných domech 59
Neobydlené byty 35

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 77
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 48
v osobním vlastnictví 0
nájemní 11
družstevní 8

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 77
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 69
připojení na veřejnou kanalizační síť 59
ústřední topení 67
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 1 0 1 1 1 1 3 1
Muži 1 0 0 0 0 2 0
Ženy 1 0 0 1 1 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 1
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 0,893%
Muži 1,724%
Ženy 1,852%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.33
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel5
Ostatní5

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců22
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno20

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství11
B-E Průmysl celkem6
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl6
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví11
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid8
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti3
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku774
Orná půda302
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady8
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)100
Pastviny2
Zemědělská půda410
Lesní půda311
Vodní plochy15
Zastavěné plochy6
Ostatní plochy31