Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Písek (okres Písek)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 549240
NUTS5: CZ0314549240
LAU 1 (NUTS 4): CZ0314 - okres Písek
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Písek
Obec s rozšířenou působností: Písek
Katastrální plocha (ha): 6323
Počet bydlících obyvatel k 2023: 30986
Nadmořská výška (m n.m.): 398
První písemná zpráva (rok): 1254

Informace

Samospráva

Městský úřad Písek      
Velké náměstí 114      
39719 Písek   Starosta/tka: Michal Čapek
    Telefon: 382330111
Pošta: Písek E-mail: e-podatelna@mupisek.cz
IČ: 00249998    
Úřední hodiny: Po:7-16.00, St:7.30-17.00, Pá:7-14.00    
Telefon: 382 330 111    
Datová schránka: p5ibfya E-mail: e-podatelna@mupisek.cz
Web: www.mesto-pisek.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hradiště u Písku Nový Dvůr u Písku Písek
Semice u Písku Smrkovice

Základní sídelní jednotka díl

Brabencovna Budějovická Dobešice
Hradiště Hradišťský vrch Kocourov
Na Americe Na Ptáčkovně Nemocnice
Nový Dvůr Písecké lesy Písek-střed
Pod Putimskou branou Pražské Předměstí-jih Pražské Předměstí-sever
Průmyslový obvod Průmyslový obvod-u nádraží Purkratice
Semice Sídliště Jih Smrkovice
Šumavská Táborské Předměstí V Oudolí
Václavské Předměstí Za nemocnicí Za Ovčínem
Žižkova

Část obce díl

Budějovické Předměstí Hradiště Nový Dvůr
Pražské Předměstí Purkratice Semice
Smrkovice Václavské Předměstí Vnitřní Město

Územně technická jednotka

UTJ Hradiště u Písku UTJ Nový Dvůr u Písku UTJ Písek
UTJ Semice u Písku UTJ Smrkovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Písku
nábřeží 1. máje 2259
39711
382750111
podatelna2208@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2208
Hygienická stanice Územní pracoviště Písek
Karla Čapka 2459
39701
387712601
pi@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050007
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Písek
Nádražní  1988
39701
382206811
kp.pisek@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pisek, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Pisek/Katastralni-pracoviste-Pisek.aspx
Matriční úřad Městský úřad Písek - Matrika
Velké nám. 114
39719
420382330272
jana.hesounova@mupisek.cz
www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Městský úřad
Velké náměstí 114
39719
382 330 111
e-podatelna@mupisek.cz
www.mesto-pisek.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Písek
Husovo nám.  2078
39701
382765111
posta.pi@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/pisek#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Písek
Velké náměstí  120
39711
382734811
posta@osz.psk.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=74&j=84&k=863
Soud Okresní soud v Písku
Velké nám.  121
39741
382731231
podatelna@osoud.psk.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=160&j=170&k=1637
Stavební úřad Městský úřad Písek - Odbor výstavby
Velké náměstí 114
39719
382330230
e-podatelna@mupisek.cz
www.mesto-pisek.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12286
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Písek
nábř. 1. máje 2259
39701
950146111
podatelna.pi@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pisek
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milevsko
Za Radnicí 12
39901
950146231
podatelna.pi@uradprace.cz
www.uradprace.cz/milevsko
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mirovice
Masarykovo náměstí 38
39806
950146201
podatelna.pi@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mirovice
Živnostenský úřad MÚ Písek - Obecní živnostenský úřad
Velké náměstí  114
39719
382330700
e-podatelna@mupisek.cz
www.mesto-pisek.cz

Euroregiony

Silva Nortica

Účel: Euroregion Silva Nortica je zaměřen na přeshraniční spolupráci regionálních organizací a obcí spojených případně s partnery ze všech sociálních a hospodářských oblastí.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský kraj
Rok založení: 2002
Předseda: Mgr. Pavel Hložek
Kontaktní telefon: 602491498 (jednatel)
E-mail: pavel.hlozek@silvanortica.com
WWW: www.silvanortica.com/cz
Dokumenty: Pracovní program 2003/204, Pracovní program 2004/2006, Stanovy Sdružení Jihočeská Silva Nortica, Zakládací dohoda (cz/de), Strategie Euroregion Silva nortica 2007 - 2013

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 30 986 5 007 18 949 1 695 6 786 30 986
Muži 14 319 2 575 9 292 798 2 817 14 284
Ženy 15 495 2 432 9 657 897 3 969 15 503

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 250 354 -46 1 375 1 027 348 244
Muži 143 217 -74 462 380 376 8
Ženy 163 199 -36 417 412 598 -31

Data pro rok 2023

Počet sňatků 125
Počet rozvodů 58

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 29 796
z toho muži 14 338
z toho ženy 15 458

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 29 796
v tom ve věku 0-14 4 912
15-64 20 739
65 a více let 4 145

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 24 884
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 4 462
vyučení a stř. odborné bez mat. 8 409
úplné střední s maturitou 7 762
vyšší odborné a nástavbové 1 126
vysokoškolské 2 781

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 28 620
Cizinci s dlouhodobým pobytem 97
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 36
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 18

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 8 737
Nezjištěné vyznání 3 227

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 18 879
v tom zaměstnaní celkem 14 425
nezaměstnaní celkem 1 080

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 18 879
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 480
průmysl 4 340
stavebnictví 1 181
obchod,opravy motor. vozidel 1 847
doprava, pošty a telekomunikace 744
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1 386
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2 316

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2 767
denně mimo obec 1 528
denně mimo obec nad 60min. 238

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 11 545
Cenzové domácnosti 12 736
v tom úplné rodiny 6 752
neúplné rodiny 1 824
nerodinné domácnosti 204
domácnosti jednotlivců 3 956

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 3 109
Trvale obydlené domy - rodinné domy 2 222
Neobydlené obydlené domy celkem 373
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 129
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 2 304
obce, státu 286
bytové družstvo - SBD 111
ostatní vlastnictví 394

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 3 109
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 2 925
vodovodem 3 078
plynem 1 793
ústředním topením 2 275

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 11 545
Trvale obydlené byty v rodin. domech 2 686
Neobydlené byty 1 154

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 11 545
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 2 287
v osobním vlastnictví 1 740
nájemní 5 168
člena bytového družstva 1 801

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 11 545
Byty podle vybavení plyn v bytě 6 097
vodovod v bytě 11 463
připojení na veřejnou kanalizační síť 11 315
ústřední topení, etážové topení 9 855
vlastní koupelna, sprchový kout 11 353

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 29 706
z toho muži 14 206
z toho ženy 15 500

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 29 706
v tom ve věku 0-14 4 213
15-64 20 296
65 a více let 5 071

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 25 493
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 3 826
vyučení a stř. odborné bez mat. 7 552
úplné střední s maturitou 8 162
vyšší odborné a nástavbové 1 309
vysokoškolské 3 556
nezjištěné vzdělání 1 009

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 14 650
v tom zaměstnaní celkem 13 493
nezaměstnaní celkem 1 157

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 14 650
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 266
průmysl 3 464
stavebnictví 744
obchod,opravy motor. vozidel 1 530
doprava a skladování 559
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 868
vzdělávání 930
zdravotní a sociální péče 1 145

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 5 040
denně mimo obec 1 632
Dojíždějící do zaměstnání 2 587
do škol 1 709

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 3 388
Obydlené rodinné domy 2 394
Obydlené bytové domy 909
Domy podle vlastnictví soukromých osob 2 502
obce, státu 132
spoluvlastnictví vlastníků bytů 409
nezjištěno 97

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 12 481
Obydlené byty v rodinných domech 2 905
Neobydlené byty 1 441

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 12 481
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 2 427
v osobním vlastnictví 4 124
nájemní 4 076
družstevní 678

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 12 481
Byty podle vybavení plyn v bytě 6 333
vodovod v bytě 11 658
připojení na veřejnou kanalizační síť 12 100
ústřední topení 10 183
etážové topení 1 117

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 721 88 7 63 209 19 184 174 127
Muži 256 42 5 34 105 10 85 91 60
Ženy 284 46 2 29 104 9 99 83 67

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 668
Muži 318
Ženy 350

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,525%
Muži 2,389%
Ženy 3,624%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 99

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Nemocnice1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé18
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost7
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa19
Zařízení lékárenské péče (lékárny)11
Dětský domov1

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola7
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.8
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk7
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola3
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Data pro rok 2021

Školy

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032 Základní umělecká škola
Soukromá výtvarná střední škola s.r.o. Střední škola
Gymnázium, Písek, Komenského 89 Střední škola
Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 Střední škola, Školní hospodářství
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,|Písek, Čelakovského 200 Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Střední škola, Domov mládeže
Vyšší odborná škola restaurátorská s.r.o. Vyšší odborná škola
Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420 Střední škola
SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA FILMOVÁ s.r.o. Vyšší odborná škola
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Střední škola, Vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga,|Písek, Lesnická 55 Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub, Dětský domov
Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394 Dům dětí a mládeže
Soukromý domov mládeže s.r.o. Domov mládeže
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub
Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub
Základní škola Cesta Základní škola, Školní družina, Školní klub
Mateřská škola - Milánkova školička, s.r.o. Mateřská škola
Základní škola Fazole, z. ú. Základní škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny1
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory2
Domovy se zvláštním režimem2
Chráněné bydlení1
Sociální poradny5
Služby následné péče1

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace23
Akciové společnosti33
Obchodní společnosti809
Družstevní organizace12
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.5 307
Svobodná povolání293
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel68
Ostatní968

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců2 615
s 1-9 zaměst.- mikropodniky551
s 10-49 zaměst.- malé podniky100
s 50-249 zaměst.- střed.podn.39
s >249 zaměst.- velké podniky4
Nezjištěno4 184

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství125
B-E Průmysl celkem783
B Těžba a dobývání2
C Zpracovatelský průmysl499
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného45
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa9
F Stavebnictví493
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid480
H Doprava a skladování121
I Ubytování; stravování a pohostinství211
J Informační a komunikační činnosti78
K Peněžnictví a pojišťovnictví148
L Činnosti v oblasti nemovitostí155
M Profesní; vědecké a technické činnosti657
N Administrativní a podpůrné činnosti99
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
P Vzdělávání135
Q Zdravotní a sociální péče113
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti160
S Ostatní činnosti345
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno72

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku6 323
Orná půda1 480
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady174
Ovocné sady17
Trvalé travní porosty (býv.louky)505
Pastviny36
Zemědělská půda2 176
Lesní půda2 983
Vodní plochy178
Zastavěné plochy241
Ostatní plochy746