Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Smrčná (okres Jihlava)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 550299
NUTS5: CZ0632550299
LAU 1 (NUTS 4): CZ0632 - okres Jihlava
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jihlava
Obec s rozšířenou působností: Jihlava
Katastrální plocha (ha): 1237
Počet bydlících obyvatel k 2023: 470
Nadmořská výška (m n.m.): 584
První písemná zpráva (rok): 1257
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Smrčná      
Smrčná 22      
58801 Smrčná   Starosta/tka: Josef Nechvátal
    Telefon: +420567275183; +420567275352; +420603516702
Pošta: Smrčná E-mail: smrcna@smrcna.cz; nechvatal.smrcna@seznam.cz
IČ: 00543756    
Úřední hodiny: Stř.,18:00-20:00, v případě lze domluvit schuzku na tel. 603 516 702    
Telefon: 567 275 183    
Datová schránka: 77tawnm E-mail: smrcna@smrcna.cz
Web: www.smrcna.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Smrčná na Moravě

Základní sídelní jednotka díl

Na Vranově Smrčná Vilémovské Chaloupky

Část obce díl

Smrčná

Územně technická jednotka

UTJ Smrčná na Moravě

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jihlavě
Tolstého 1455/ 2
58601
567559111
podatelna2901@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2901
Hygienická stanice KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15
58601
567564551
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jihlava
Fibichova 4666/6
58601
567109111
kp.jihlava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jihlava, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Jihlava/Katastralni-pracoviste-Jihlava.aspx
Matriční úřad Magistrát města Jihlavy - Matrika
Masarykovo náměstí 1
58628
565593420
veronika.masova@jihlava-city.cz
www.jihlava.cz
Obecní úřad Obecní úřad
22
58801
567 275 183
smrcna@smrcna.cz
www.smrcna.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jihlava
Brtnická 25
58604
567142111
posta.ji@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/jihlava#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jihlava
tř. Legionářů 9
58601
567573666
podatelna@osz.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=51&j=61&k=656
Soud Okresní soud v Jihlavě
tř. Legionářů 9
58601
567563111
podatelna@osoud.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430
Stavební úřad Magistrát města Jihlavy - Stavební úřad
Masarykovo nám. 97/1
58601
565593100
stavebni.urad@jihlava-city.cz
www.jihlava.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12328
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava
Brtnická 2531/21
58601
950123111
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava (Polná)
Varhánkova 278
58813
950123232
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava#polna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Telč (Třešť)
Revoluční 20/1
58901
950123222
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc#trest
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Telč
Slavatovská 98
58856
950123211
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc
Živnostenský úřad Magistrát města Jihlavy - Obecní živnostenský úřad
Třebízského 194
58601
565593230
petra.gocikova@jihlava-city.cz
www.jihlava.cz

MAS

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Husovo náměstí 39/x, 588 13 Polná
Založeno: 9.7.2007
Kontaktní telefon: 776112106
E-mail: info@mascmp.cz
WWW: www.mascmp.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 470 103 279 16 85 470
Muži 228 60 141 9 33 221
Ženy 233 43 138 7 52 225

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 5 1 13 9 4 3
Muži 5 0 5 6 2 4 9
Ženy 6 1 5 10 7 1 8

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 296
z toho muži 152
z toho ženy 144

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 296
v tom ve věku 0-14 48
15-64 203
65 a více let 45

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 248
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 77
vyučení a stř. odborné bez mat. 117
úplné střední s maturitou 41
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 291
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 99
Nezjištěné vyznání 51

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 279
v tom zaměstnaní celkem 124
nezaměstnaní celkem 6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 279
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 20
průmysl 44
stavebnictví 19
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 102
denně mimo obec 93
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 105
Cenzové domácnosti 113
v tom úplné rodiny 73
neúplné rodiny 16
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 24

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 76
Trvale obydlené domy - rodinné domy 70
Neobydlené obydlené domy celkem 20
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 15
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52
Domy podle vlastnictví soukromých osob 69
obce, státu 6
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 76
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 3
vodovodem 75
plynem 0
ústředním topením 55

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 105
Trvale obydlené byty v rodin. domech 84
Neobydlené byty 23

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 105
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 72
v osobním vlastnictví 2
nájemní 23
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 105
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 102
připojení na veřejnou kanalizační síť 6
ústřední topení, etážové topení 75
vlastní koupelna, sprchový kout 99

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 354
z toho muži 176
z toho ženy 178

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 354
v tom ve věku 0-14 48
15-64 254
65 a více let 50

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 306
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 58
vyučení a stř. odborné bez mat. 126
úplné střední s maturitou 75
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 21
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 175
v tom zaměstnaní celkem 162
nezaměstnaní celkem 13

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 175
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 12
průmysl 51
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava a skladování 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
vzdělávání 9
zdravotní a sociální péče 9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 65
denně mimo obec 59
Dojíždějící do zaměstnání 4
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 99
Obydlené rodinné domy 92
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 83
obce, státu 6
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 126
Obydlené byty v rodinných domech 103
Neobydlené byty 29

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 126
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 78
v osobním vlastnictví 0
nájemní 26
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 126
Byty podle vybavení plyn v bytě 60
vodovod v bytě 113
připojení na veřejnou kanalizační síť 6
ústřední topení 111
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 13 2 1 2 4 2 4 7 2
Muži 6 0 0 1 1 2 4 0
Ženy 7 2 1 2 3 1 2 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 10
Muži 6
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,584%
Muži 4,255%
Ženy 2,899%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 3

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ne
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.82
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní7

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců47
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno50

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství4
B-E Průmysl celkem19
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl11
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví14
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid9
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti6
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 237
Orná půda416
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady12
Ovocné sady8
Trvalé travní porosty (býv.louky)90
Pastviny8
Zemědělská půda527
Lesní půda615
Vodní plochy19
Zastavěné plochy9
Ostatní plochy68