Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nahošovice (okres Přerov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 552810
NUTS5: CZ0714552810
LAU 1 (NUTS 4): CZ0714 - okres Přerov
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Přerov
Obec s rozšířenou působností: Přerov
Katastrální plocha (ha): 293
Počet bydlících obyvatel k 2023: 154
Nadmořská výška (m n.m.): 257
První písemná zpráva (rok): 1365
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Nahošovice      
Nahošovice 39      
75114 Nahošovice   Starosta/tka: Andrea Blaťáková
    Telefon: 0
Pošta: Dřevohostice E-mail: ou@nahosovice.cz
IČ: 00636401    
Úřední hodiny: Po:19-20.00    
Telefon: 602 953 120    
Datová schránka: rrhazgj E-mail: ou@nahosovice.cz
Web: www.nahosovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Nahošovice

Základní sídelní jednotka díl

Nahošovice

Část obce díl

Nahošovice

Územně technická jednotka

UTJ Nahošovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Přerově
Wurmova 2831/ 4
75011
581280111
podatelna3107@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3107
Hygienická stanice Územní pracoviště Přerov
Dvořákova 1800/75
75002
581283111
podatelna@pr.khsolc.cz 
www.khsolc.cz/odkazy/uredni-hodiny/prerov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Přerov
Husova 2846/2
75163
581706911
kp.prerov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prerov
Matriční úřad Úřad městyse Dřevohostice - Matrika
Náměstí 74
75114
581297916
matrika@drevohostice.cz
www.drevohostice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
39
75114
602 953 120
ou@nahosovice.cz
www.nahosovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Přerov
Bayerova  732/1
75011
581277111
posta.pr@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prerov#obsah
Soud Okresní soud v Přerově
Smetanova 2
75011
581279111
podatelna@osoud.pre.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=178&j=188&k=1799
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Přerov
Smetanova 2016/2
75002
581262111
podatelna@osz.pre.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=91&j=101&k=1016
Stavební úřad Obecní úřad Dřevohostice - Stavební úřad
Náměstí 74
75114
581297917
su@drevohostice.cz
www.drevohostice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13271
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přerov
Žerotínovo nám. 168/21
75002
950155111
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prerov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hranice
Purgešova 1399/6
75301
950155600
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hranice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kojetín
náměstí Míru 21
75201
950155801
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kojetin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou
Bratrská 358/3
75131
950155701-7
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/lipnik-nad-becvou
Živnostenský úřad MÚ Přerov - Obecní živnostenský úřad
Smetanova  7
75002
581268243
jitka.kocicova@prerov.eu
www.mu-prerov.cz

MAS

MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dr. A. Stojana 41/120, 751 17 Horní Moštěnice
Založeno: 7.1.2014
Kontaktní telefon: 737775991
E-mail: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz
WWW: www.mas-mostenka.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 154 22 96 8 37 154
Muži 77 8 53 4 14 82
Ženy 83 14 43 4 23 84

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 4 -2 2 0 2 -1
Muži 0 1 -1 5 8 -1 -4
Ženy 1 1 0 7 5 -2 2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 181
z toho muži 89
z toho ženy 92

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 181
v tom ve věku 0-14 35
15-64 117
65 a více let 29

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 146
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 41
vyučení a stř. odborné bez mat. 54
úplné střední s maturitou 38
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 180
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 121
Nezjištěné vyznání 19

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 105
v tom zaměstnaní celkem 72
nezaměstnaní celkem 12

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 105
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 40
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava, pošty a telekomunikace 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 10

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 61
denně mimo obec 55
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 60
Cenzové domácnosti 66
v tom úplné rodiny 45
neúplné rodiny 2
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 19

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 51
Trvale obydlené domy - rodinné domy 51
Neobydlené obydlené domy celkem 8
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 4
Průměrné stáří trvale obydlených domů 54
Domy podle vlastnictví soukromých osob 51
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 51
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 21
vodovodem 51
plynem 33
ústředním topením 37

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 60
Trvale obydlené byty v rodin. domech 60
Neobydlené byty 11

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 60
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 49
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 60
Byty podle vybavení plyn v bytě 39
vodovod v bytě 59
připojení na veřejnou kanalizační síť 26
ústřední topení, etážové topení 46
vlastní koupelna, sprchový kout 53

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 160
z toho muži 78
z toho ženy 82

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 160
v tom ve věku 0-14 22
15-64 104
65 a více let 33

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 138
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 31
vyučení a stř. odborné bez mat. 59
úplné střední s maturitou 33
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 8
nezjištěné vzdělání 5

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 61
v tom zaměstnaní celkem 54
nezaměstnaní celkem 7

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 61
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 24
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 38
denně mimo obec 37
Dojíždějící do zaměstnání 5
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 51
Obydlené rodinné domy 51
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 47
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 64
Obydlené byty v rodinných domech 64
Neobydlené byty 12

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 64
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 54
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 64
Byty podle vybavení plyn v bytě 45
vodovod v bytě 57
připojení na veřejnou kanalizační síť 22
ústřední topení 53
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 1 0 1 1 1 1 2 1
Muži 2 0 0 0 0
Ženy 2 1 0 1 2 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 0
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,083%
Muži 3,279%
Ženy 4,651%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 1
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.18
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní5

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců9
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno14

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství1
B-E Průmysl celkem5
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl3
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví4
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku293
Orná půda236
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady9
Ovocné sady4
Trvalé travní porosty (býv.louky)21
Pastviny2
Zemědělská půda271
Lesní půda3
Vodní plochy1
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy14