Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bačalky (okres Jičín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 553701
NUTS5: CZ0522553701
LAU 1 (NUTS 4): CZ0522 - okres Jičín
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Kopidlno
Obec s rozšířenou působností: Jičín
Katastrální plocha (ha): 570
Počet bydlících obyvatel k 2023: 162
Nadmořská výška (m n.m.): 348
První písemná zpráva (rok): 1371

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bačalky      
Bačalky 101      
50723 Bačalky   Starosta/tka: Pavel Pokorný
    Telefon:
Pošta: Libáň E-mail:
IČ: 60114525    
Úřední hodiny: liché Po:17-18.00    
Telefon: 493 596 463    
Datová schránka: t6sa6y7 E-mail: urad@bacalky.cz
Web: bacalky.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bačalky Lično u Milkovic

Základní sídelní jednotka díl

Bačalky Lično

Část obce díl

Bačalky Lično

Územně technická jednotka

UTJ Bačalky UTJ Lično u Milkovic

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jičíně
Valdštejnovo nám. 1
50611
493542111
podatelna2707@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2707
Hygienická stanice Územní pracoviště Jičín
Revoluční 1076
50601
493585811
sekretariat.jc@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=23
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jičín
Šafaříkova 842
50601
493547111
kp.jicin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jicin
Matriční úřad Městský úřad Libáň - Matrika
nám. Svobody 36
50723
493598023
matricni.urad@mestoliban.c
www.mestoliban.cz
Obecní úřad Obecní úřad
101
50723
493 596 463
urad@bacalky.cz
bacalky.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jičín
Riegrova 1143
50611
493773111
posta.jc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/jicin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jičín
Šafaříkova 842
50631
493547207
podatelna@osz.jic.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-jicin/kontakty
Soud Okresní soud v Jičíně
Šafaříkova 842
50625
493547114
podatelna@osoud.jic.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=136&j=146&k=1421
Stavební úřad Městský úřad Libáň - Stavební úřad
nám. Svobody 36
50723
493598022
stavebni.urad@mestoliban.cz
www.mestoliban.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13090
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jičín
Havlíčkova 56
50601
950122350
podatelna.jc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hořice
Čelakovského 1023
50801
950122212
podatelna.jc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/jicin#horice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nová Paka
Masarykovo náměstí 1
50901
950122220
podatelna.jc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jicin#nova-paka
Živnostenský úřad MÚ Jičín - Obecní živnostenský úřad
Havlíčkova 56
50601
493545451
zivnost@mujicin.cz
www.mujicin.cz

MAS

Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: 17. listopadu 1074/x, 506 01 Jičín
Založeno: 8.12.2005
Kontaktní telefon: 603874846
E-mail: r.valiska@quick.cz
WWW: www.otevrenezahrady.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 162 16 101 12 44 162
Muži 91 11 54 5 23 89
Ženy 77 5 47 7 21 71

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 1 -1 1 1 0 1
Muži 0 1 -1 6 1 -4 4
Ženy 1 0 1 7 1 -2 7

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 162
z toho muži 78
z toho ženy 84

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 162
v tom ve věku 0-14 18
15-64 103
65 a více let 41

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 144
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 61
vyučení a stř. odborné bez mat. 57
úplné střední s maturitou 12
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 158
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 44
Nezjištěné vyznání 7

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 101
v tom zaměstnaní celkem 67
nezaměstnaní celkem 9

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 101
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 12
průmysl 36
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 0
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 51
denně mimo obec 45
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 63
Cenzové domácnosti 68
v tom úplné rodiny 40
neúplné rodiny 6
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 21

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 62
Trvale obydlené domy - rodinné domy 61
Neobydlené obydlené domy celkem 64
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 52
Průměrné stáří trvale obydlených domů 54
Domy podle vlastnictví soukromých osob 54
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 62
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 15
vodovodem 49
plynem 0
ústředním topením 30

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 63
Trvale obydlené byty v rodin. domech 62
Neobydlené byty 64

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 63
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 48
v osobním vlastnictví 0
nájemní 11
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 63
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 49
připojení na veřejnou kanalizační síť 15
ústřední topení, etážové topení 37
vlastní koupelna, sprchový kout 46

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 157
z toho muži 80
z toho ženy 77

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 157
v tom ve věku 0-14 18
15-64 104
65 a více let 32

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 139
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 34
vyučení a stř. odborné bez mat. 60
úplné střední s maturitou 28
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 10
nezjištěné vzdělání 5

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 68
v tom zaměstnaní celkem 63
nezaměstnaní celkem 5

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 68
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 24
stavebnictví 6
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 26
denně mimo obec 24
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 68
Obydlené rodinné domy 68
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 63
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 71
Obydlené byty v rodinných domech 71
Neobydlené byty 64

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 71
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 54
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 71
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 56
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 47
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 1 1 1 2 1 2 2 2
Muži 2 0 0 0 0
Ženy 2 1 0 1 1 1 0 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 1
Ženy 0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 0,990%
Muži 3,774%
Ženy 0,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.37
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní3

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců11
s 1-9 zaměst.- mikropodniky2
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno31

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství2
B-E Průmysl celkem12
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl6
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví1
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství3
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku570
Orná půda359
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady19
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)53
Pastviny17
Zemědělská půda433
Lesní půda99
Vodní plochy5
Zastavěné plochy11
Ostatní plochy22