Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 553794
NUTS5: CZ0321553794
LAU 1 (NUTS 4): CZ0321 - okres Domažlice
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Domažlice
Obec s rozšířenou působností: Domažlice
Katastrální plocha (ha): 1809
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1459
Nadmořská výška (m n.m.): 497
První písemná zpráva (rok): 1325

Informace

Samospráva

Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem      
Klenčí pod Čerchovem 118      
34534 Klenčí pod Čerchovem   Starosta/tka: Jan Bozděch
    Telefon: 379794231
Pošta: Klenčí pod Čerchovem E-mail: urad.mestyse@klenci.cz
IČ: 00253472    
Úřední hodiny: Po,St:8:00-11:30,12:30-17.00,Čt.8:00-11:30 Pá.8:00-11:30,12:30-13:30    
Telefon: 379 794 231    
Datová schránka: tkvbdnm E-mail: urad.mestyse@klenci.cz
Web: www.klenci.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Jindřichova Hora Klenčí pod Čerchovem

Základní sídelní jednotka díl

Capartice Černá Řeka Jindřichova Hora
Klenčí pod Čerchovem

Část obce díl

Capartice Černá Řeka Jindřichova Hora
Klenčí pod Čerchovem

Územně technická jednotka

UTJ Jindřichova Hora UTJ Klenčí pod Čerchovem

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Domažlicích
Msgre. B. Staška 265
34401
379724517
podatelna2305@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2305
Hygienická stanice Územní pracoviště Domažlice
Branská 5
34422
739652845
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Domažlice
Benešova 377
34401
379410231
kp.domazlice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/domazlice
Matriční úřad Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem - Matrika
Klenčí pod Čerchovem 118
34534
379794041
matrika@klenci.cz
www.klenci.cz
Obecní úřad Úřad městyse
118
34534
379 794 231
urad.mestyse@klenci.cz
www.klenci.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Domažlice
Msgre. B. Staška 265
34474
379772111
posta.do@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/domazlice#obsah
Soud Okresní soud v Domažlicích
Paroubkova 228
34401
377867800
podatelna@osoud.dom.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-domazlicich
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Domažlice
Komenského 8
34401
377867951
podatelna@osz.dom.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-domazlice/kontakty
Stavební úřad Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem - Stavební úřad
Klenčí pod Čerchovem 118
34534
379794041
stavebni.urad@klenci.cz
www.klenci.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13384
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Domažlice
Msgre. B. Staška 265
34401
950112411
podatelna.do@uradprace.cz
www.uradprace.cz/domazlice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Domažlice (Horšovský Týn)
náměstí Republiky 59
34601
950112551 - 552
podatelna.do@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/domazlice#horsovsky-tyn
Živnostenský úřad MÚ Domažlice - Obecní živnostenský úřad
U nemocnice 579
34401
379712920
podatelna@mesto-domazlice.cz
www.domazlice.info

Euroregiony

Šumava

Účel: Euroregion je formální nástroj pro přeshraniční spolupráci regionálních organizací a obcí spojených případně s partnery ze všech sociálních a hospodářských oblastí. Hlavní činností Euroregionu Šumava je: zkvalitnění a koordinace přeshraniční spolupráce, reprezentace regionu, výměna informací, správa Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko v regionu Šumava, účast na tvorbě strategií rozvoje a programů EU.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Náměstí Míru 63/I, 33901 Klatovy
Kraj: Plzeňský kraj
Rok založení: 1993
Předseda: Ing. Libor Picka, předseda
Kontaktní telefon: 376399472 (kancelář)
E-mail: info@euregio.cz
WWW: www.euregio.cz
Dokumenty: http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=519&lang=cz

MAS

MAS Český les, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Staré Sedliště 359/x, 348 01 Staré Sedliště
Založeno: 21.10.2004
Kontaktní telefon: 602168171
E-mail: info@masceskyles.cz
WWW: www.masceskyles.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 459 264 910 80 278 1 459
Muži 651 140 459 45 111 652
Ženy 675 124 451 35 167 677

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 17 15 -3 80 75 5 7
Muži 4 9 -5 35 16 60 14
Ženy 10 4 6 22 23 69 5

Data pro rok 2023

Počet sňatků 14
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 251
z toho muži 607
z toho ženy 644

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 251
v tom ve věku 0-14 209
15-64 905
65 a více let 137

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 042
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 228
vyučení a stř. odborné bez mat. 383
úplné střední s maturitou 280
vyšší odborné a nástavbové 43
vysokoškolské 95

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 173
Cizinci s dlouhodobým pobytem 17
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 4

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 385
Nezjištěné vyznání 156

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 845
v tom zaměstnaní celkem 677
nezaměstnaní celkem 20

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 845
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 74
průmysl 214
stavebnictví 51
obchod,opravy motor. vozidel 61
doprava, pošty a telekomunikace 26
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 73
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 62

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 342
denně mimo obec 258
denně mimo obec nad 60min. 11

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 478
Cenzové domácnosti 531
v tom úplné rodiny 300
neúplné rodiny 46
nerodinné domácnosti 8
domácnosti jednotlivců 177

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 260
Trvale obydlené domy - rodinné domy 231
Neobydlené obydlené domy celkem 80
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 47
Průměrné stáří trvale obydlených domů 41
Domy podle vlastnictví soukromých osob 219
obce, státu 16
bytové družstvo - SBD 7
ostatní vlastnictví 18

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 260
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 131
vodovodem 258
plynem 20
ústředním topením 210

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 478
Trvale obydlené byty v rodin. domech 281
Neobydlené byty 122

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 478
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 217
v osobním vlastnictví 46
nájemní 124
člena bytového družstva 43

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 478
Byty podle vybavení plyn v bytě 64
vodovod v bytě 473
připojení na veřejnou kanalizační síť 325
ústřední topení, etážové topení 415
vlastní koupelna, sprchový kout 461

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 280
z toho muži 646
z toho ženy 634

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 280
v tom ve věku 0-14 206
15-64 889
65 a více let 179

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 074
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 182
vyučení a stř. odborné bez mat. 374
úplné střední s maturitou 298
vyšší odborné a nástavbové 45
vysokoškolské 120
nezjištěné vzdělání 55

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 604
v tom zaměstnaní celkem 557
nezaměstnaní celkem 47

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 604
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 34
průmysl 184
stavebnictví 36
obchod,opravy motor. vozidel 50
doprava a skladování 23
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 32
vzdělávání 41
zdravotní a sociální péče 30

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 297
denně mimo obec 207
Dojíždějící do zaměstnání 357
do škol 66

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 280
Obydlené rodinné domy 252
Obydlené bytové domy 22
Domy podle vlastnictví soukromých osob 237
obce, státu 11
spoluvlastnictví vlastníků bytů 13
nezjištěno 6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 521
Obydlené byty v rodinných domech 291
Neobydlené byty 128

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 521
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 231
v osobním vlastnictví 68
nájemní 100
družstevní 53

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 521
Byty podle vybavení plyn v bytě 224
vodovod v bytě 476
připojení na veřejnou kanalizační síť 438
ústřední topení 424
etážové topení 37

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 30 3 1 6 5 1 9 7 5
Muži 13 1 3 3 0 6 4 3
Ženy 8 2 1 3 2 1 3 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 30
Muži 11
Ženy 19

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,297%
Muži 2,540%
Ženy 4,213%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska6
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa2
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 5
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 7
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 3
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 9
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 6
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace2
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.205
Svobodná povolání18
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel10
Ostatní31

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců90
s 1-9 zaměst.- mikropodniky15
s 10-49 zaměst.- malé podniky6
s 50-249 zaměst.- střed.podn.3
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno186

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství14
B-E Průmysl celkem52
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl25
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví11
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid15
H Doprava a skladování5
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví5
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti16
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání5
Q Zdravotní a sociální péče5
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti12
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno5

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 810
Orná půda307
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady16
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)336
Pastviny36
Zemědělská půda661
Lesní půda997
Vodní plochy21
Zastavěné plochy23
Ostatní plochy108