Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mrákov (okres Domažlice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 553981
NUTS5: CZ0321553981
LAU 1 (NUTS 4): CZ0321 - okres Domažlice
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Domažlice
Obec s rozšířenou působností: Domažlice
Katastrální plocha (ha): 2063
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1171
Nadmořská výška (m n.m.): 462
První písemná zpráva (rok): 1325

Informace

Samospráva

Obecní úřad Mrákov      
Mrákov 105      
34501 Mrákov   Starosta/tka: Josef Janeček
    Telefon: 379788235
Pošta: Mrákov E-mail: obec@mrakov.cz
IČ: 00253618    
Úřední hodiny: Po,St:7-12, 12.30-17; Út,Čt:7-12, 12.30-15.30, Pá:7-12.00, 12.30-14    
Telefon: 379 788 235    
Datová schránka: b9uau97 E-mail: obec@mrakov.cz
Web: www.mrakov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Klíčov u Mrákova Mrákov Smolov u Domažlic

Základní sídelní jednotka díl

Mlýneček Mrákov Nový Klíčov
Smolov Starý Klíčov Štítovky

Část obce díl

Mlýneček Mrákov Nový Klíčov
Smolov Starý Klíčov

Územně technická jednotka

UTJ Klíčov u Mrákova UTJ Mrákov UTJ Smolov u Domažlic

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Domažlicích
Msgre. B. Staška 265
34401
379724517
podatelna2305@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2305
Hygienická stanice Územní pracoviště Domažlice
Branská 5
34422
739652845
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Domažlice
Benešova 377
34401
379410231
kp.domazlice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/domazlice
Matriční úřad Městský úřad Domažlice - Matrika
nám. Míru 1
34420
379 719 113
podatelna@mesto-domazlice.cz
www.domazlice.info
Obecní úřad Obecní úřad
105
34501
379 788 235
obec@mrakov.cz
www.mrakov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Domažlice
Msgre. B. Staška 265
34474
379772111
posta.do@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/domazlice#obsah
Soud Okresní soud v Domažlicích
Paroubkova 228
34401
377867800
podatelna@osoud.dom.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-domazlicich
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Domažlice
Komenského 8
34401
377867951
podatelna@osz.dom.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-domazlice/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Domažlice - Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1
34401
379719184
posta@mesto-domazlice.cz
www.domazlice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12412
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Domažlice
Msgre. B. Staška 265
34401
950112411
podatelna.do@uradprace.cz
www.uradprace.cz/domazlice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Domažlice (Horšovský Týn)
náměstí Republiky 59
34601
950112551 - 552
podatelna.do@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/domazlice#horsovsky-tyn
Živnostenský úřad MÚ Domažlice - Obecní živnostenský úřad
U nemocnice 579
34401
379712920
podatelna@mesto-domazlice.cz
www.domazlice.info

MAS

Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Plánická 174/x, 339 01 Klatovy
Založeno: 21.4.2004
Kontaktní telefon: 376387717
E-mail: lag@masposumavi.cz
WWW: www.masposumavi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 171 185 727 64 237 1 171
Muži 564 84 390 29 104 565
Ženy 561 101 337 35 133 552

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 9 9 -8 47 25 22 22
Muži 4 5 -1 9 12 20 -4
Ženy 14 4 10 18 11 12 17

Data pro rok 2023

Počet sňatků 5
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 134
z toho muži 551
z toho ženy 583

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 134
v tom ve věku 0-14 188
15-64 807
65 a více let 139

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 946
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 274
vyučení a stř. odborné bez mat. 385
úplné střední s maturitou 222
vyšší odborné a nástavbové 25
vysokoškolské 37

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 103
Cizinci s dlouhodobým pobytem 4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 815
Nezjištěné vyznání 134

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 715
v tom zaměstnaní celkem 584
nezaměstnaní celkem 12

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 715
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 89
průmysl 251
stavebnictví 37
obchod,opravy motor. vozidel 41
doprava, pošty a telekomunikace 40
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 45
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 43

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 337
denně mimo obec 298
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 373
Cenzové domácnosti 410
v tom úplné rodiny 287
neúplné rodiny 44
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 77

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 287
Trvale obydlené domy - rodinné domy 279
Neobydlené obydlené domy celkem 34
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 19
Průměrné stáří trvale obydlených domů 37
Domy podle vlastnictví soukromých osob 274
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 287
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 209
vodovodem 284
plynem 143
ústředním topením 234

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 373
Trvale obydlené byty v rodin. domech 341
Neobydlené byty 38

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 373
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 283
v osobním vlastnictví 1
nájemní 17
člena bytového družstva 15

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 373
Byty podle vybavení plyn v bytě 172
vodovod v bytě 371
připojení na veřejnou kanalizační síť 280
ústřední topení, etážové topení 313
vlastní koupelna, sprchový kout 359

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 154
z toho muži 581
z toho ženy 573

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 154
v tom ve věku 0-14 174
15-64 804
65 a více let 175

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 980
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 211
vyučení a stř. odborné bez mat. 373
úplné střední s maturitou 267
vyšší odborné a nástavbové 26
vysokoškolské 67
nezjištěné vzdělání 33

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 571
v tom zaměstnaní celkem 543
nezaměstnaní celkem 28

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 571
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 66
průmysl 183
stavebnictví 27
obchod,opravy motor. vozidel 70
doprava a skladování 30
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 31
vzdělávání 27
zdravotní a sociální péče 17

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 377
denně mimo obec 273
Dojíždějící do zaměstnání 154
do škol 48

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 297
Obydlené rodinné domy 290
Obydlené bytové domy 7
Domy podle vlastnictví soukromých osob 273
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 13
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 403
Obydlené byty v rodinných domech 368
Neobydlené byty 69

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 403
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 299
v osobním vlastnictví 0
nájemní 24
družstevní 17

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 403
Byty podle vybavení plyn v bytě 219
vodovod v bytě 384
připojení na veřejnou kanalizační síť 316
ústřední topení 364
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 15 3 1 2 2 1 2 4 3
Muži 5 0 3 1
Ženy 3 3 0 1 3 1 1 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 15
Muži 10
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,063%
Muži 1,064%
Ženy 1,484%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 1

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1

Data pro rok 1998

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 8
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 8
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 10

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Mrákov, okres Domažlice, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Mrákov, okres Domažlice, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace2
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.178
Svobodná povolání13
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel6
Ostatní14

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců75
s 1-9 zaměst.- mikropodniky15
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.4
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno139

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství10
B-E Průmysl celkem49
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl13
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného15
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví12
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid19
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví5
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti11
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti11
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 063
Orná půda647
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady20
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)436
Pastviny13
Zemědělská půda1 103
Lesní půda755
Vodní plochy13
Zastavěné plochy26
Ostatní plochy165