Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mariánské Lázně (okres Cheb)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 554642
NUTS5: CZ0411554642
LAU 1 (NUTS 4): CZ0411 - okres Cheb
NUTS3: CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Mariánské Lázně
Obec s rozšířenou působností: Mariánské Lázně
Katastrální plocha (ha): 5179
Počet bydlících obyvatel k 2023: 14225
Nadmořská výška (m n.m.): 578
První písemná zpráva (rok): 1273

Informace

Samospráva

Městský úřad Mariánské Lázně      
Ruská 155      
35301 Mariánské Lázně   Starosta/tka: Martin Hurajčík
    Telefon:
Pošta: Mariánské Lázně 1 E-mail: martin.kalina@marianskelazne.cz
IČ: 00254061    
Úřední hodiny: Po,St:8-12,12.30-17.00    
Telefon: 354 922 111    
Datová schránka: bprbqms E-mail: muml@marianskelazne.cz
Web: www.marianskelazne.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Chotěnov u Mariánských Lázní Mariánské Lázně Stanoviště u Mariánských Lázní
Úšovice

Základní sídelní jednotka díl

Bývalá kasárna Hamrníky Chotěnov Hamrnický les
Hamrníky Jižní Město Kladská
Lázeňský areál Lázeňský areál-východ Mariánské Lázně-střed
Na Ruské Panská pole Rybníky díl 1
Rybníky díl 2 Skláře Stanoviště
Stavební Mlýn U nádraží Úšovice
Vora Za nádražím

Část obce díl

Chotěnov-Skláře Hamrníky Kladská
Mariánské Lázně Stanoviště Úšovice

Územně technická jednotka

UTJ Chotěnov u Mariánských Lázní UTJ Mariánské Lázně UTJ Stanoviště u Mariánských Lázní
UTJ Úšovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Mariánských Lázních
Hlavní 661/140
35301
354601511
podatelna2405@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2405
Hygienická stanice Územní pracoviště Cheb
Hradební 516/16
35001
355328411
cheb.sekretariat@khskv.cz
www.khskv.cz/kontakty/kontakty_ch.htm
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Cheb
Nová 1452/2
35002
354548311
kp.cheb@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/cheb
Matriční úřad Městský úřad Mariánské Lázně - Matrika
Ruská 155
35301
+420 354 922 119
 jana.cuchalova@muml.cz
www.marianskelazne.cz
Městský úřad Městský úřad
Ruská 155
35301
354 922 111
muml@marianskelazne.cz
www.marianskelazne.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Cheb
Obrněné brigády  30
35001
354419111
posta.ch@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/karlovarsky-kraj/cheb#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Chebu
Lidická 2
35096
377867550
podatelna@osz.chb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=39&j=49&k=548
Soud Okresní soud v Chebu
Lidická 1
35060
 377867410
podatelna@osoud.chb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=125&j=135&k=1322
Stavební úřad Městský úřad Mariánské Lázně - Stavební úřad
Ruská 155/3
35301
354922148
muml@marianskelazne.cz
www.muml.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12317
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Cheb
Svobody  207/52
35002
950117301
podatelna.ch@uradprace.cz
www.uradprace.cz/cheb
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Aš
Vysoká 1783/24
35201
950117375
podpora.ch@uradprace.cz
www.uradprace.cz/as
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mariánské Lázně
Hlavní třída 661/140
35301
950117475
podatelna.ch@uradprace.cz
www.uradprace.cz/marianske-lazne
Živnostenský úřad MÚ Mariánské Lázně - Obecní živnostenský úřad
Ruská 155/3
35301
354922307
jiri.sramek@muml.cz
www.marianskelazne.cz

Euroregiony

Egrensis

Účel: Mezinárodní spolupráce s městy, obcemi a vyššími územně správními celky za účelem rozvoje regionu.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský kraj
Rok založení: 1993
Předseda: Dipl. Ing. Lubomír Kovář, jednatel
Kontaktní telefon: 353 034 142 (kancelář)
E-mail: lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz
WWW: euregio-egrensis.cz/cs
Dokumenty:

MAS

MAS 21, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb
Založeno: 31.5.2006
Kontaktní telefon: 775910140
E-mail: podlipsky@mas21.cz
WWW: mas21.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 14 225 1 875 8 510 819 3 381 14 225
Muži 5 792 984 3 945 374 1 354 5 813
Ženy 6 445 891 4 565 445 2 027 6 442

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 98 170 -89 1 324 793 531 459
Muži 65 134 -69 215 205 522 -59
Ženy 59 101 -42 247 221 1 096 -16

Data pro rok 2023

Počet sňatků 54
Počet rozvodů 20

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 14 741
z toho muži 6 919
z toho ženy 7 822

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 14 741
v tom ve věku 0-14 2 098
15-64 10 476
65 a více let 2 167

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 12 643
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 2 608
vyučení a stř. odborné bez mat. 4 496
úplné střední s maturitou 3 499
vyšší odborné a nástavbové 661
vysokoškolské 1 139

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 13 494
Cizinci s dlouhodobým pobytem 156
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 49
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 22

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 3 936
Nezjištěné vyznání 1 039

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 7 822
v tom zaměstnaní celkem 7 367
nezaměstnaní celkem 597

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 7 822
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 171
průmysl 1 256
stavebnictví 478
obchod,opravy motor. vozidel 817
doprava, pošty a telekomunikace 439
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 358
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1 255

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2 216
denně mimo obec 1 333
denně mimo obec nad 60min. 100

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 5 990
Cenzové domácnosti 6 783
v tom úplné rodiny 3 093
neúplné rodiny 1 063
nerodinné domácnosti 157
domácnosti jednotlivců 2 470

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1 300
Trvale obydlené domy - rodinné domy 609
Neobydlené obydlené domy celkem 78
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 5
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52
Domy podle vlastnictví soukromých osob 687
obce, státu 217
bytové družstvo - SBD 52
ostatní vlastnictví 336

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1 300
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1 216
vodovodem 1 288
plynem 929
ústředním topením 966

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 5 990
Trvale obydlené byty v rodin. domech 780
Neobydlené byty 507

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 5 990
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 703
v osobním vlastnictví 1 885
nájemní 2 431
člena bytového družstva 674

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 5 990
Byty podle vybavení plyn v bytě 4 115
vodovod v bytě 5 952
připojení na veřejnou kanalizační síť 5 886
ústřední topení, etážové topení 4 875
vlastní koupelna, sprchový kout 5 841

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 12 906
z toho muži 5 929
z toho ženy 6 977

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 12 906
v tom ve věku 0-14 1 533
15-64 8 815
65 a více let 2 495

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 11 373
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 943
vyučení a stř. odborné bez mat. 3 480
úplné střední s maturitou 3 340
vyšší odborné a nástavbové 642
vysokoškolské 1 211
nezjištěné vzdělání 722

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 6 187
v tom zaměstnaní celkem 5 627
nezaměstnaní celkem 560

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 6 187
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 95
průmysl 751
stavebnictví 227
obchod,opravy motor. vozidel 523
doprava a skladování 228
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 233
vzdělávání 355
zdravotní a sociální péče 560

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2 111
denně mimo obec 841
Dojíždějící do zaměstnání 1 670
do škol 752

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1 358
Obydlené rodinné domy 659
Obydlené bytové domy 639
Domy podle vlastnictví soukromých osob 713
obce, státu 61
spoluvlastnictví vlastníků bytů 404
nezjištěno 66

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 5 812
Obydlené byty v rodinných domech 839
Neobydlené byty 925

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 5 812
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 657
v osobním vlastnictví 2 785
nájemní 1 315
družstevní 246

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 5 812
Byty podle vybavení plyn v bytě 3 561
vodovod v bytě 5 151
připojení na veřejnou kanalizační síť 5 654
ústřední topení 4 384
etážové topení 639

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 462 33 2 29 107 7 94 100 80
Muži 152 10 17 61 3 46 58 34
Ženy 151 23 2 12 46 4 48 42 46

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 442
Muži 170
Ženy 272

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,194%
Muži 3,665%
Ženy 5,958%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 104

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Nemocnice1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé9
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost4
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa9
Zařízení lékárenské péče (lékárny)9
Dětský domov1
Lázeňské léčebny - počet8

Data pro rok 1998

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 11
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ano 2
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 18
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ano 2
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ano 1
Lekárna Ano 6
most Ano 23
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 11
Ordinace lékaře Ano 29
Parkoviště Ano 6
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 30
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 6
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 56
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 7
Sportoviště Ano 61
Škola Ano 12
Trafostanice Ano 18
Vodojem Ano 13

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola6
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.4
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk3
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Data pro rok 2021

Školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAMÍNEK, v.o.s. Mateřská škola
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Střední škola
Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace Střední škola
Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace Domov mládeže
Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace Dětský domov
Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, příspěvková organizace Mateřská škola
Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, příspěvková organizace Mateřská škola
Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, příspěvková organizace Mateřská škola
Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace Mateřská škola
Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472,| příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně,|příspěvková organizace Základní umělecká škola
Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, 17. listopadu 475, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže
JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. Střední škola
Základní škola a lesní mateřská škola Čtyřlístek Mateřská škola (lesní mateřská škola), Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory2
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení0
Sociální poradny1
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace18
Akciové společnosti26
Obchodní společnosti830
Družstevní organizace12
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.2 980
Svobodná povolání120
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel32
Ostatní587

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců996
s 1-9 zaměst.- mikropodniky309
s 10-49 zaměst.- malé podniky62
s 50-249 zaměst.- střed.podn.14
s >249 zaměst.- velké podniky2
Nezjištěno3 227

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství49
B-E Průmysl celkem343
B Těžba a dobývání2
C Zpracovatelský průmysl138
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného11
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa4
F Stavebnictví152
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid281
H Doprava a skladování60
I Ubytování; stravování a pohostinství233
J Informační a komunikační činnosti55
K Peněžnictví a pojišťovnictví36
L Činnosti v oblasti nemovitostí135
M Profesní; vědecké a technické činnosti213
N Administrativní a podpůrné činnosti93
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání51
Q Zdravotní a sociální péče80
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti70
S Ostatní činnosti173
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno13

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku5 179
Orná půda192
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady91
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)504
Pastviny100
Zemědělská půda787
Lesní půda3 609
Vodní plochy113
Zastavěné plochy113
Ostatní plochy557