Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bravantice (okres Nový Jičín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 556858
NUTS5: CZ0804556858
LAU 1 (NUTS 4): CZ0804 - okres Nový Jičín
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bílovec
Obec s rozšířenou působností: Bílovec
Katastrální plocha (ha): 1136
Počet bydlících obyvatel k 2021: 1002
Nadmořská výška (m n.m.): 243
První písemná zpráva (rok): 1370
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bravantice      
Bravantice 223      
74281 Bravantice   Starosta/tka: Rudolf Němec
    Telefon: 556417052
Pošta: Bravantice E-mail: obec@bravantice.cz
IČ: 68921063    
Úřední hodiny: Po,St:8-16.30; Út,Čt:8-13.30    
Telefon: 556 417 052    
Datová schránka: 8t9arye E-mail: obec@bravantice.cz
Web: www.bravantice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bravantice

Základní sídelní jednotka díl

Bravantice

Část obce díl

Bravantice

Územně technická jednotka

UTJ Bravantice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Novém Jičíně
Svatopluka Čecha 2027/ 47
74101
556788111
podatelna3215@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3215
Hygienická stanice Územní pracoviště Nový Jičín
Štefánikova 9
74101
556770370
podatelna.nj@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-novy-jicin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nový Jičín
Slovanská  232/5
74101
556312911
kp.njicin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/njicin, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Novy-Jicin/Katastralni-pracoviste-Novy-Jicin.aspx
Matriční úřad Městský úřad Bílovec - Matrika
17. listopadu 411
74301
556312163
eva.bursova@bilovec.cz
www.bilovec.cz
Obecní úřad Obecní úřad
223
74281
556 417 052
obec@bravantice.cz
www.bravantice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nový Jičín
Svatopluka Čecha  1697/15
74101
556769111
posta.nj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin#obsah
Soud Okresní soud v Novém Jičíně
Tyršova 3
74111
556779511
podatelna@osoud.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=153&j=163&k=1574
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Nový Jičín
Divadelní 7
74100
556766411
podatelna@osz.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=67&j=77&k=800
Stavební úřad Městský úřad Bílovec - Odbor stavební úřad
17. listopadu 411
74315
556312151
vystavba@bilovec.cz
www.bilovec.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12374
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Jičín
Msgr. Šrámka  1030/8
74101
950139111
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/novy-jicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bílovec
Pivovarská 556/41
74301
950139204
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bilovec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frenštát pod Radhoštěm
Místecká 1660
74401
950139240
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frenstat-pod-radhostem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221
950139540
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/koprivnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Odry
Nádražní 670/30
74235
950139261
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/odry
Živnostenský úřad MÚ Bílovec - Obecní živnostenský úřad
17.listopadu 411
74301
556312116
zdenka.lazecka@bilovec.cz
www.bilovec.cz

MAS

MAS Regionu Poodří, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Bartošovice 1/x, 742 54 Bartošovice
Založeno: 20.4.2004
Kontaktní telefon: 556720491
E-mail: mas@regionpoodri.cz
WWW: www.mas.regionpoodri.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 002 191 630 48 133 990
Muži 530 100 281 22 59 526
Ženy 472 91 349 26 74 464

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 11 7 4 41 16 25 29
Muži 4 5 -1 26 10 16 15
Ženy 7 2 5 15 6 9 14

Data pro rok 2021

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 793
z toho muži 412
z toho ženy 381

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 793
v tom ve věku 0-14 167
15-64 572
65 a více let 54

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 626
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 215
vyučení a stř. odborné bez mat. 278
úplné střední s maturitou 91
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 25

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 758
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 276
Nezjištěné vyznání 55

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 673
v tom zaměstnaní celkem 322
nezaměstnaní celkem 92

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 673
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 40
průmysl 96
stavebnictví 36
obchod,opravy motor. vozidel 31
doprava, pošty a telekomunikace 21
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 43

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 268
denně mimo obec 223
denně mimo obec nad 60min. 20

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 247
Cenzové domácnosti 283
v tom úplné rodiny 180
neúplné rodiny 39
nerodinné domácnosti 7
domácnosti jednotlivců 57

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 180
Trvale obydlené domy - rodinné domy 171
Neobydlené obydlené domy celkem 27
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 9
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48
Domy podle vlastnictví soukromých osob 161
obce, státu 6
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 9

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 180
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 27
vodovodem 177
plynem 39
ústředním topením 161

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 247
Trvale obydlené byty v rodin. domech 210
Neobydlené byty 35

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 247
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 163
v osobním vlastnictví 3
nájemní 33
člena bytového družstva 9

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 247
Byty podle vybavení plyn v bytě 39
vodovod v bytě 242
připojení na veřejnou kanalizační síť 36
ústřední topení, etážové topení 214
vlastní koupelna, sprchový kout 231

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 832
z toho muži 447
z toho ženy 385

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 832
v tom ve věku 0-14 132
15-64 617
65 a více let 75

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 700
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 159
vyučení a stř. odborné bez mat. 304
úplné střední s maturitou 129
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 56
nezjištěné vzdělání 34

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 427
v tom zaměstnaní celkem 367
nezaměstnaní celkem 60

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 427
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 19
průmysl 128
stavebnictví 25
obchod,opravy motor. vozidel 31
doprava a skladování 14
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
vzdělávání 26
zdravotní a sociální péče 24

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 174
denně mimo obec 165
Dojíždějící do zaměstnání 15
do škol 2

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 213
Obydlené rodinné domy 204
Obydlené bytové domy 7
Domy podle vlastnictví soukromých osob 182
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 16
nezjištěno 6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 282
Obydlené byty v rodinných domech 237
Neobydlené byty 53

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 282
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 186
v osobním vlastnictví 9
nájemní 31
družstevní 11

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 282
Byty podle vybavení plyn v bytě 148
vodovod v bytě 255
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 225
etážové topení 23

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 20 2 0 1 8 2 4 8 5
Muži 14 0 7 1 3 6 4
Ženy 6 1 0 1 1 1 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 18
Muži 12
Ženy 6

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,675%
Muži 3,333%
Ženy 1,917%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1

Data pro rok 2016

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 13
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 3
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 3
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Bravantice příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.141
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní10

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců67
s 1-9 zaměst.- mikropodniky7
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno92

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství10
B-E Průmysl celkem23
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl22
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví27
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid31
H Doprava a skladování7
I Ubytování; stravování a pohostinství12
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti17
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti14
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno8

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 136
Orná půda728
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady23
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)118
Pastviny21
Zemědělská půda868
Lesní půda47
Vodní plochy32
Zastavěné plochy18
Ostatní plochy170