Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bohuslavice nad Vláří (okres Zlín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 557102
NUTS5: CZ0724557102
LAU 1 (NUTS 4): CZ0724 - okres Zlín
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Slavičín
Obec s rozšířenou působností: Luhačovice
Katastrální plocha (ha): 685
Počet bydlících obyvatel k 2023: 361
Nadmořská výška (m n.m.): 338
První písemná zpráva (rok): 1365
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bohuslavice nad Vláří      
Bohuslavice nad Vláří 62      
76321 Bohuslavice nad Vláří   Starosta/tka: František Machuča
    Telefon: 577341023
Pošta: Slavičín E-mail: info@bohuslavicenadvlari.cz
IČ: 70910731    
Úřední hodiny: Po,St:7-16.30; Út,Čt:7-14; Pá:7-13    
Telefon: 577 341 023    
Datová schránka: ysibjig E-mail: info@bohuslavicenadvlari.cz
Web: www.bohuslavicenadvlari.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bohuslavice nad Vláří

Základní sídelní jednotka díl

Bohuslavice nad Vláří

Část obce díl

Bohuslavice nad Vláří

Územně technická jednotka

UTJ Bohuslavice nad Vláří

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Luhačovicích
Masarykova 137
76326
577197311
podatelna3305@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3305
Hygienická stanice KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
76001
577006737
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25224-pracoviste-zlin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
Československé armády 259
76601
577311227
kp.valklobouky@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/vklobouky, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Valas-Klobouky/Katastralni-pracoviste-Valasske-Klobouky.aspx
Matriční úřad Městský úřad Slavičín - Matrika
Osvobození 25
76321
577004816
matrika@mesto-slavicin.cz
www.mesto-slavicin.cz
Obecní úřad Obecní úřad
62
76321
577 341 023
info@bohuslavicenadvlari.cz
www.bohuslavicenadvlari.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Zlín
Třída Tomáše Bati 3792
76261
577041111
posta.zl@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/zlin#obsah
Soud Okresní soud ve Zlíně
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
podatelna@osoud.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=200&j=210&k=1997
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Zlín
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
posta@osz.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=113&j=123&k=1214
Stavební úřad Městský úřad Slavičín - Stavební úřad
Osvobození 25
76315
577004835
stavebni@mesto-slavicin.cz
www.mesto-slavicin.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13170
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zlín
Čiperova 5182
76042
950175111
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zlin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Otrokovice
tř. Osvobození 1388
76502
950175602
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/otrokovice#otrokovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slavičín
Osvobození 25
76321
950175641 - 642
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/slavicin#slavicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Valašské Klobouky
Smetanova 1076
76601
950175661 - 665
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/valasske-klobouky#valasske-klobouky
Živnostenský úřad MÚ Luhačovice - Obecní živnostenský úřad
Masarykova 137
76326
577197474
zabojnik@luhacovice.eu
www.luhacovice.cz

Euroregiony

Bílé Karpaty

Účel: Všestranný rozvoj přeshraničního regionu zahrnující území působení sdružení Región Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně a území působení sdružení Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Kraj: Zlínský kraj
Rok založení: 2000
Předseda: Ing. Zdeněk Mikel, MBA
Kontaktní telefon: 573776055
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
WWW: www.regionbilekarpaty.cz
Dokumenty:

MAS

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Osvobození 25/x, 763 21 Slavičín
Založeno: 29.6.2007
Kontaktní telefon: 608197051
E-mail: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
WWW: www.luhacovskezalesi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 361 49 251 32 67 361
Muži 188 24 137 18 28 188
Ženy 175 25 114 14 39 179

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 2 -3 2 9 -7 -6
Muži 1 1 0 1 2 2 -1
Ženy 3 3 0 1 5 5 -4

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 402
z toho muži 204
z toho ženy 198

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 402
v tom ve věku 0-14 79
15-64 271
65 a více let 52

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 323
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 112
vyučení a stř. odborné bez mat. 128
úplné střední s maturitou 69
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 393
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 350
Nezjištěné vyznání 5

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 257
v tom zaměstnaní celkem 155
nezaměstnaní celkem 23

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 257
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 72
stavebnictví 24
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava, pošty a telekomunikace 12
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 12

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 117
denně mimo obec 108
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 130
Cenzové domácnosti 142
v tom úplné rodiny 104
neúplné rodiny 12
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 23

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 114
Trvale obydlené domy - rodinné domy 113
Neobydlené obydlené domy celkem 17
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 3
Průměrné stáří trvale obydlených domů 37
Domy podle vlastnictví soukromých osob 110
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 114
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 52
vodovodem 112
plynem 71
ústředním topením 96

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 130
Trvale obydlené byty v rodin. domech 129
Neobydlené byty 17

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 130
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 101
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
člena bytového družstva 2

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 130
Byty podle vybavení plyn v bytě 82
vodovod v bytě 126
připojení na veřejnou kanalizační síť 60
ústřední topení, etážové topení 107
vlastní koupelna, sprchový kout 121

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 394
z toho muži 201
z toho ženy 193

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 394
v tom ve věku 0-14 42
15-64 283
65 a více let 68

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 352
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 79
vyučení a stř. odborné bez mat. 123
úplné střední s maturitou 102
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 25
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 198
v tom zaměstnaní celkem 173
nezaměstnaní celkem 25

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 198
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 78
stavebnictví 11
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava a skladování 14
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 7
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 79
denně mimo obec 77
Dojíždějící do zaměstnání 6
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 111
Obydlené rodinné domy 109
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 100
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 8
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 127
Obydlené byty v rodinných domech 125
Neobydlené byty 29

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 127
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 98
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 127
Byty podle vybavení plyn v bytě 75
vodovod v bytě 110
připojení na veřejnou kanalizační síť 55
ústřední topení 112
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 0 3 1 1 2 2 2
Muži 2 0 2 0 1 1
Ženy 1 1 0 1 2 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 4
Muži 4
Ženy 0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,594%
Muži 0,725%
Ženy 0,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ne
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.65
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní10

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců25
s 1-9 zaměst.- mikropodniky2
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno55

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem14
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl4
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví7
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid4
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku685
Orná půda11
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady11
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)352
Zemědělská půda376
Lesní půda226
Vodní plochy16
Zastavěné plochy9
Ostatní plochy59