Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kobylá nad Vidnavkou (okres Jeseník)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 557218
NUTS5: CZ0711557218
LAU 1 (NUTS 4): CZ0711 - okres Jeseník
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Javorník
Obec s rozšířenou působností: Jeseník
Katastrální plocha (ha): 1080
Počet bydlících obyvatel k 2023: 376
Nadmořská výška (m n.m.): 290
První písemná zpráva (rok): 1266
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou      
Kobylá nad Vidnavkou 53      
79065 Kobylá nad Vidnavkou   Starosta/tka: Miroslava Rybáriková
    Telefon: 584437604
Pošta: Žulová E-mail: podatelna@oukobyla.cz
IČ: 70599971    
Úřední hodiny: Po,Str.8:00-11:00, 12:00-17:00, Út.8:00-11:00,12:00-15:00    
Telefon: 584 437 604    
Datová schránka: 5qhbvrr E-mail: podatelna@oukobyla.cz
Web: www.oukobyla.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kobylá nad Vidnavkou

Základní sídelní jednotka díl

Kobylá nad Vidnavkou

Část obce díl

Kobylá nad Vidnavkou

Územně technická jednotka

UTJ Kobylá nad Vidnavkou

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jeseníku
Fučíkova 1239/14
79001
584494111
podatelna3103@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3103
Hygienická stanice Územní pracoviště Jeseník
K. Čapka  10/1147
79001
584411108
podatelna@je.khsolc.cz
www.khsolc.cz/odkazy/uredni-hodiny/jesenik
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jeseník
Husova 10/1
79001
584458175
kp.jesenik@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jesenik
Matriční úřad Městský úřad Žulová - Matrika
Hlavní 36
79065
584437129
matrika@mestozulova.cz
www.mestozulova.cz
Obecní úřad Obecní úřad
53
79065
584 437 604
podatelna@oukobyla.cz
www.oukobyla.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jeseník
Karla Čapka 1147/10
79001
584487311
posta.je@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/jesenik#obsah
Soud Okresní soud v Jeseníku
Dukelská  2a/761
79001
584458200
podatelna@osoud.jes.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-jeseniku
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jeseník
Nábřežní  290/20
79001
584459411
podatelna@osz.jes.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-jesenik/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Javorník - Stavební úřad
nám. Svobody 134
79070
584458788
stavebni.ved@mestojavornik.cz
www.mestojavornik.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13059
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jeseník
Karla Čapka  1147/10
79001
950121111
podatelna.je@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/jesenik
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Javorník
Lidická 96
79070
950121551
podatelna.je@uradprace.cz
www.uradprace.cz/javornik
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zlaté Hory
Nádražní 280
79376
950121571
podatelna.je@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/jesenik#zlate-hory
Živnostenský úřad MÚ Jeseník - Obecní živnostenský úřad
K. Čapka 10/1147
79001
584498466
zivnost@mujes.cz
www.mujes.cz

Euroregiony

Praděd

Účel: Rozvoj přátelské a vzájemně výhodné přeshraniční spolupráce na styku Moravy a Slezska v České republice a Opolského Slezska v Polské republice.
Forma: Dobrovolné sdružením českých a polských spolků a sdružení měst a obcí
Adresa sídla: Nové Doby 111, 79326 Vrbno pod Pradědem
Kraj: Olomoucký kraj
Rok založení: 1997
Předseda: Ing. Zdeněk Jarmar
Kontaktní telefon: 554751056 (sekretariát)
E-mail: alena.smigurova@europraded.cz
WWW: www.europraded.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Lipová-lázně 396/x, 790 61 Lipová-lázně
Založeno: 12.12.2012
Kontaktní telefon: 724830700
E-mail: polachova@masjesenicko.cz
WWW: www.masjesenicko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 376 43 203 23 118 376
Muži 170 22 111 14 47 172
Ženy 192 21 92 9 71 190

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 13 -19 33 11 22 12
Muži 0 3 -3 10 8 16 -1
Ženy 2 7 -5 8 5 5 -2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 498
z toho muži 232
z toho ženy 266

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 498
v tom ve věku 0-14 71
15-64 309
65 a více let 118

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 427
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 224
vyučení a stř. odborné bez mat. 140
úplné střední s maturitou 49
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 7

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 377
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 257
Nezjištěné vyznání 35

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 208
v tom zaměstnaní celkem 134
nezaměstnaní celkem 60

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 208
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 20
průmysl 34
stavebnictví 34
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava, pošty a telekomunikace 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 23

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 99
denně mimo obec 72
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 116
Cenzové domácnosti 144
v tom úplné rodiny 87
neúplné rodiny 19
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 35

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 98
Trvale obydlené domy - rodinné domy 87
Neobydlené obydlené domy celkem 10
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 4
Průměrné stáří trvale obydlených domů 50
Domy podle vlastnictví soukromých osob 85
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 98
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 94
plynem 3
ústředním topením 75

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 116
Trvale obydlené byty v rodin. domech 88
Neobydlené byty 11

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 116
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 77
v osobním vlastnictví 12
nájemní 16
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 116
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 111
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 77
vlastní koupelna, sprchový kout 111

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 435
z toho muži 205
z toho ženy 230

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 435
v tom ve věku 0-14 65
15-64 249
65 a více let 118

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 370
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 115
vyučení a stř. odborné bez mat. 131
úplné střední s maturitou 41
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 11
nezjištěné vzdělání 33

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 148
v tom zaměstnaní celkem 113
nezaměstnaní celkem 35

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 148
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 13
stavebnictví 21
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava a skladování 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 12
zdravotní a sociální péče 12

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 24
denně mimo obec 21
Dojíždějící do zaměstnání 25
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 94
Obydlené rodinné domy 85
Obydlené bytové domy 7
Domy podle vlastnictví soukromých osob 79
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 122
Obydlené byty v rodinných domech 95
Neobydlené byty 20

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 122
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 71
v osobním vlastnictví 5
nájemní 22
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 122
Byty podle vybavení plyn v bytě 11
vodovod v bytě 97
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 88
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 31 4 0 1 13 1 8 9 2
Muži 14 2 0 0 8 0 4 8 0
Ženy 7 2 0 1 5 1 4 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 29
Muži 16
Ženy 13

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 14,286%
Muži 13,208%
Ženy 14,130%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 4

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 8
ČOV Ne
Dům pro seniory Ano 2
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.68
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní9

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců21
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno55

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství3
B-E Průmysl celkem12
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl4
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví11
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti4
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 080
Orná půda476
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady18
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)149
Zemědělská půda644
Lesní půda347
Vodní plochy26
Zastavěné plochy11
Ostatní plochy52