Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dobřany (okres Plzeň-jih)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 557676
NUTS5: CZ0324557676
LAU 1 (NUTS 4): CZ0324 - okres Plzeň-jih
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Dobřany
Obec s rozšířenou působností: Stod
Katastrální plocha (ha): 3532
Počet bydlících obyvatel k 2023: 6435
Nadmořská výška (m n.m.): 352
První písemná zpráva (rok): 1220
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Dobřany      
náměstí T. G. M. 1      
33441 Dobřany   Starosta/tka: Martin Sobotka
    Telefon: 377195831
Pošta: Dobřany E-mail: dobrany@dobrany.cz
IČ: 00256552    
Úřední hodiny: Po,St:7.15-11.15,12-18; St:7.15-11.15,12-17    
Telefon: 377 195 831    
Datová schránka: 9y9b44e E-mail: dobrany@dobrany.cz
Web: www.dobrany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dobřany Šlovice u Plzně Vodní Újezd

Základní sídelní jednotka díl

Dobřánky Dobřany Šlovice
Vodní Újezd

Část obce díl

Dobřany Šlovice Vodní Újezd

Územně technická jednotka

UTJ Dobřany UTJ Šlovice u Plzně UTJ Vodní Újezd

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Plzeň-jih
Františkánská 122/18
30502
377160311
podatelna2303@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2303
Hygienická stanice KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15
30322
377155111
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Plzeň-jih
Radobyčická 2465/12
30100
377162111
kp.pjih@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/plzenjih
Matriční úřad Městský úřad Dobřany - Matrika
náměstí T.G.M 1
33441
377195833
podatelna@dobrany.cz
www.dobrany.cz
Městský úřad Městský úřad
náměstí T. G. M. 1
33441
377 195 831
dobrany@dobrany.cz
www.dobrany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Plzeň-jih
Lobezská 12
30575
377426111
posta.pj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-jih#obsah
Soud Okresní soud Plzeň-jih
Edvarda Beneše 1
30624
377868111
podatelna@osoud.plzj.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=161&j=171&k=1646
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih
Edvarda Beneše 1
30636
377869771
podatelna@osz.plzj.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=75&j=85&k=872
Stavební úřad Městský úřad Dobřany - Stavební úřad
náměstí T. G. M. 1
33441
377195836
dobrany@dobrany.cz, podatelna@dobrany.cz
www.dobrany.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13009
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-jih
Kaplířova 2731/7
30588
950147111
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/plzen-jih
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - Jih (Blovice)
Hradišťská 148
33601
950147611
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#blovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - jih (Stod)
Sokolská 566
33301
950147601
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#stod
Živnostenský úřad MÚ Stod - Obecní živnostenský úřad
Sokolská 566
33301
377209430
ticha@mestostod.cz
www.mestostod.cz

MAS

MAS Radbuza, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. ČSA 24/x, 333 01 Stod
Založeno: 18.3.2011
Kontaktní telefon: 725830833
E-mail: info@mas-radbuza.cz
WWW: www.mas-radbuza.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 6 435 1 104 4 060 313 1 196 6 435
Muži 3 024 559 2 055 157 509 3 011
Ženy 3 104 545 2 005 156 687 3 102

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 52 55 -11 297 219 78 75
Muži 27 48 -21 96 84 107 -9
Ženy 33 26 7 86 94 136 -1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 34
Počet rozvodů 12

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 5 666
z toho muži 2 784
z toho ženy 2 882

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 5 666
v tom ve věku 0-14 1 004
15-64 4 061
65 a více let 601

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4 662
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 085
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 960
úplné střední s maturitou 1 135
vyšší odborné a nástavbové 161
vysokoškolské 237

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 5 337
Cizinci s dlouhodobým pobytem 58
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 886
Nezjištěné vyznání 586

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 3 919
v tom zaměstnaní celkem 2 859
nezaměstnaní celkem 221

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 3 919
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 81
průmysl 830
stavebnictví 415
obchod,opravy motor. vozidel 289
doprava, pošty a telekomunikace 165
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 195
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 659

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 656
denně mimo obec 1 371
denně mimo obec nad 60min. 90

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 2 136
Cenzové domácnosti 2 390
v tom úplné rodiny 1 300
neúplné rodiny 321
nerodinné domácnosti 46
domácnosti jednotlivců 723

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 799
Trvale obydlené domy - rodinné domy 636
Neobydlené obydlené domy celkem 126
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 36
Průměrné stáří trvale obydlených domů 49
Domy podle vlastnictví soukromých osob 633
obce, státu 73
bytové družstvo - SBD 34
ostatní vlastnictví 58

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 799
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 572
vodovodem 780
plynem 561
ústředním topením 600

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 2 136
Trvale obydlené byty v rodin. domech 751
Neobydlené byty 238

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 2 136
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 614
v osobním vlastnictví 205
nájemní 819
člena bytového družstva 337

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 2 136
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 636
vodovod v bytě 2 106
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 869
ústřední topení, etážové topení 1 770
vlastní koupelna, sprchový kout 2 068

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 6 769
z toho muži 3 402
z toho ženy 3 367

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 6 769
v tom ve věku 0-14 1 007
15-64 4 779
65 a více let 961

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 5 762
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 092
vyučení a stř. odborné bez mat. 2 084
úplné střední s maturitou 1 532
vyšší odborné a nástavbové 270
vysokoškolské 473
nezjištěné vzdělání 275

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 3 282
v tom zaměstnaní celkem 3 015
nezaměstnaní celkem 267

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 3 282
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 45
průmysl 800
stavebnictví 224
obchod,opravy motor. vozidel 266
doprava a skladování 161
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 145
vzdělávání 109
zdravotní a sociální péče 497

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 295
denně mimo obec 1 056
Dojíždějící do zaměstnání 679
do škol 23

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 975
Obydlené rodinné domy 794
Obydlené bytové domy 163
Domy podle vlastnictví soukromých osob 764
obce, státu 45
spoluvlastnictví vlastníků bytů 114
nezjištěno 11

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 2 535
Obydlené byty v rodinných domech 945
Neobydlené byty 239

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 2 535
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 787
v osobním vlastnictví 795
nájemní 530
družstevní 160

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 2 535
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 889
vodovod v bytě 2 384
připojení na veřejnou kanalizační síť 2 312
ústřední topení 1 931
etážové topení 357

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 84 12 1 5 19 4 18 20 14
Muži 35 6 3 13 0 10 14 10
Ženy 19 6 2 2 6 4 8 6 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 77
Muži 31
Ženy 46

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,897%
Muži 1,360%
Ženy 2,294%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 12

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa2
Zařízení lékárenské péče (lékárny)2

Data pro rok 2004

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 2
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 3
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ano 3
most Ano 36
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 7
Ordinace lékaře Ano 8
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 9
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 38
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 24
Škola Ano 7
Trafostanice Ano 8
Vodojem Ano 13

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.1
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Dobřany, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Dobřany, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace Základní umělecká škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny1
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace5
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti104
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.1 089
Svobodná povolání48
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel16
Ostatní105

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců464
s 1-9 zaměst.- mikropodniky78
s 10-49 zaměst.- malé podniky16
s 50-249 zaměst.- střed.podn.9
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno818

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství32
B-E Průmysl celkem191
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl109
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného22
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví98
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid103
H Doprava a skladování21
I Ubytování; stravování a pohostinství31
J Informační a komunikační činnosti28
K Peněžnictví a pojišťovnictví14
L Činnosti v oblasti nemovitostí10
M Profesní; vědecké a technické činnosti71
N Administrativní a podpůrné činnosti18
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání12
Q Zdravotní a sociální péče11
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti18
S Ostatní činnosti57
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno11

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 532
Orná půda1 643
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady77
Ovocné sady12
Trvalé travní porosty (býv.louky)378
Pastviny26
Zemědělská půda2 110
Lesní půda663
Vodní plochy52
Zastavěné plochy79
Ostatní plochy627