Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Držovice (okres Prostějov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 558419
NUTS5: CZ0713558419
LAU 1 (NUTS 4): CZ0713 - okres Prostějov
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Prostějov
Obec s rozšířenou působností: Prostějov
Katastrální plocha (ha): 754
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1639
Nadmořská výška (m n.m.): 221
První písemná zpráva (rok): 1131

Informace

Samospráva

Obecní úřad Držovice      
SNP 71      
79607 Držovice   Starosta/tka: Blanka Kolečkářová
    Telefon: 582333398
Pošta: Prostějov 7 E-mail: obec@drzovice.cz
IČ: 75082144    
Úřední hodiny: Po,St:8-17; Čt:13-18    
Telefon: 582 333 398    
Datová schránka: 83jbwzb E-mail: podatelna.drzovice@seznam.cz
Web: www.drzovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Držovice na Moravě

Základní sídelní jednotka díl

Držovice

Část obce díl

Držovice

Územně technická jednotka

UTJ Držovice na Moravě

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Prostějově
Křížkovského 4186/ 1
79601
582327111
podatelna3106@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3106
Hygienická stanice Územní pracoviště Prostějov
Šafaříkova 2907/49
76720
582338501
podatelna@pv.khsolc.cz 
www.khsolc.cz/covid-19/uredni-hodiny/prostejov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Prostějov
Komenského 82/14
79601
582302511
kp.prostejov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prostejov
Matriční úřad Městský úřad Prostějov - Matrika
nám. T. G. Masaryka 14
79601
582329158
Dana.Bila@prostejov.eu
www.prostejov.eu
Obecní úřad Obecní úřad
SNP 71
79607
582 333 398
podatelna.drzovice@seznam.cz
www.drzovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Prostějov
Plumlovská 36
79730
582300511
posta.pv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prostejov#obsah
Soud Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova  16
79709
582401611
posta@osoud.pro.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=180&j=190&k=1817
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Prostějov
Rejskova 14
79685
582319011
podatelna@osz.pro.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=93&j=103&k=1034
Stavební úřad Magistrát města Prostějova - Stavební úřad
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601
582329153
posta@prostejov.eu
www.prostejov.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12385
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prostějov
nám. Spojenců 2632/13
79601
950154111
podatelna.pv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prostejov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Konice
Na Příhonech 405
79852
950154200
podatelna.pv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/konice
Živnostenský úřad MÚ Prostějov - Obecní živnostenský úřad
Školní 4
79601
582329400
Martina.Cetkovska@prostejov.eu
www.prostejov.eu

MAS

Prostějov venkov o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Masarykovo nám. 41/x, 798 12 Kralice na Hané
Založeno: 3.7.2006
Kontaktní telefon: 724788131
E-mail: maspvvenkov@seznam.cz
WWW: www.maspvvenkov.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 639 290 961 71 304 1 639
Muži 741 151 484 39 139 737
Ženy 738 139 477 32 165 726

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 12 16 2 124 36 88 84
Muži 13 10 3 33 17 36 19
Ženy 11 18 -7 42 20 38 15

Data pro rok 2023

Počet sňatků 13
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 249
z toho muži 609
z toho ženy 640

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 249
v tom ve věku 0-14 196
15-64 875
65 a více let 178

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 053
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 220
vyučení a stř. odborné bez mat. 445
úplné střední s maturitou 252
vyšší odborné a nástavbové 30
vysokoškolské 91

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 214
Cizinci s dlouhodobým pobytem 5
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 537
Nezjištěné vyznání 164

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 925
v tom zaměstnaní celkem 576
nezaměstnaní celkem 43

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 925
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 29
průmysl 194
stavebnictví 96
obchod,opravy motor. vozidel 65
doprava, pošty a telekomunikace 38
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 18
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 65

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 128
denně mimo obec 91
denně mimo obec nad 60min. 9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 456
Cenzové domácnosti 500
v tom úplné rodiny 307
neúplné rodiny 54
nerodinné domácnosti 5
domácnosti jednotlivců 134

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 350
Trvale obydlené domy - rodinné domy 333
Neobydlené obydlené domy celkem 41
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 6
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 333
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 6
ostatní vlastnictví 7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 350
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 174
vodovodem 345
plynem 295
ústředním topením 277

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 456
Trvale obydlené byty v rodin. domech 397
Neobydlené byty 54

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 456
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 345
v osobním vlastnictví 11
nájemní 21
člena bytového družstva 25

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 456
Byty podle vybavení plyn v bytě 392
vodovod v bytě 444
připojení na veřejnou kanalizační síť 240
ústřední topení, etážové topení 385
vlastní koupelna, sprchový kout 426

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 320
z toho muži 651
z toho ženy 669

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 320
v tom ve věku 0-14 160
15-64 941
65 a více let 212

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 160
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 185
vyučení a stř. odborné bez mat. 420
úplné střední s maturitou 329
vyšší odborné a nástavbové 42
vysokoškolské 132
nezjištěné vzdělání 51

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 639
v tom zaměstnaní celkem 569
nezaměstnaní celkem 70

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 639
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 160
stavebnictví 64
obchod,opravy motor. vozidel 77
doprava a skladování 41
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 26
vzdělávání 34
zdravotní a sociální péče 29

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 274
denně mimo obec 250
Dojíždějící do zaměstnání 205
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 388
Obydlené rodinné domy 369
Obydlené bytové domy 16
Domy podle vlastnictví soukromých osob 362
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 13
nezjištěno 9

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 491
Obydlené byty v rodinných domech 426
Neobydlené byty 91

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 491
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 345
v osobním vlastnictví 34
nájemní 25
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 491
Byty podle vybavení plyn v bytě 386
vodovod v bytě 441
připojení na veřejnou kanalizační síť 281
ústřední topení 405
etážové topení 26

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 24 1 1 1 4 1 6 3 4
Muži 7 0 2 0 4 1 2
Ženy 8 1 1 1 2 1 2 2 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 21
Muži 9
Ženy 12

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,185%
Muži 1,285%
Ženy 2,516%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 6

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 2
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 9
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 7
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Držovice, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti80
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.312
Svobodná povolání12
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní22

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců146
s 1-9 zaměst.- mikropodniky44
s 10-49 zaměst.- malé podniky15
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno253

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství5
B-E Průmysl celkem73
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl36
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa2
F Stavebnictví33
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid43
H Doprava a skladování13
I Ubytování; stravování a pohostinství10
J Informační a komunikační činnosti4
K Peněžnictví a pojišťovnictví10
L Činnosti v oblasti nemovitostí14
M Profesní; vědecké a technické činnosti32
N Administrativní a podpůrné činnosti6
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče5
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti13
S Ostatní činnosti18
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno6

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku754
Orná půda569
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady40
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)2
Zemědělská půda612
Lesní půda14
Vodní plochy2
Zastavěné plochy27
Ostatní plochy99