Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bednáreček (okres Jindřichův Hradec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 561053
NUTS5: CZ0313561053
LAU 1 (NUTS 4): CZ0313 - okres Jindřichův Hradec
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec
Katastrální plocha (ha): 695
Počet bydlících obyvatel k 2023: 184
Nadmořská výška (m n.m.): 549
První písemná zpráva (rok): 1499

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bednáreček      
Bednáreček 100      
37842 Bednáreček   Starosta/tka: Jindřich Hembera
    Telefon: 724107619
Pošta: Nová Včelnice E-mail: ou@bednarecek.cz
IČ: 00666874    
Úřední hodiny: Pá:18:30-20:00    
Telefon: 384 397 648    
Datová schránka: igbb7ga E-mail: ou@bednarecek.cz
Web: www.bednarecek.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bednáreček

Základní sídelní jednotka díl

Bednáreček

Část obce díl

Bednáreček

Územně technická jednotka

UTJ Bednáreček

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jindřichově Hradci
Česká 1284
37701
384353111
podatelna2205@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2205
Hygienická stanice Územní pracoviště Jindřichův Hradec
Bezručova 857/II
37701
387712510
jh@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050006
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
Scheinerova  1114
37711
384370140
kp.jhradec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jhradec, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Jindrichuv-Hradec/Katastralni-pracoviste-Jindrichuv-Hradec.aspx
Matriční úřad Městský úřad Jindřichův Hradec - Matrika
Janderova 147
37722
384351331
svitakova@jh.cz
www.jh.cz
Obecní úřad Obecní úřad
100
37842
384 397 648
ou@bednarecek.cz
www.bednarecek.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova  332
37701
384359111
posta.jh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec
Stará cesta  253
37727
384370330
posta@osz.jhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=52&j=62&k=665
Soud Okresní soud v Jindřichově Hradci
Klášterská  123
37701
384340011
podatelna@osoud.jhr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci
Stavební úřad Městský úřad Jindřichův Hradec - Stavební úřad
Janderova 147
37701
384351111
meu@jh.cz
www.jh.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12283
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec
Janderova 147
37701
950124111
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jindrichuv-hradec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dačice
Komenského 39
38001
950124200
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dacice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třeboň
Svobody 1012
37901
950124210
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebon
Živnostenský úřad MÚ Jindřichův Hradec - Obecní živnostenský úřad
Janderova  147/II
37722
384351330
krafka@jh.cz
www.jh.cz

MAS

MAS Česká Kanada o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Pravdova 1113/11, 377 01 Jindřichův Hradec
Založeno: 24.8.2012
Kontaktní telefon: 386321226
E-mail: info@masck.cz
WWW: www.masck.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 184 30 108 18 48 184
Muži 93 15 57 9 18 94
Ženy 96 15 51 9 30 98

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 1 -1 5 6 -1 -2
Muži 1 4 -3 1 1 -1 -3
Ženy 2 1 1 2 3 -1 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 181
z toho muži 84
z toho ženy 97

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 181
v tom ve věku 0-14 32
15-64 109
65 a více let 40

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 149
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 46
vyučení a stř. odborné bez mat. 64
úplné střední s maturitou 26
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 7

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 169
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 69
Nezjištěné vyznání 18

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 119
v tom zaměstnaní celkem 68
nezaměstnaní celkem 6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 119
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 20
stavebnictví 7
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava, pošty a telekomunikace 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 11

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 63
denně mimo obec 50
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 69
Cenzové domácnosti 76
v tom úplné rodiny 41
neúplné rodiny 8
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 25

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 64
Trvale obydlené domy - rodinné domy 62
Neobydlené obydlené domy celkem 45
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 39
Průměrné stáří trvale obydlených domů 58
Domy podle vlastnictví soukromých osob 55
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 64
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 35
vodovodem 62
plynem 1
ústředním topením 39

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 69
Trvale obydlené byty v rodin. domech 64
Neobydlené byty 45

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 69
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 48
v osobním vlastnictví 0
nájemní 8
člena bytového družstva 3

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 69
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 64
připojení na veřejnou kanalizační síť 37
ústřední topení, etážové topení 42
vlastní koupelna, sprchový kout 64

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 192
z toho muži 93
z toho ženy 99

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 192
v tom ve věku 0-14 32
15-64 128
65 a více let 30

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 160
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 32
vyučení a stř. odborné bez mat. 62
úplné střední s maturitou 30
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 16
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 76
v tom zaměstnaní celkem 70
nezaměstnaní celkem 6

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 76
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 15
stavebnictví 7
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava a skladování 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 8
zdravotní a sociální péče 8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 44
denně mimo obec 42
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 67
Obydlené rodinné domy 65
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 57
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 70
Obydlené byty v rodinných domech 65
Neobydlené byty 48

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 70
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 48
v osobním vlastnictví 0
nájemní 7
družstevní 4

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 70
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 63
připojení na veřejnou kanalizační síť 29
ústřední topení 51
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 3 1 0 1 1 1 1 2 1
Muži 2 0 0 0 0 1
Ženy 2 0 0 1 1 0 1 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 2
Ženy 0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,852%
Muži 3,390%
Ženy 0,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.30
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců16
s 1-9 zaměst.- mikropodniky2
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno30

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem2
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl2
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví3
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku695
Orná půda285
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady11
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)119
Pastviny18
Zemědělská půda417
Lesní půda230
Vodní plochy10
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy31