Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sulislav (okres Tachov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 561231
NUTS5: CZ0327561231
LAU 1 (NUTS 4): CZ0327 - okres Tachov
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Stříbro
Obec s rozšířenou působností: Stříbro
Katastrální plocha (ha): 958
Počet bydlících obyvatel k 2023: 221
Nadmořská výška (m n.m.): 458
První písemná zpráva (rok): 1193
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Sulislav      
Sulislav 42      
34901 Sulislav   Starosta/tka: Lucie Soukupová
    Telefon: 602116134
Pošta: Stříbro E-mail: ou.sulislav@seznam.cz
IČ: 00868965    
Úřední hodiny: Po:17-18.00    
Telefon: 374 627 130    
Datová schránka: ez2bibj E-mail: ou.sulislav@seznam.cz
Web: sulislav.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Sulislav

Základní sídelní jednotka díl

Sulislav

Část obce díl

Sulislav

Územně technická jednotka

UTJ Sulislav

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Stříbře
Revoluční 1010
34901
374612303
podatelna2314@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2314
Hygienická stanice Územní pracoviště Tachov
Rokycanova 140
34701
374732511
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Tachov
Zámecká 1551
34701
374616661
kp.tachov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/tachov
Matriční úřad Městský úřad Stříbro - Matrika
Masarykovo nám. 437
34901
374801111
posta@mustribro.cz
www.mustribro.cz
Obecní úřad Obecní úřad
42
34901
374 627 130
ou.sulislav@seznam.cz
sulislav.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Tachov
Sadová 1694
34701
374703711
posta.tc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/tachov#obsah
Soud Okresní soud v Tachově
nám. Republiky 71
64730
377867611
podatelna@osoud.tch.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=190&j=200&k=1907
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Tachov
Václavská 1606
34701
374752811
podatelna@osz.tch.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=103&j=113&k=1124
Stavební úřad Městský úřad Stříbro - Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo nám. 63
34901
374801140
posta@mustribro.cz
www.mustribro.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12425
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tachov
tř. Míru 1633
34701
950166301
podatelna.tc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tachov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Stříbro
Mánesova 16
34901
950166401
podatelna.tc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/stribro
Živnostenský úřad MÚ Stříbro - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 63
34901
374801160
petranova@mustribro.cz
www.mustribro.cz

MAS

MAS Český Západ, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: náměstí Kryštofa Haranta 30/x, 349 53 Bezdružice
Založeno: 31.3.2004
Kontaktní telefon: 774499396
E-mail: florian@mascz.cz
WWW: www.mascz.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 221 31 145 13 44 221
Muži 105 11 76 9 22 105
Ženy 104 20 69 4 22 103

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 1 1 12 11 1 1
Muži 0 2 -2 4 4 3 -2
Ženy 0 1 -1 7 4 7 2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 185
z toho muži 93
z toho ženy 92

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 185
v tom ve věku 0-14 30
15-64 127
65 a více let 28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 155
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 41
vyučení a stř. odborné bez mat. 75
úplné střední s maturitou 28
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 182
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 52
Nezjištěné vyznání 22

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 135
v tom zaměstnaní celkem 82
nezaměstnaní celkem 12

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 135
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 49
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 0

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 71
denně mimo obec 66
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 67
Cenzové domácnosti 71
v tom úplné rodiny 48
neúplné rodiny 6
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 16

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 55
Trvale obydlené domy - rodinné domy 51
Neobydlené obydlené domy celkem 14
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 5
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48
Domy podle vlastnictví soukromých osob 49
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 2
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 55
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 53
plynem 5
ústředním topením 41

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 67
Trvale obydlené byty v rodin. domech 61
Neobydlené byty 19

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 67
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 55
v osobním vlastnictví 0
nájemní 8
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 67
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 65
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 57
vlastní koupelna, sprchový kout 62

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 215
z toho muži 120
z toho ženy 95

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 215
v tom ve věku 0-14 31
15-64 156
65 a více let 28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 184
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 31
vyučení a stř. odborné bez mat. 70
úplné střední s maturitou 38
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 7
nezjištěné vzdělání 33

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 94
v tom zaměstnaní celkem 85
nezaměstnaní celkem 9

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 94
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 35
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 38
denně mimo obec 37
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 61
Obydlené rodinné domy 60
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 56
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 73
Obydlené byty v rodinných domech 71
Neobydlené byty 24

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 73
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 50
v osobním vlastnictví 0
nájemní 7
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 73
Byty podle vybavení plyn v bytě 4
vodovod v bytě 62
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 60
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 7 1 0 1 2 1 1 1 1
Muži 2 0 0 0 0 0 0
Ženy 3 0 0 3 2 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 5
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,828%
Muži 2,198%
Ženy 2,899%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 1

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 7
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.30
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní2

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců13
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno23

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství1
B-E Průmysl celkem5
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl4
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví1
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku958
Orná půda191
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady8
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)106
Pastviny1
Zemědělská půda305
Lesní půda584
Vodní plochy14
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy50