Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Trpísty (okres Tachov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 561291
NUTS5: CZ0327561291
LAU 1 (NUTS 4): CZ0327 - okres Tachov
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Stříbro
Obec s rozšířenou působností: Stříbro
Katastrální plocha (ha): 968
Počet bydlících obyvatel k 2023: 263
Nadmořská výška (m n.m.): 448
První písemná zpráva (rok): 1251
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Trpísty      
Trpísty 18      
34901 Trpísty   Starosta/tka: Jaroslav Vrška
    Telefon: 374696134
Pošta: Stříbro E-mail: trpisty@wo.cz
IČ: 00573710    
Úřední hodiny: Po:15-18.00, St:8-9,16-18.00    
Telefon: 374 696 134    
Datová schránka: wihavc8 E-mail: trpisty@wo.cz
Web: www.trpisty.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Sviňomazy Trpísty

Základní sídelní jednotka díl

Sviňomazy Trpísty

Část obce díl

Sviňomazy Trpísty

Územně technická jednotka

UTJ Sviňomazy UTJ Trpísty

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Stříbře
Revoluční 1010
34901
374612303
podatelna2314@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2314
Hygienická stanice Územní pracoviště Tachov
Rokycanova 140
34701
374732511
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Tachov
Zámecká 1551
34701
374616661
kp.tachov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/tachov
Matriční úřad Městský úřad Stříbro - Matrika
Masarykovo nám. 437
34901
374801111
posta@mustribro.cz
www.mustribro.cz
Obecní úřad Obecní úřad
18
34901
374 696 134
trpisty@wo.cz
www.trpisty.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Tachov
Sadová 1694
34701
374703711
posta.tc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/tachov#obsah
Soud Okresní soud v Tachově
nám. Republiky 71
64730
377867611
podatelna@osoud.tch.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=190&j=200&k=1907
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Tachov
Václavská 1606
34701
374752811
podatelna@osz.tch.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=103&j=113&k=1124
Stavební úřad Městský úřad Stříbro - Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo nám. 63
34901
374801140
posta@mustribro.cz
www.mustribro.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12425
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tachov
tř. Míru 1633
34701
950166301
podatelna.tc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tachov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Stříbro
Mánesova 16
34901
950166401
podatelna.tc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/stribro
Živnostenský úřad MÚ Stříbro - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 63
34901
374801160
petranova@mustribro.cz
www.mustribro.cz

MAS

MAS Český Západ, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: náměstí Kryštofa Haranta 30/x, 349 53 Bezdružice
Založeno: 31.3.2004
Kontaktní telefon: 774499396
E-mail: florian@mascz.cz
WWW: www.mascz.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 263 43 162 12 48 263
Muži 141 20 94 7 22 142
Ženy 116 23 68 5 26 118

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 3 -2 17 8 9 10
Muži 1 1 0 2 3 -5 -1
Ženy 2 3 -1 1 2 3 -2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 218
z toho muži 117
z toho ženy 101

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 218
v tom ve věku 0-14 33
15-64 147
65 a více let 38

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 185
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 82
vyučení a stř. odborné bez mat. 81
úplné střední s maturitou 17
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 205
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 54
Nezjištěné vyznání 12

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 185
v tom zaměstnaní celkem 81
nezaměstnaní celkem 24

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 185
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 17
průmysl 38
stavebnictví 14
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava, pošty a telekomunikace 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 69
denně mimo obec 60
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 73
Cenzové domácnosti 98
v tom úplné rodiny 47
neúplné rodiny 13
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 37

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 64
Trvale obydlené domy - rodinné domy 61
Neobydlené obydlené domy celkem 12
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 10
Průměrné stáří trvale obydlených domů 59
Domy podle vlastnictví soukromých osob 55
obce, státu 6
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 64
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 59
plynem 27
ústředním topením 41

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 73
Trvale obydlené byty v rodin. domech 69
Neobydlené byty 13

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 73
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 50
v osobním vlastnictví 0
nájemní 13
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 73
Byty podle vybavení plyn v bytě 26
vodovod v bytě 67
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 45
vlastní koupelna, sprchový kout 64

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 224
z toho muži 125
z toho ženy 99

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 224
v tom ve věku 0-14 35
15-64 153
65 a více let 36

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 189
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 51
vyučení a stř. odborné bez mat. 88
úplné střední s maturitou 20
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 2
nezjištěné vzdělání 25

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 89
v tom zaměstnaní celkem 71
nezaměstnaní celkem 18

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 89
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 23
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava a skladování 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 0

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 37
denně mimo obec 35
Dojíždějící do zaměstnání 3
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 60
Obydlené rodinné domy 58
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 45
obce, státu 6
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 74
Obydlené byty v rodinných domech 68
Neobydlené byty 30

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 74
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 48
v osobním vlastnictví 0
nájemní 9
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 74
Byty podle vybavení plyn v bytě 25
vodovod v bytě 63
připojení na veřejnou kanalizační síť 4
ústřední topení 63
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 8 1 1 1 1 1 2 1 1
Muži 2 0 1 0
Ženy 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 8
Muži 4
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,938%
Muži 1,770%
Ženy 5,882%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 1

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 7
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.39
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců16
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno32

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství2
B-E Průmysl celkem5
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl3
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví7
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti0
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku968
Orná půda515
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady7
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)106
Pastviny8
Zemědělská půda628
Lesní půda247
Vodní plochy15
Zastavěné plochy11
Ostatní plochy68