Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Arnoltice (okres Děčín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 562343
NUTS5: CZ0421562343
LAU 1 (NUTS 4): CZ0421 - okres Děčín
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Děčín
Obec s rozšířenou působností: Děčín
Katastrální plocha (ha): 554
Počet bydlících obyvatel k 2023: 422
Nadmořská výška (m n.m.): 343
První písemná zpráva (rok): 1352

Informace

Samospráva

Obecní úřad Arnoltice      
Arnoltice 34      
40714 Arnoltice   Starosta/tka: Jaroslav Skála
    Telefon: 412557711
Pošta: Arnoltice u Děčína E-mail: posta@ouarnoltice.cz
IČ: 00261173    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-17.00, Pá:7.30-12.00    
Telefon: 412 553 123    
Datová schránka: hdra8pn E-mail: posta@ouarnoltice.cz
Web: www.ouarnoltice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Arnoltice

Základní sídelní jednotka díl

Arnoltice

Část obce díl

Arnoltice

Územně technická jednotka

UTJ Arnoltice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40539
412592111
podatelna2503@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2503
Hygienická stanice Územní pracoviště Děčín
Březinova  3
40683
477755210
sekretariat.dc@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Děčín
Tržní 1906/24
40590
412557071
kp.decin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/decin, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Decin/Katastralni-pracoviste-Decin.aspx
Matriční úřad Magistrát města Děčín - Matrika
28. října 2
40538
412591422
urad@mmdecin.cz
www.mmdecin.cz
Obecní úřad Obecní úřad
34
40714
412 553 123
posta@ouarnoltice.cz
www.ouarnoltice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Děčín
U Plovárny 1190/14
40502
412505111
posta.dc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/decin#obsah
Soud Okresní soud v Děčíně
Masarykovo nám. 1
40597
412709811
podatelna@osoud.dec.justice.cz
www.justice.cz/web/Okresní soud v Děčíně
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Děčín
Masarykovo nám. 97/13
40590
412589947
podatelna@osz.dec.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-decin/kontakty
Stavební úřad Magistrát města Děčín - Stavební úřad
ul. 28 října 1155/2
40501
412591207
urad@mmdecin.cz
www.mmdecin.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12453
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Děčín
U Plovárny 1190/14
40502
950111111
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/decin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rumburk
Náměstí Lužické 120/11
40801
950111411
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rumburk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Varnsdorf
Melantrichova 1272
40747
950111465-468
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/varnsdorf
Živnostenský úřad Magistrát města Děčín - Obecní živnostenský úřad
28.října  1155/2
40502
412591126
urad@mmdecin.cz
www.mmdecin.cz

MAS

MAS Český sever, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf
Založeno: 15.12.2004
Kontaktní telefon: 724778296
E-mail: mistostarosta@obecrybniste.cz
WWW: www.masceskysever.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 422 59 278 23 85 422
Muži 213 29 145 12 44 212
Ženy 207 30 133 11 41 206

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 6 -4 14 10 4 0
Muži 3 1 2 6 5 5 3
Ženy 0 1 -1 9 2 1 6

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 285
z toho muži 153
z toho ženy 132

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 285
v tom ve věku 0-14 43
15-64 214
65 a více let 28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 242
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 86
vyučení a stř. odborné bez mat. 101
úplné střední s maturitou 37
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 270
Cizinci s dlouhodobým pobytem 5
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 35
Nezjištěné vyznání 7

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 274
v tom zaměstnaní celkem 130
nezaměstnaní celkem 30

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 274
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 12
průmysl 37
stavebnictví 24
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava, pošty a telekomunikace 13
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 7
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 8

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 101
denně mimo obec 81
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 101
Cenzové domácnosti 112
v tom úplné rodiny 65
neúplné rodiny 13
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 32

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 82
Trvale obydlené domy - rodinné domy 74
Neobydlené obydlené domy celkem 0
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 66
Domy podle vlastnictví soukromých osob 72
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 82
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 4
vodovodem 77
plynem 2
ústředním topením 51

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 101
Trvale obydlené byty v rodin. domech 83
Neobydlené byty 2

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 101
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 72
v osobním vlastnictví 0
nájemní 15
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 101
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 93
připojení na veřejnou kanalizační síť 7
ústřední topení, etážové topení 66
vlastní koupelna, sprchový kout 84

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 371
z toho muži 192
z toho ženy 179

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 371
v tom ve věku 0-14 62
15-64 273
65 a více let 33

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 309
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 64
vyučení a stř. odborné bez mat. 129
úplné střední s maturitou 71
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 16
nezjištěné vzdělání 16

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 179
v tom zaměstnaní celkem 153
nezaměstnaní celkem 26

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 179
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 29
stavebnictví 15
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava a skladování 17
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
vzdělávání 13
zdravotní a sociální péče 3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 54
denně mimo obec 50
Dojíždějící do zaměstnání 6
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 94
Obydlené rodinné domy 85
Obydlené bytové domy 5
Domy podle vlastnictví soukromých osob 78
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 114
Obydlené byty v rodinných domech 94
Neobydlené byty 30

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 114
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 72
v osobním vlastnictví 3
nájemní 14
družstevní 2

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 114
Byty podle vybavení plyn v bytě 16
vodovod v bytě 94
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 93
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 20 4 0 1 5 1 2 4 4
Muži 4 2 0 1 0 0 1 2
Ženy 7 2 0 1 4 1 2 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 17
Muži 12
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,115%
Muži 2,143%
Ženy 3,759%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 4

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.85
Svobodná povolání4
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel7
Ostatní9

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců32
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno78

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství9
B-E Průmysl celkem12
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl4
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví6
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti5
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku554
Orná půda144
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady14
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)59
Pastviny16
Zemědělská půda216
Lesní půda299
Vodní plochy3
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy30