Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jetřichovice (okres Děčín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 562556
NUTS5: CZ0421562556
LAU 1 (NUTS 4): CZ0421 - okres Děčín
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Česká Kamenice
Obec s rozšířenou působností: Děčín
Katastrální plocha (ha): 4422
Počet bydlících obyvatel k 2023: 397
Nadmořská výška (m n.m.): 234
První písemná zpráva (rok): 1457
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Jetřichovice      
Jetřichovice 24      
40716 Jetřichovice   Starosta/tka: Marek Kny
    Telefon: 412555046
Pošta: Jetřichovice u Děčína E-mail: urad@jetrichovicko.cz
IČ: 00261394    
Úřední hodiny: Po,St: 13:30-16:30    
Telefon: 412 555 046    
Datová schránka: 6ryarph E-mail: urad@jetrichovicko.cz
Web: www.obec-jetrichovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Jetřichovice u Děčína Rynartice Všemily
Vysoká Lípa

Základní sídelní jednotka díl

Jetřichovice Na Tokání Rynartice
Všemily Vysoká Lípa

Část obce díl

Jetřichovice Rynartice Všemily
Vysoká Lípa

Územně technická jednotka

UTJ Jetřichovice u Děčína UTJ Rynartice UTJ Všemily
UTJ Vysoká Lípa

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40539
412592111
podatelna2503@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2503
Hygienická stanice Územní pracoviště Děčín
Březinova  3
40683
477755210
sekretariat.dc@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Děčín
Tržní 1906/24
40590
412557071
kp.decin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/decin, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Decin/Katastralni-pracoviste-Decin.aspx
Matriční úřad Městský úřad Česká Kamenice - Matrika
nám. Míru 219
40721
412582432
 s.machova@ceska-kamenice.cz
www.ceska-kamenice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
24
40716
412 555 046
urad@jetrichovicko.cz
www.obec-jetrichovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Děčín
U Plovárny 1190/14
40502
412505111
posta.dc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/decin#obsah
Soud Okresní soud v Děčíně
Masarykovo nám. 1
40597
412709811
podatelna@osoud.dec.justice.cz
www.justice.cz/web/Okresní soud v Děčíně
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Děčín
Masarykovo nám. 97/13
40590
412589947
podatelna@osz.dec.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-decin/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Česká Kamenice - Odbor stavební úřad
náměstí Míru 272
40721
412151549
e-podatelna@ceska-kamenice.cz, v.drobna@ceska-kamenice.cz
www.ceska-kamenice.cz/odbor-stavebni-urad/os-1007
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Děčín
U Plovárny 1190/14
40502
950111111
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/decin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rumburk
Náměstí Lužické 120/11
40801
950111411
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rumburk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Varnsdorf
Melantrichova 1272
40747
950111465-468
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/varnsdorf
Živnostenský úřad Magistrát města Děčín - Obecní živnostenský úřad
28.října  1155/2
40502
412591126
urad@mmdecin.cz
www.mmdecin.cz

Euroregiony

Elbe/Labe

Účel: Podpora spolupráce a rozvoje v oblastech regionálního plánování, životního prostředí, hospodářství, cestovního ruchu, výstavby infrastruktury, ochrany před živelnými pohromami, záchranářství, dopravy, kultury, vzdělávání, sportu, setkávání, zdravotnictví a sociální péče. Podpora snah a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu. Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni. Zastupování regionálních zájmů na příslušných úřadech a insitutucích. Podpora aktivit v rámci závazných mezinárodních smluv o regionální přeshraniční kooperaci.
Forma: Dobrovolné zájmové přeshraniční společenství a dobrovolný svazek obcí
Adresa sídla: Velká Hradební 2, 40001 Ústí nad Labem
Kraj: Královéhradecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Mgr. Vladimír Lipský
Kontaktní telefon: 411198002
E-mail: informace@euroregion-elbe-labe.eu
WWW: www.elbelabe.eu
Dokumenty: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/o-nas/dokumenty/

MAS

MAS Český sever, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf
Založeno: 15.12.2004
Kontaktní telefon: 724778296
E-mail: mistostarosta@obecrybniste.cz
WWW: www.masceskysever.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 397 44 248 37 104 397
Muži 200 18 133 17 46 201
Ženy 196 26 115 20 58 198

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 4 -2 14 13 1 1
Muži 2 2 0 6 5 -2 1
Ženy 3 1 2 6 8 4 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 374
z toho muži 192
z toho ženy 182

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 374
v tom ve věku 0-14 61
15-64 262
65 a více let 51

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 313
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 94
vyučení a stř. odborné bez mat. 126
úplné střední s maturitou 70
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 350
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 44
Nezjištěné vyznání 11

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 257
v tom zaměstnaní celkem 158
nezaměstnaní celkem 19

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 257
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 14
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 11
doprava, pošty a telekomunikace 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 24

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 58
denně mimo obec 30
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 145
Cenzové domácnosti 172
v tom úplné rodiny 84
neúplné rodiny 21
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 67

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 119
Trvale obydlené domy - rodinné domy 107
Neobydlené obydlené domy celkem 148
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 143
Průměrné stáří trvale obydlených domů 60
Domy podle vlastnictví soukromých osob 95
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 8

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 119
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 21
vodovodem 106
plynem 17
ústředním topením 63

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 145
Trvale obydlené byty v rodin. domech 118
Neobydlené byty 155

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 145
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 84
v osobním vlastnictví 0
nájemní 28
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 145
Byty podle vybavení plyn v bytě 6
vodovod v bytě 130
připojení na veřejnou kanalizační síť 31
ústřední topení, etážové topení 90
vlastní koupelna, sprchový kout 121

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 376
z toho muži 201
z toho ženy 175

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 376
v tom ve věku 0-14 33
15-64 277
65 a více let 63

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 343
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 63
vyučení a stř. odborné bez mat. 130
úplné střední s maturitou 82
vyšší odborné a nástavbové 10
vysokoškolské 17
nezjištěné vzdělání 38

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 160
v tom zaměstnaní celkem 133
nezaměstnaní celkem 27

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 160
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 12
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava a skladování 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 7
vzdělávání 6
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 37
denně mimo obec 33
Dojíždějící do zaměstnání 21
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 131
Obydlené rodinné domy 117
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 114
obce, státu 6
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 152
Obydlené byty v rodinných domech 124
Neobydlené byty 181

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 152
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 83
v osobním vlastnictví 0
nájemní 25
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 152
Byty podle vybavení plyn v bytě 17
vodovod v bytě 120
připojení na veřejnou kanalizační síť 34
ústřední topení 94
etážové topení 11

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 23 1 1 3 4 1 5 3 3
Muži 7 0 0 2 2 0 3 1 2
Ženy 5 1 1 1 2 1 2 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 22
Muži 12
Ženy 10

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 8,871%
Muži 5,110%
Ženy 8,696%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 1

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2
Nemocnice1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 22
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 3
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 14
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 12
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 12
Vodojem Ano 9

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a mateřská škola Jetřichovice - příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.118
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel11
Ostatní13

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců51
s 1-9 zaměst.- mikropodniky13
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno98

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství11
B-E Průmysl celkem5
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl5
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví10
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid6
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství28
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku4 421
Orná půda115
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady22
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)378
Pastviny160
Zemědělská půda515
Lesní půda3 743
Vodní plochy15
Zastavěné plochy16
Ostatní plochy133