Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jílové (okres Děčín)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 562564
NUTS5: CZ0421562564
LAU 1 (NUTS 4): CZ0421 - okres Děčín
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Děčín
Obec s rozšířenou působností: Děčín
Katastrální plocha (ha): 3656
Počet bydlících obyvatel k 2023: 4979
Nadmořská výška (m n.m.): 276
První písemná zpráva (rok): 1348
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Jílové      
Mírové náměstí 280      
40701 Jílové   Starosta/tka: Kateřina Sýkorová
    Telefon: 412557711
Pošta: Jílové u Děčína E-mail: starosta@mujilove.cz
IČ: 00261408    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-17, Út,Čt:7.30-15,Pá:7.30-13    
Telefon: 412 557 711    
Datová schránka: bx8btu8 E-mail: podatelna@mujilove.cz
Web: www.mujilove.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Jílové u Děčína Martiněves u Děčína Modrá u Děčína
Sněžník

Základní sídelní jednotka díl

Horní Jílové Jílové-střed Kamenec
Kamenná Martiněves Modrá
Nové Jílové Obecní les Sídliště
Sněžník U papíren U zastávky

Část obce díl

Jílové Kamenec Kamenná
Martiněves Modrá Sněžník

Územně technická jednotka

UTJ Jílové u Děčína UTJ Martiněves u Děčína UTJ Modrá u Děčína
UTJ Sněžník

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40539
412592111
podatelna2503@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2503
Hygienická stanice Územní pracoviště Děčín
Březinova  3
40683
477755210
sekretariat.dc@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Děčín
Tržní 1906/24
40590
412557071
kp.decin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/decin, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Decin/Katastralni-pracoviste-Decin.aspx
Matriční úřad Městský úřad Jílové - Matrika
Mírové nám. 280
40701
420412557711
podatelna@mujilove.cz
www.mujilove.cz
Městský úřad Městský úřad
Mírové náměstí 280
40701
412 557 711
podatelna@mujilove.cz
www.mujilove.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Děčín
U Plovárny 1190/14
40502
412505111
posta.dc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/decin#obsah
Soud Okresní soud v Děčíně
Masarykovo nám. 1
40597
412709811
podatelna@osoud.dec.justice.cz
www.justice.cz/web/Okresní soud v Děčíně
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Děčín
Masarykovo nám. 97/13
40590
412589947
podatelna@osz.dec.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-decin/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Jílové - Stavební úřad
Mírové náměstí 280
40701
412557711
podatelna@mujilove.cz
www.mujilove.cz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Děčín
U Plovárny 1190/14
40502
950111111
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/decin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rumburk
Náměstí Lužické 120/11
40801
950111411
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rumburk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Varnsdorf
Melantrichova 1272
40747
950111465-468
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/varnsdorf
Živnostenský úřad Magistrát města Děčín - Obecní živnostenský úřad
28.října  1155/2
40502
412591126
urad@mmdecin.cz
www.mmdecin.cz

Euroregiony

Elbe/Labe

Účel: Podpora spolupráce a rozvoje v oblastech regionálního plánování, životního prostředí, hospodářství, cestovního ruchu, výstavby infrastruktury, ochrany před živelnými pohromami, záchranářství, dopravy, kultury, vzdělávání, sportu, setkávání, zdravotnictví a sociální péče. Podpora snah a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu. Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni. Zastupování regionálních zájmů na příslušných úřadech a insitutucích. Podpora aktivit v rámci závazných mezinárodních smluv o regionální přeshraniční kooperaci.
Forma: Dobrovolné zájmové přeshraniční společenství a dobrovolný svazek obcí
Adresa sídla: Velká Hradební 2, 40001 Ústí nad Labem
Kraj: Královéhradecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Mgr. Vladimír Lipský
Kontaktní telefon: 411198002
E-mail: informace@euroregion-elbe-labe.eu
WWW: www.elbelabe.eu
Dokumenty: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/o-nas/dokumenty/

MAS

MAS Labské skály, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Mírové nám. 280/x, 407 01 Jílové
Založeno: 12.10.2005
Kontaktní telefon: 606058408
E-mail: zs.tisa@volny.cz
WWW: www.maslabskeskaly.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 4 979 742 3 204 267 1 091 4 979
Muži 2 544 407 1 639 129 483 2 543
Ženy 2 518 335 1 565 138 608 2 523

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 33 57 -15 83 117 -34 -58
Muži 29 29 0 72 72 -5 0
Ženy 13 21 -8 54 73 -5 -27

Data pro rok 2023

Počet sňatků 29
Počet rozvodů 12

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 5 259
z toho muži 2 588
z toho ženy 2 671

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 5 259
v tom ve věku 0-14 905
15-64 3 808
65 a více let 546

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4 354
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 233
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 897
úplné střední s maturitou 910
vyšší odborné a nástavbové 96
vysokoškolské 147

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 5 049
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 572
Nezjištěné vyznání 252

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 3 274
v tom zaměstnaní celkem 2 440
nezaměstnaní celkem 357

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 3 274
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 36
průmysl 1 001
stavebnictví 174
obchod,opravy motor. vozidel 258
doprava, pošty a telekomunikace 319
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 201
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 193

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 697
denně mimo obec 1 260
denně mimo obec nad 60min. 134

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 944
Cenzové domácnosti 2 212
v tom úplné rodiny 1 212
neúplné rodiny 298
nerodinné domácnosti 38
domácnosti jednotlivců 664

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 769
Trvale obydlené domy - rodinné domy 637
Neobydlené obydlené domy celkem 122
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 83
Průměrné stáří trvale obydlených domů 65
Domy podle vlastnictví soukromých osob 626
obce, státu 63
bytové družstvo - SBD 27
ostatní vlastnictví 48

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 769
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 229
vodovodem 764
plynem 403
ústředním topením 601

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 944
Trvale obydlené byty v rodin. domech 739
Neobydlené byty 194

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 944
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 630
v osobním vlastnictví 115
nájemní 568
člena bytového družstva 505

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 944
Byty podle vybavení plyn v bytě 500
vodovod v bytě 1 933
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 242
ústřední topení, etážové topení 1 746
vlastní koupelna, sprchový kout 1 860

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 4 941
z toho muži 2 463
z toho ženy 2 478

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 4 941
v tom ve věku 0-14 725
15-64 3 606
65 a více let 597

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4 216
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 900
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 732
úplné střední s maturitou 1 037
vyšší odborné a nástavbové 118
vysokoškolské 240
nezjištěné vzdělání 164

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 491
v tom zaměstnaní celkem 2 155
nezaměstnaní celkem 336

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 491
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 22
průmysl 592
stavebnictví 131
obchod,opravy motor. vozidel 176
doprava a skladování 281
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 165
vzdělávání 119
zdravotní a sociální péče 94

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 083
denně mimo obec 923
Dojíždějící do zaměstnání 166
do škol 3

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 833
Obydlené rodinné domy 706
Obydlené bytové domy 105
Domy podle vlastnictví soukromých osob 685
obce, státu 29
spoluvlastnictví vlastníků bytů 48
nezjištěno 22

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 2 005
Obydlené byty v rodinných domech 819
Neobydlené byty 237

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 2 005
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 673
v osobním vlastnictví 412
nájemní 449
družstevní 256

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 2 005
Byty podle vybavení plyn v bytě 681
vodovod v bytě 1 854
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 268
ústřední topení 1 813
etážové topení 44

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 137 15 2 16 38 5 19 50 29
Muži 45 4 5 17 1 8 24 9
Ženy 64 11 1 11 21 4 11 26 20

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 133
Muži 66
Ženy 67

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,151%
Muži 2,632%
Ženy 4,281%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 22

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Nemocnice1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1994

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 3
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 24
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 6
Ordinace lékaře Ano 5
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 29
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 3
Sportoviště Ano 11
Škola Ano 5
Trafostanice Ano 22
Vodojem Ano 10

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace Základní škola, Středisko volného času, Školní družina
Mateřská škola Jílové, okres Děčín Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti57
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.911
Svobodná povolání17
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel16
Ostatní61

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců348
s 1-9 zaměst.- mikropodniky44
s 10-49 zaměst.- malé podniky9
s 50-249 zaměst.- střed.podn.3
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno675

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství27
B-E Průmysl celkem138
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl77
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví77
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid58
H Doprava a skladování23
I Ubytování; stravování a pohostinství32
J Informační a komunikační činnosti12
K Peněžnictví a pojišťovnictví18
L Činnosti v oblasti nemovitostí6
M Profesní; vědecké a technické činnosti38
N Administrativní a podpůrné činnosti17
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání7
Q Zdravotní a sociální péče6
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti7
S Ostatní činnosti37
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno10

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 656
Orná půda409
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady107
Ovocné sady13
Trvalé travní porosty (býv.louky)534
Pastviny178
Zemědělská půda1 063
Lesní půda2 278
Vodní plochy14
Zastavěné plochy40
Ostatní plochy262