Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Klec (okres Jindřichův Hradec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 562688
NUTS5: CZ0313562688
LAU 1 (NUTS 4): CZ0313 - okres Jindřichův Hradec
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Třeboň
Obec s rozšířenou působností: Třeboň
Katastrální plocha (ha): 632
Počet bydlících obyvatel k 2023: 162
Nadmořská výška (m n.m.): 414
První písemná zpráva (rok): 1388

Informace

Samospráva

Obecní úřad Klec      
Klec 75      
37901 Klec   Starosta/tka: Vlastimil Štěrba
    Telefon: 0
Pošta: Třeboň E-mail: obecklec@email.cz; hanimazancova@seznam.cz
IČ: 00666467    
Úřední hodiny: Út. 18:30-20:00    
Telefon: 384 792 692    
Datová schránka: hdteeay E-mail: obecklec@email.cz
Web: www.obecklec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Klec

Základní sídelní jednotka díl

Klec

Část obce díl

Klec

Územně technická jednotka

UTJ Klec

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Třeboni
Palackého náměstí 106
37901
384752111
podatelna2214@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2214
Hygienická stanice Územní pracoviště Jindřichův Hradec
Bezručova 857/II
37701
387712510
jh@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050006
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Třeboň
Vrchlického  47
37901
384343130
kp.trebon@cuzk.cz
www.nemovitosti-nahlizeni-katastr.cz/ku-trebon
Matriční úřad Městský úřad Lomnice nad Lužnicí - Matrika
nám. 5. května 130
37816
384792239
 matrika@meu.lomnice-nl.cz
www.lomnice-nl.cz
Obecní úřad Obecní úřad
75
37901
384 792 692
obecklec@email.cz
www.obecklec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova  332
37701
384359111
posta.jh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec
Stará cesta  253
37727
384370330
posta@osz.jhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=52&j=62&k=665
Soud Okresní soud v Jindřichově Hradci
Klášterská  123
37701
384340011
podatelna@osoud.jhr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci
Stavební úřad Městský úřad Třeboň - Odbor územního plánování a stavebního řádu
Palackého nám. 46/II
37901
384342155
posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12284
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec
Janderova 147
37701
950124111
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jindrichuv-hradec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dačice
Komenského 39
38001
950124200
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dacice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třeboň
Svobody 1012
37901
950124210
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebon
Živnostenský úřad MÚ Třeboň - Obecní živnostenský úřad
Palackého nám. 46
37901
384342151
judita.brothankova@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

MAS

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dukelská 145/x, 379 01 Třeboň
Založeno: 14.5.2004
Kontaktní telefon: 774742095
E-mail: novak@mas-trebonsko.cz
WWW: www.mas-trebonsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 162 20 105 15 39 162
Muži 82 7 56 11 18 83
Ženy 84 13 49 4 21 83

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 1 -3 0 4 -4 -2
Muži 0 1 -1 2 1 0 0
Ženy 0 1 -1 4 3 1 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 197
z toho muži 100
z toho ženy 97

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 197
v tom ve věku 0-14 42
15-64 124
65 a více let 31

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 155
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 42
vyučení a stř. odborné bez mat. 75
úplné střední s maturitou 24
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 195
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 62
Nezjištěné vyznání 26

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 105
v tom zaměstnaní celkem 78
nezaměstnaní celkem 10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 105
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 19
průmysl 29
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 62
denně mimo obec 55
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 63
Cenzové domácnosti 78
v tom úplné rodiny 46
neúplné rodiny 13
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 19

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 60
Trvale obydlené domy - rodinné domy 58
Neobydlené obydlené domy celkem 33
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 32
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48
Domy podle vlastnictví soukromých osob 58
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 60
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 25
vodovodem 60
plynem 1
ústředním topením 45

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 63
Trvale obydlené byty v rodin. domech 60
Neobydlené byty 34

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 63
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 52
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 63
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 63
připojení na veřejnou kanalizační síť 26
ústřední topení, etážové topení 50
vlastní koupelna, sprchový kout 62

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 164
z toho muži 81
z toho ženy 83

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 164
v tom ve věku 0-14 16
15-64 112
65 a více let 35

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 148
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 41
vyučení a stř. odborné bez mat. 58
úplné střední s maturitou 23
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 17
nezjištěné vzdělání 2

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 79
v tom zaměstnaní celkem 72
nezaměstnaní celkem 7

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 79
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 15
průmysl 13
stavebnictví 6
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava a skladování 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 10

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 23
denně mimo obec 23
Dojíždějící do zaměstnání 3
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 56
Obydlené rodinné domy 55
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 48
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 58
Obydlené byty v rodinných domech 57
Neobydlené byty 42

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 58
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 49
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 58
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 56
připojení na veřejnou kanalizační síť 52
ústřední topení 47
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 0 1 1 1 1 2 1
Muži 3 0 0 0 0 0
Ženy 2 0 0 2 1 1 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 4
Muži 1
Ženy 3

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,810%
Muži 1,724%
Ženy 6,122%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.35
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců17
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno26

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství5
B-E Průmysl celkem5
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl1
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví3
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství6
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku632
Orná půda44
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady7
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)87
Pastviny7
Zemědělská půda138
Lesní půda98
Vodní plochy339
Zastavěné plochy7
Ostatní plochy51