Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Vilémov (okres Děčín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 562947
NUTS5: CZ0421562947
LAU 1 (NUTS 4): CZ0421 - okres Děčín
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Šluknov
Obec s rozšířenou působností: Rumburk
Katastrální plocha (ha): 407
Počet bydlících obyvatel k 2023: 859
Nadmořská výška (m n.m.): 332
První písemná zpráva (rok): 1410
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Vilémov      
Vilémov 172      
40780 Vilémov   Starosta/tka: Zdeněk Černý
    Telefon: 736633590
Pošta: Vilémov u Šluknova E-mail: starosta@vilemov.cz
IČ: 00261769    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-17    
Telefon: 412 397 426    
Datová schránka: 7svbjpk E-mail: ouvilemov@volny.cz
Web: www.vilemov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Vilémov u Šluknova

Základní sídelní jednotka díl

Dolina Vilémov

Část obce díl

Dolina Vilémov

Územně technická jednotka

UTJ Vilémov u Šluknova

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Rumburku
Františka Nohy 845/2
40801
412355111
podatelna2513@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2513
Hygienická stanice Územní pracoviště Děčín
Březinova  3
40683
477755210
sekretariat.dc@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Rumburk
Vrchlického 282/19
40801
412332019
kp.rumburk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/rumburk, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Rumburk/Katastralni-pracoviste-Rumburk.aspx
Matriční úřad Městský úřad Velký Šenov - Matrika
nám. Míru 342
40778
412391450
kvizova@velkysenov.cz
www.velkysenov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
172
40780
412 397 426
ouvilemov@volny.cz
www.vilemov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Děčín
U Plovárny 1190/14
40502
412505111
posta.dc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/decin#obsah
Soud Okresní soud v Děčíně
Masarykovo nám. 1
40597
412709811
podatelna@osoud.dec.justice.cz
www.justice.cz/web/Okresní soud v Děčíně
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Děčín
Masarykovo nám. 97/13
40590
412589947
podatelna@osz.dec.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-decin/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Šluknov - Stavební úřad
nám. Míru 1
40777
412315350
podatelna@mesto-sluknov.cz
www.mestosluknov.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13172
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Děčín
U Plovárny 1190/14
40502
950111111
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/decin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rumburk
Náměstí Lužické 120/11
40801
950111411
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rumburk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Varnsdorf
Melantrichova 1272
40747
950111465-468
podatelna.dc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/varnsdorf
Živnostenský úřad MÚ Rumburk - Obecní živnostenský úřad
tř. 9. května  1366/48
40801
412356283
martina.hoke@rumburk.cz
www.rumburk.cz

Euroregiony

Krušnohoří

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Divadlo Rozmanitostí, Topolová 1278, 43401 Most
Kraj: Ústecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Martina Ďurdíková
Kontaktní telefon: 728 083 001 (jednatel)
E-mail: konecna@euroreg.cz
WWW: euroreg.cz
Dokumenty: http://www.euroreg.cz/

Nisa

Účel:
Forma: Sdružení měst a obcí
Adresa sídla: U Jezu 525/4, 46001 Liberec
Kraj: Liberecký kraj
Rok založení: 1991
Předseda: Martin Půta
Kontaktní telefon: 485226301 (předseda)
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz
WWW: www.ern.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Český sever, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf
Založeno: 15.12.2004
Kontaktní telefon: 724778296
E-mail: mistostarosta@obecrybniste.cz
WWW: www.masceskysever.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 859 118 522 62 231 859
Muži 404 55 265 33 92 405
Ženy 460 63 257 29 139 462

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 14 -2 21 26 -5 -12
Muži 2 11 -9 11 10 8 -8
Ženy 7 5 2 10 17 1 -5

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 028
z toho muži 506
z toho ženy 522

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 028
v tom ve věku 0-14 176
15-64 758
65 a více let 94

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 852
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 255
vyučení a stř. odborné bez mat. 360
úplné střední s maturitou 165
vyšší odborné a nástavbové 18
vysokoškolské 20

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 881
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 237
Nezjištěné vyznání 64

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 536
v tom zaměstnaní celkem 518
nezaměstnaní celkem 46

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 536
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 12
průmysl 297
stavebnictví 45
obchod,opravy motor. vozidel 35
doprava, pošty a telekomunikace 27
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 21
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 33

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 221
denně mimo obec 148
denně mimo obec nad 60min. 10

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 364
Cenzové domácnosti 412
v tom úplné rodiny 234
neúplné rodiny 65
nerodinné domácnosti 8
domácnosti jednotlivců 105

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 168
Trvale obydlené domy - rodinné domy 125
Neobydlené obydlené domy celkem 32
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 27
Průměrné stáří trvale obydlených domů 56
Domy podle vlastnictví soukromých osob 129
obce, státu 16
bytové družstvo - SBD 14
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 168
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 67
vodovodem 161
plynem 57
ústředním topením 120

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 364
Trvale obydlené byty v rodin. domech 139
Neobydlené byty 52

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 364
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 123
v osobním vlastnictví 2
nájemní 101
člena bytového družstva 99

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 364
Byty podle vybavení plyn v bytě 88
vodovod v bytě 355
připojení na veřejnou kanalizační síť 229
ústřední topení, etážové topení 276
vlastní koupelna, sprchový kout 336

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 875
z toho muži 424
z toho ženy 451

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 875
v tom ve věku 0-14 111
15-64 622
65 a více let 142

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 764
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 191
vyučení a stř. odborné bez mat. 333
úplné střední s maturitou 168
vyšší odborné a nástavbové 18
vysokoškolské 28
nezjištěné vzdělání 22

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 411
v tom zaměstnaní celkem 364
nezaměstnaní celkem 47

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 411
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 181
stavebnictví 31
obchod,opravy motor. vozidel 32
doprava a skladování 25
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 15
vzdělávání 21
zdravotní a sociální péče 18

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 272
denně mimo obec 146
Dojíždějící do zaměstnání 155
do škol 4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 168
Obydlené rodinné domy 131
Obydlené bytové domy 35
Domy podle vlastnictví soukromých osob 132
obce, státu 11
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 360
Obydlené byty v rodinných domech 141
Neobydlené byty 78

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 360
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 134
v osobním vlastnictví 2
nájemní 98
družstevní 105

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 360
Byty podle vybavení plyn v bytě 169
vodovod v bytě 347
připojení na veřejnou kanalizační síť 232
ústřední topení 303
etážové topení 14

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 22 2 0 2 6 2 4 8 4
Muži 10 0 1 5 1 2 5 2
Ženy 7 3 0 1 1 1 2 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 20
Muži 11
Ženy 9

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,831%
Muži 3,731%
Ženy 3,502%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 5

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 4
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 1
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 7
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 11
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 8
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
JPS Gastro - Zařízení školního stravování s.r.o. Školní jídelna - vývařovna

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.110
Svobodná povolání10
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní12

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců53
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky6
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno85

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství3
B-E Průmysl celkem26
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl7
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví21
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid6
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče3
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti8
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku407
Orná půda53
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady15
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)83
Pastviny8
Zemědělská půda152
Lesní půda188
Vodní plochy4
Zastavěné plochy14
Ostatní plochy49