Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Křimov (okres Chomutov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 563161
NUTS5: CZ0422563161
LAU 1 (NUTS 4): CZ0422 - okres Chomutov
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Chomutov
Obec s rozšířenou působností: Chomutov
Katastrální plocha (ha): 3033
Počet bydlících obyvatel k 2023: 427
Nadmořská výška (m n.m.): 595
První písemná zpráva (rok): 1281
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Křimov      
Křimov 1      
43001 Křimov   Starosta/tka: Milan Váňa
    Telefon: 606075924
Pošta: Chomutov 1 E-mail: ou@krimov.cz
IČ: 00261971    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 606 075 924    
Datová schránka: 9z8bpy2 E-mail: ou@krimov.cz; podatelna@krimov.cz
Web: www.krimov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Domina Krásná Lípa u Křimova Křimov
Menhartice u Křimova Nebovazy Stráž u Křimova
Strážky u Křimova Suchdol u Křimova

Část obce díl

Celná Domina Krásná Lípa
Křimov Menhartice Nebovazy
Stráž Strážky Suchdol

Základní sídelní jednotka díl

Domina Krásná Lípa Menhartice
Nebovazy Stráž Strážky
Suchdol

Územně technická jednotka

UTJ Domina UTJ Krásná Lípa u Křimova UTJ Křimov
UTJ Menhartice u Křimova UTJ Nebovazy UTJ Stráž u Křimova
UTJ Strážky u Křimova UTJ Suchdol u Křimova

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Chomutově
Bachmačská 1617/ 13
43001
474605111
podatelna2504@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2504
Hygienická stanice Územní pracoviště Chomutov
Kochova 1185
43012
477755310
sekretariat.cv@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Chomutov
Školní 5335
43001
474611910
kp.chomutov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/chomutov, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Chomutov/Katastralni-pracoviste-Chomutov.aspx
Matriční úřad Magistrát města Chomutova - Matrika
Zborovská 4602
43028
474637120
m.penickova@chomutov-mesto.cz
www.chomutov-mesto.cz
Obecní úřad Obecní úřad
1
43001
606 075 924
ou@krimov.cz; podatelna@krimov.cz
www.krimov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Chomutov
Roháčova 4183
43003
474637511
posta.cv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/chomutov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Chomutov
Puškinova 426
43034
474699611
podatelna@osz.chv.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=40&j=50&k=557
Soud Okresní soud v Chomutově
Na Příkopech 663/29
43014
474698611
podatelna@osoud.chv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-chomutove
Stavební úřad Magistrát města Chomutov - Stavební úřad
Husovo náměstí 104
43001
474637960
podatelna@chomutov-mesto.cz
www.chomutov-mesto.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12456
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chomutov
Cihlářská 4107
43003
950118111
podatelna.cv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/chomutov-1
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jirkov
Vinařická 1425
43111
950118201
podatelna.cv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jirkov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kadaň
Vrchlického 172
43201
950118221
podatelna.cv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kadan
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klášterec nad Ohří
Polní 683
43151
950118280
podatelna.cv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/klasterec-nad-ohri
Živnostenský úřad Magistrát města Chomutov - Obecní živnostenský úřad
Husovo náměstí  104/1
43001
474637972
h.scherberova@chomutov-mesto.cz
www.chomutov-mesto.cz

Euroregiony

Krušnohoří

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Divadlo Rozmanitostí, Topolová 1278, 43401 Most
Kraj: Ústecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Martina Ďurdíková
Kontaktní telefon: 728 083 001 (jednatel)
E-mail: konecna@euroreg.cz
WWW: euroreg.cz
Dokumenty: http://www.euroreg.cz/

MAS

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: SNP 144/x, 431 44 Droužkovice
Založeno: 27.5.2005
Kontaktní telefon: 724960964
E-mail: info@maskaszk.cz
WWW: www.maskaszk.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 427 68 309 26 53 427
Muži 230 38 176 17 26 230
Ženy 180 30 133 9 27 181

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 5 5 1 15 18 -3 -3
Muži 2 1 1 10 12 10 -1
Ženy 1 0 1 5 12 9 -6

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 152
z toho muži 81
z toho ženy 71

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 152
v tom ve věku 0-14 25
15-64 109
65 a více let 18

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 127
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 42
vyučení a stř. odborné bez mat. 57
úplné střední s maturitou 18
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 129
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 25
Nezjištěné vyznání 24

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 308
v tom zaměstnaní celkem 62
nezaměstnaní celkem 24

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 308
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 13
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava, pošty a telekomunikace 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 44
denně mimo obec 29
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 64
Cenzové domácnosti 76
v tom úplné rodiny 28
neúplné rodiny 5
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 39

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 54
Trvale obydlené domy - rodinné domy 46
Neobydlené obydlené domy celkem 4
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 74
Domy podle vlastnictví soukromých osob 36
obce, státu 11
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 54
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 45
plynem 5
ústředním topením 28

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 64
Trvale obydlené byty v rodin. domech 46
Neobydlené byty 5

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 64
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 29
v osobním vlastnictví 0
nájemní 18
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 64
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 54
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 33
vlastní koupelna, sprchový kout 52

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 312
z toho muži 168
z toho ženy 144

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 312
v tom ve věku 0-14 62
15-64 225
65 a více let 22

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 250
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 49
vyučení a stř. odborné bez mat. 78
úplné střední s maturitou 56
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 8
nezjištěné vzdělání 54

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 122
v tom zaměstnaní celkem 105
nezaměstnaní celkem 17

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 122
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 26
stavebnictví 6
obchod,opravy motor. vozidel 19
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 47
denně mimo obec 43
Dojíždějící do zaměstnání 14
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 80
Obydlené rodinné domy 74
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 64
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 96
Obydlené byty v rodinných domech 74
Neobydlené byty 37

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 96
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 52
v osobním vlastnictví 0
nájemní 20
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 96
Byty podle vybavení plyn v bytě 6
vodovod v bytě 63
připojení na veřejnou kanalizační síť 25
ústřední topení 53
etážové topení 9

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 13 3 1 1 9 2 7 7 1
Muži 7 2 0 6 1 4 3 0
Ženy 8 1 1 1 3 1 3 4 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 12
Muži 9
Ženy 3

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,883%
Muži 3,488%
Ženy 2,256%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 4

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 3
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ne
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.78
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel11
Ostatní11

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců38
s 1-9 zaměst.- mikropodniky8
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno65

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství14
B-E Průmysl celkem11
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl9
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví7
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid10
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti3
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 033
Orná půda265
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady6
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)801
Pastviny361
Zemědělská půda1 073
Lesní půda1 707
Vodní plochy27
Zastavěné plochy13
Ostatní plochy213