Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hlavice (okres Liberec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 564052
NUTS5: CZ0513564052
LAU 1 (NUTS 4): CZ0513 - okres Liberec
NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Český Dub
Obec s rozšířenou působností: Liberec
Katastrální plocha (ha): 827
Počet bydlících obyvatel k 2023: 231
Nadmořská výška (m n.m.): 365
První písemná zpráva (rok): 1352

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hlavice      
Hlavice 54      
46348 Hlavice   Starosta/tka: Štěpánka Sichrovská
    Telefon: 485148962
Pošta: Všelibice E-mail: starosta@obechlavice.cz
IČ: 00672050    
Úřední hodiny: Po, St: 7.30-17.00; Út, Čt: 7.30-15.00    
Telefon: 485 148 962    
Datová schránka: v4pbk6g E-mail: hlavice@volny.cz
Web: www.obechlavice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hlavice Vápno

Část obce díl

Doleček Hlavice Lesnovek
Vápno

Základní sídelní jednotka díl

Hlavice Končiny Lesnovek díl 1
Lesnovek díl 2 Vápno

Územně technická jednotka

UTJ Hlavice UTJ Vápno

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Liberci
1. máje 97/25
46002
485211111
podatelna2601@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2601
Hygienická stanice KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64
46031
485253111
sekretariat@khslbc.cz
www.khslbc.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Liberec
Rumjancevova 149/10
46065
485341400
kp.liberec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/liberec
Matriční úřad Městský úřad Český Dub - Matrika
nám. B. Smetany 1
46343
485 147 051
mestsky.urad@cdub.cz
www.cdub.cz
Obecní úřad Obecní úřad
54
46348
485 148 962
hlavice@volny.cz
www.obechlavice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Liberec
Frýdlantská 1399/20
46001
485236111
posta.lb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/liberecky-kraj/liberec#obsah
Soud Okresní soud v Liberci
U Soudu  540
46072
485238111
podatelna@osoud.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=146&j=156&k=1511
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Liberec
U Soudu  345
46079
485238511
podatelna@osz.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=60&j=70&k=737
Stavební úřad Městský úřad Český Dub - Stavební úřad
nám. B. Smetany 1
46343
485147063
podatelna@cdub.cz
www.cdub.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13004
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Liberec
Dr. Milady Horákové  580/7
46001
950132111
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Dub
nám. Bedřicha Smetany 10
46343
950132362
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#cesky-dub
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant
Železná 824
46401
950132363
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydlant
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hrádek nad Nisou
Za Poštou 705
46334
950132364
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#hradek-nad-nisou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Město pod Smrkem
Palackého 275
46365
950132365
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/frydlant#nove-mesto-pod-smrkem
Živnostenský úřad Magistrát města Liberec - Živnostenský úřad
Frýdlantská 183/4
46001
485243711
stichova.jitka@magistrat.liberec.cz
www.liberec.cz

Euroregiony

Nisa

Účel:
Forma: Sdružení měst a obcí
Adresa sídla: U Jezu 525/4, 46001 Liberec
Kraj: Liberecký kraj
Rok založení: 1991
Předseda: Martin Půta
Kontaktní telefon: 485226301 (předseda)
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz
WWW: www.ern.cz
Dokumenty:

MAS

Místní akční skupina Podještědí, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. Bedřicha Smetany 10/x, 463 43 Český Dub
Založeno: 8.4.2004
Kontaktní telefon: 721970475
E-mail: maspodjestedi@seznam.cz
WWW: www.podjestedi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 231 44 119 10 65 231
Muži 107 22 60 3 30 109
Ženy 115 22 59 7 35 120

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 2 6 10 7 3 3
Muži 1 3 -2 5 2 2 1
Ženy 1 2 -1 7 6 -2 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 229
z toho muži 107
z toho ženy 122

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 229
v tom ve věku 0-14 23
15-64 148
65 a více let 58

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 206
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 78
vyučení a stř. odborné bez mat. 71
úplné střední s maturitou 38
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 15

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 223
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 76
Nezjištěné vyznání 9

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 125
v tom zaměstnaní celkem 101
nezaměstnaní celkem 8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 125
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 26
průmysl 41
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava, pošty a telekomunikace 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 9

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 71
denně mimo obec 60
denně mimo obec nad 60min. 3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 93
Cenzové domácnosti 109
v tom úplné rodiny 54
neúplné rodiny 14
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 41

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 74
Trvale obydlené domy - rodinné domy 68
Neobydlené obydlené domy celkem 47
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 40
Průměrné stáří trvale obydlených domů 60
Domy podle vlastnictví soukromých osob 69
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 74
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 74
plynem 2
ústředním topením 34

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 93
Trvale obydlené byty v rodin. domech 72
Neobydlené byty 51

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 93
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 61
v osobním vlastnictví 5
nájemní 14
člena bytového družstva 1

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 93
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 93
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 47
vlastní koupelna, sprchový kout 83

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 213
z toho muži 98
z toho ženy 115

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 213
v tom ve věku 0-14 20
15-64 143
65 a více let 48

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 193
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 41
vyučení a stř. odborné bez mat. 70
úplné střední s maturitou 49
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 18
nezjištěné vzdělání 7

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 88
v tom zaměstnaní celkem 83
nezaměstnaní celkem 5

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 88
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 26
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava a skladování 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 7
zdravotní a sociální péče 7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 28
denně mimo obec 26
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 6

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 63
Obydlené rodinné domy 57
Obydlené bytové domy 5
Domy podle vlastnictví soukromých osob 56
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 80
Obydlené byty v rodinných domech 60
Neobydlené byty 69

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 80
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 48
v osobním vlastnictví 7
nájemní 10
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 80
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 73
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 46
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 3 2 0 2 1 1 2 1 2
Muži 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Ženy 2 1 0 2 1 1 1 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 1
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,521%
Muži 1,695%
Ženy 3,390%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 4
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Hlavice, okres Liberec, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.29
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel10
Ostatní10

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců21
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno29

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství11
B-E Průmysl celkem7
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl2
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví4
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku827
Orná půda301
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady24
Ovocné sady6
Trvalé travní porosty (býv.louky)175
Pastviny30
Zemědělská půda506
Lesní půda256
Vodní plochy7
Zastavěné plochy9
Ostatní plochy49