Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hodkovice nad Mohelkou (okres Liberec)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 564061
NUTS5: CZ0513564061
LAU 1 (NUTS 4): CZ0513 - okres Liberec
NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hodkovice nad Mohelkou
Obec s rozšířenou působností: Liberec
Katastrální plocha (ha): 1349
Počet bydlících obyvatel k 2023: 3002
Nadmořská výška (m n.m.): 367
První písemná zpráva (rok): 1352

Informace

Samospráva

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou      
náměstí T. G. Masaryka 1      
46342 Hodkovice nad Mohelkou   Starosta/tka: Markéta Khauerová
    Telefon: 724180084
Pošta: Hodkovice nad Mohelkou E-mail: marketakhauerova@hodkovicenm.cz
IČ: 00262820    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-11,12-17.00    
Telefon: 485 145 353    
Datová schránka: d6pb2ww E-mail: mu@hodkovicenm.cz
Web: www.hodkovicenm.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hodkovice nad Mohelkou Jílové u Hodkovic nad Mohelkou Radoňovice
Záskalí

Základní sídelní jednotka díl

Hodkovice nad Mohelkou Jílové Radoňovice
Záskalí Žďárek díl 1 Žďárek díl 2

Část obce díl

Hodkovice nad Mohelkou Jílové Radoňovice
Záskalí Žďárek

Územně technická jednotka

UTJ Hodkovice nad Mohelkou UTJ Jílové u Hodkovic nad Mohelkou UTJ Radoňovice
UTJ Záskalí

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Liberci
1. máje 97/25
46002
485211111
podatelna2601@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2601
Hygienická stanice KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64
46031
485253111
sekretariat@khslbc.cz
www.khslbc.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Liberec
Rumjancevova 149/10
46065
485341400
kp.liberec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/liberec
Matriční úřad Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou - Matrika
nám. T.G.Masaryka 1
46342
485145353
matejkova.renata@hodkovicenm.cz
www.hodkovicenm.cz
Městský úřad Městský úřad
náměstí T. G. Masaryka 1
46342
485 145 353
mu@hodkovicenm.cz
www.hodkovicenm.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Liberec
Frýdlantská 1399/20
46001
485236111
posta.lb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/liberecky-kraj/liberec#obsah
Soud Okresní soud v Liberci
U Soudu  540
46072
485238111
podatelna@osoud.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=146&j=156&k=1511
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Liberec
U Soudu  345
46079
485238511
podatelna@osz.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=60&j=70&k=737
Stavební úřad Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou - Stavební úřad
nám. T.G.Masaryka 1
46342
485145353
mu@hodkovicenm.cz
www.hodkovicenm.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13029
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Liberec
Dr. Milady Horákové  580/7
46001
950132111
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Dub
nám. Bedřicha Smetany 10
46343
950132362
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#cesky-dub
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant
Železná 824
46401
950132363
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydlant
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hrádek nad Nisou
Za Poštou 705
46334
950132364
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#hradek-nad-nisou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Město pod Smrkem
Palackého 275
46365
950132365
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/frydlant#nove-mesto-pod-smrkem
Živnostenský úřad Magistrát města Liberec - Živnostenský úřad
Frýdlantská 183/4
46001
485243711
stichova.jitka@magistrat.liberec.cz
www.liberec.cz

Euroregiony

Nisa

Účel:
Forma: Sdružení měst a obcí
Adresa sídla: U Jezu 525/4, 46001 Liberec
Kraj: Liberecký kraj
Rok založení: 1991
Předseda: Martin Půta
Kontaktní telefon: 485226301 (předseda)
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz
WWW: www.ern.cz
Dokumenty:

MAS

Místní akční skupina Podještědí, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. Bedřicha Smetany 10/x, 463 43 Český Dub
Založeno: 8.4.2004
Kontaktní telefon: 721970475
E-mail: maspodjestedi@seznam.cz
WWW: www.podjestedi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3 002 455 1 958 140 576 3 002
Muži 1 447 230 996 73 249 1 461
Ženy 1 485 225 962 67 327 1 485

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 27 22 -2 110 102 8 13
Muži 9 17 -8 35 24 32 3
Ženy 15 16 -1 37 25 27 11

Data pro rok 2023

Počet sňatků 16
Počet rozvodů 9

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 599
z toho muži 1 291
z toho ženy 1 308

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 599
v tom ve věku 0-14 432
15-64 1 840
65 a více let 327

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 167
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 521
vyučení a stř. odborné bez mat. 993
úplné střední s maturitou 483
vyšší odborné a nástavbové 46
vysokoškolské 85

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 497
Cizinci s dlouhodobým pobytem 4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 457
Nezjištěné vyznání 206

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 945
v tom zaměstnaní celkem 1 323
nezaměstnaní celkem 76

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 945
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 37
průmysl 643
stavebnictví 112
obchod,opravy motor. vozidel 132
doprava, pošty a telekomunikace 99
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 45
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 117

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 665
denně mimo obec 528
denně mimo obec nad 60min. 36

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 988
Cenzové domácnosti 1 099
v tom úplné rodiny 612
neúplné rodiny 130
nerodinné domácnosti 16
domácnosti jednotlivců 341

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 441
Trvale obydlené domy - rodinné domy 367
Neobydlené obydlené domy celkem 82
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 22
Průměrné stáří trvale obydlených domů 55
Domy podle vlastnictví soukromých osob 359
obce, státu 17
bytové družstvo - SBD 6
ostatní vlastnictví 58

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 441
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 271
vodovodem 439
plynem 178
ústředním topením 313

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 988
Trvale obydlené byty v rodin. domech 421
Neobydlené byty 139

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 988
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 348
v osobním vlastnictví 239
nájemní 215
člena bytového družstva 103

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 988
Byty podle vybavení plyn v bytě 200
vodovod v bytě 982
připojení na veřejnou kanalizační síť 759
ústřední topení, etážové topení 806
vlastní koupelna, sprchový kout 953

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 827
z toho muži 1 382
z toho ženy 1 445

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 827
v tom ve věku 0-14 460
15-64 1 983
65 a více let 380

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 367
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 416
vyučení a stř. odborné bez mat. 951
úplné střední s maturitou 616
vyšší odborné a nástavbové 80
vysokoškolské 185
nezjištěné vzdělání 81

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 397
v tom zaměstnaní celkem 1 281
nezaměstnaní celkem 116

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 397
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 23
průmysl 500
stavebnictví 69
obchod,opravy motor. vozidel 111
doprava a skladování 72
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 66
vzdělávání 55
zdravotní a sociální péče 77

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 460
denně mimo obec 346
Dojíždějící do zaměstnání 272
do škol 24

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 515
Obydlené rodinné domy 427
Obydlené bytové domy 74
Domy podle vlastnictví soukromých osob 422
obce, státu 19
spoluvlastnictví vlastníků bytů 40
nezjištěno 15

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 132
Obydlené byty v rodinných domech 495
Neobydlené byty 187

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 132
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 418
v osobním vlastnictví 214
nájemní 273
družstevní 57

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 132
Byty podle vybavení plyn v bytě 342
vodovod v bytě 1 016
připojení na veřejnou kanalizační síť 889
ústřední topení 960
etážové topení 48

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 63 5 1 7 25 4 14 22 19
Muži 36 2 0 5 13 9 10 10
Ženy 29 3 1 2 12 2 5 12 9

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 59
Muži 34
Ženy 25

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,013%
Muži 3,518%
Ženy 2,599%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 18

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)2

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 7
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 5
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ano 8
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 8
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 28
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 12
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 13
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č.560, okres Liberec, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení1
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti63
Družstevní organizace4
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.507
Svobodná povolání12
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní65

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců235
s 1-9 zaměst.- mikropodniky31
s 10-49 zaměst.- malé podniky10
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno383

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství19
B-E Průmysl celkem106
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl57
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného4
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví58
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid41
H Doprava a skladování14
I Ubytování; stravování a pohostinství20
J Informační a komunikační činnosti8
K Peněžnictví a pojišťovnictví6
L Činnosti v oblasti nemovitostí11
M Profesní; vědecké a technické činnosti42
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče4
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti7
S Ostatní činnosti24
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno7

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 349
Orná půda262
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady56
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)400
Pastviny53
Zemědělská půda720
Lesní půda369
Vodní plochy12
Zastavěné plochy34
Ostatní plochy214