Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Křižany (okres Liberec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 564184
NUTS5: CZ0513564184
LAU 1 (NUTS 4): CZ0513 - okres Liberec
NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Český Dub
Obec s rozšířenou působností: Liberec
Katastrální plocha (ha): 2858
Počet bydlících obyvatel k 2023: 854
Nadmořská výška (m n.m.): 386
První písemná zpráva (rok): 1352
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Křižany      
Křižany 340      
46353 Křižany   Starosta/tka: Václav Honsejk
    Telefon: 485178061
Pošta: Křižany E-mail: obec.kunratice@seznam.cz
IČ: 00262943    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,7-12,13-17.00    
Telefon: 485 178 061    
Datová schránka: w6rbdc5 E-mail: ou.krizany@obeckrizany.cz
Web: www.obeckrizany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Křižany Žibřidice

Základní sídelní jednotka díl

Křižany Žibřidice

Část obce díl

Křižany Žibřidice

Územně technická jednotka

UTJ Křižany UTJ Žibřidice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Liberci
1. máje 97/25
46002
485211111
podatelna2601@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2601
Hygienická stanice KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64
46031
485253111
sekretariat@khslbc.cz
www.khslbc.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Liberec
Rumjancevova 149/10
46065
485341400
kp.liberec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/liberec
Matriční úřad Obecní úřad Křižany - Matrika
Křižany 340
46353
485178061
ou.krizany@obeckrizany.cz
www.obeckrizany.cz
Obecní úřad Obecní úřad
340
46353
485 178 061
ou.krizany@obeckrizany.cz
www.obeckrizany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Liberec
Frýdlantská 1399/20
46001
485236111
posta.lb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/liberecky-kraj/liberec#obsah
Soud Okresní soud v Liberci
U Soudu  540
46072
485238111
podatelna@osoud.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=146&j=156&k=1511
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Liberec
U Soudu  345
46079
485238511
podatelna@osz.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=60&j=70&k=737
Stavební úřad Městský úřad Osečná - Stavební úřad
Svatovítské nám. 105
46352
485164814
stavebniurad@osecna.cz
www.osecna.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13415
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Liberec
Dr. Milady Horákové  580/7
46001
950132111
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Dub
nám. Bedřicha Smetany 10
46343
950132362
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#cesky-dub
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant
Železná 824
46401
950132363
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydlant
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hrádek nad Nisou
Za Poštou 705
46334
950132364
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#hradek-nad-nisou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Město pod Smrkem
Palackého 275
46365
950132365
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/frydlant#nove-mesto-pod-smrkem
Živnostenský úřad Magistrát města Liberec - Živnostenský úřad
Frýdlantská 183/4
46001
485243711
stichova.jitka@magistrat.liberec.cz
www.liberec.cz

Euroregiony

Nisa

Účel:
Forma: Sdružení měst a obcí
Adresa sídla: U Jezu 525/4, 46001 Liberec
Kraj: Liberecký kraj
Rok založení: 1991
Předseda: Martin Půta
Kontaktní telefon: 485226301 (předseda)
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz
WWW: www.ern.cz
Dokumenty:

MAS

Místní akční skupina Podještědí, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. Bedřicha Smetany 10/x, 463 43 Český Dub
Založeno: 8.4.2004
Kontaktní telefon: 721970475
E-mail: maspodjestedi@seznam.cz
WWW: www.podjestedi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 854 155 524 41 165 854
Muži 430 73 283 24 81 426
Ženy 407 82 241 17 84 403

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 6 -1 42 30 12 10
Muži 1 7 -6 13 13 5 -6
Ženy 5 6 -1 21 15 3 5

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 652
z toho muži 331
z toho ženy 321

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 652
v tom ve věku 0-14 114
15-64 439
65 a více let 99

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 538
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 190
vyučení a stř. odborné bez mat. 246
úplné střední s maturitou 74
vyšší odborné a nástavbové 10
vysokoškolské 14

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 611
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 112
Nezjištěné vyznání 50

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 524
v tom zaměstnaní celkem 292
nezaměstnaní celkem 28

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 524
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 25
průmysl 126
stavebnictví 20
obchod,opravy motor. vozidel 26
doprava, pošty a telekomunikace 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 21

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 211
denně mimo obec 180
denně mimo obec nad 60min. 16

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 226
Cenzové domácnosti 274
v tom úplné rodiny 141
neúplné rodiny 41
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 89

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 167
Trvale obydlené domy - rodinné domy 149
Neobydlené obydlené domy celkem 59
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 40
Průměrné stáří trvale obydlených domů 67
Domy podle vlastnictví soukromých osob 147
obce, státu 10
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 167
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 149
plynem 9
ústředním topením 81

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 226
Trvale obydlené byty v rodin. domech 167
Neobydlené byty 64

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 226
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 145
v osobním vlastnictví 0
nájemní 49
člena bytového družstva 12

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 226
Byty podle vybavení plyn v bytě 8
vodovod v bytě 204
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 116
vlastní koupelna, sprchový kout 194

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 776
z toho muži 386
z toho ženy 390

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 776
v tom ve věku 0-14 119
15-64 538
65 a více let 115

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 657
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 165
vyučení a stř. odborné bez mat. 272
úplné střední s maturitou 125
vyšší odborné a nástavbové 20
vysokoškolské 42
nezjištěné vzdělání 31

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 368
v tom zaměstnaní celkem 311
nezaměstnaní celkem 57

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 368
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 97
stavebnictví 23
obchod,opravy motor. vozidel 26
doprava a skladování 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
vzdělávání 12
zdravotní a sociální péče 15

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 116
denně mimo obec 108
Dojíždějící do zaměstnání 11
do škol 7

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 201
Obydlené rodinné domy 186
Obydlené bytové domy 7
Domy podle vlastnictví soukromých osob 178
obce, státu 7
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 264
Obydlené byty v rodinných domech 204
Neobydlené byty 82

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 264
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 160
v osobním vlastnictví 7
nájemní 42
družstevní 4

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 264
Byty podle vybavení plyn v bytě 13
vodovod v bytě 214
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 154
etážové topení 20

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 25 4 1 4 8 1 9 12 2
Muži 10 2 0 3 2 3 5 1
Ženy 14 2 1 1 6 1 6 7 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 23
Muži 14
Ženy 9

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,389%
Muži 3,249%
Ženy 3,734%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 10

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 11
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 9
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 7
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 9
Vodojem Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Křižany, okres Liberec, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Křižany - Žibřidice, okres Liberec, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.141
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel28
Ostatní20

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců87
s 1-9 zaměst.- mikropodniky13
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno129

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství23
B-E Průmysl celkem32
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl20
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví13
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid11
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti15
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti11
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 858
Orná půda147
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady63
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)1 440
Pastviny259
Zemědělská půda1 653
Lesní půda945
Vodní plochy23
Zastavěné plochy25
Ostatní plochy211