Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krásný Dvůr (okres Louny)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 566306
NUTS5: CZ0424566306
LAU 1 (NUTS 4): CZ0424 - okres Louny
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Podbořany
Obec s rozšířenou působností: Podbořany
Katastrální plocha (ha): 2521
Počet bydlících obyvatel k 2023: 640
Nadmořská výška (m n.m.): 387
První písemná zpráva (rok): 1295
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Krásný Dvůr      
Krásný Dvůr 117      
43972 Krásný Dvůr   Starosta/tka: Lea Jandová
    Telefon: 415210020
Pošta: Krásný Dvůr E-mail: krasnydvur@iol.cz
IČ: 00265071    
Úřední hodiny: Po:7-16.00, Út,Čt:7-14.30, St:7-17.00, Pá:7-13.00    
Telefon: 415 210 020    
Datová schránka: jwmaqq3 E-mail: krasnydvur@iol.cz
Web: www.krasnydvur.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Krásný Dvůr

Základní sídelní jednotka díl

Brody Chotěbudice Chrašťany
Krásný Dvůr Němčany Vysoké Třebušice
Zlovědice

Část obce díl

Brody Chotěbudice Chrašťany
Krásný Dvůr Němčany Vysoké Třebušice
Zlovědice

Územně technická jednotka

UTJ Krásný Dvůr

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Podbořanech
Masarykovo náměstí 733
44101
415237811
podatelna2511@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2511
Hygienická stanice Územní pracoviště Louny
Poděbradova 749
44038
477755610
sekretariat.ln@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Žatec
Smetanovo náměstí 1018
43801
415237481
kp.zatec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/zatec, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Zatec/Katastralni-pracoviste-Zatec.aspx
Matriční úřad Městský úřad Podbořany - Matrika
Mírová 615
44117
415 237 507
spatenkova@podborany.net
www.podborany.net
Obecní úřad Obecní úřad
117
43972
415 210 020
krasnydvur@iol.cz
www.krasnydvur.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Louny
Pod nemocnicí 2378
44001
415627311
posta.ln@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/louny#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Louny
Pod Nemocnicí 2380
44028
415579070
podatelna@osz.lou.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=62&j=72&k=755
Soud Okresní soud v Lounech
Sladkovského 1132
44029
415629911
podatelna@osoud.lou.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=148&j=158&k=1529
Stavební úřad Městský úřad Podbořany - Stavební úřad
Mírová 615
44101
415237537
info@podborany.net
www.podborany.net, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12462
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Louny
Pod Nemocnicí 2380
44001
950134111
podatelna.ln@uradprace.cz
www.uradprace.cz/louny-1
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Podbořany
A. Dvořáka 399
44101
950134216
podatelna.ln@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/podborany#podborany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Žatec
třída Obránců míru 1830
43801
950134204
podatelna.ln@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/zatec#zatec
Živnostenský úřad MÚ Podbořany - Obecní živnostenský úřad
Mírová 615
44117
415237522
gonda@podborany.net
www.podborany.net

Euroregiony

Krušnohoří

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Divadlo Rozmanitostí, Topolová 1278, 43401 Most
Kraj: Ústecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Martina Ďurdíková
Kontaktní telefon: 728 083 001 (jednatel)
E-mail: konecna@euroreg.cz
WWW: euroreg.cz
Dokumenty: http://www.euroreg.cz/

MAS

MAS Vladař o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Karlovarská 6/x, 364 53 Valeč
Založeno: 1.2.2006
Kontaktní telefon: 353399708
E-mail: vladar@vladar.cz
WWW: www.vladar.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 640 107 413 38 143 640
Muži 315 54 219 22 58 316
Ženy 321 53 194 16 85 319

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 9 9 16 34 -18 -23
Muži 1 10 -9 14 6 11 -1
Ženy 4 4 0 12 12 7 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 718
z toho muži 358
z toho ženy 360

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 718
v tom ve věku 0-14 119
15-64 492
65 a více let 107

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 599
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 215
vyučení a stř. odborné bez mat. 239
úplné střední s maturitou 103
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 22

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 638
Cizinci s dlouhodobým pobytem 4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 229
Nezjištěné vyznání 82

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 418
v tom zaměstnaní celkem 289
nezaměstnaní celkem 65

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 418
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 43
průmysl 85
stavebnictví 33
obchod,opravy motor. vozidel 30
doprava, pošty a telekomunikace 19
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 20
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 48

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 191
denně mimo obec 129
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 261
Cenzové domácnosti 300
v tom úplné rodiny 159
neúplné rodiny 39
nerodinné domácnosti 15
domácnosti jednotlivců 87

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 207
Trvale obydlené domy - rodinné domy 190
Neobydlené obydlené domy celkem 90
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 54
Průměrné stáří trvale obydlených domů 59
Domy podle vlastnictví soukromých osob 172
obce, státu 27
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 207
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 106
vodovodem 192
plynem 6
ústředním topením 140

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 261
Trvale obydlené byty v rodin. domech 205
Neobydlené byty 101

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 261
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 153
v osobním vlastnictví 0
nájemní 80
člena bytového družstva 1

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 261
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 244
připojení na veřejnou kanalizační síť 145
ústřední topení, etážové topení 193
vlastní koupelna, sprchový kout 240

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 667
z toho muži 337
z toho ženy 330

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 667
v tom ve věku 0-14 75
15-64 480
65 a více let 110

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 592
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 151
vyučení a stř. odborné bez mat. 228
úplné střední s maturitou 131
vyšší odborné a nástavbové 17
vysokoškolské 35
nezjištěné vzdělání 27

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 334
v tom zaměstnaní celkem 293
nezaměstnaní celkem 41

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 334
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 17
průmysl 79
stavebnictví 18
obchod,opravy motor. vozidel 32
doprava a skladování 13
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
vzdělávání 33
zdravotní a sociální péče 15

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 134
denně mimo obec 116
Dojíždějící do zaměstnání 17
do škol 17

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 217
Obydlené rodinné domy 197
Obydlené bytové domy 13
Domy podle vlastnictví soukromých osob 173
obce, státu 17
spoluvlastnictví vlastníků bytů 14
nezjištěno 7

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 278
Obydlené byty v rodinných domech 208
Neobydlené byty 126

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 278
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 160
v osobním vlastnictví 23
nájemní 55
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 278
Byty podle vybavení plyn v bytě 87
vodovod v bytě 242
připojení na veřejnou kanalizační síť 153
ústřední topení 214
etážové topení 8

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 23 5 1 4 10 1 11 7 3
Muži 8 2 0 4 0 4 4 0
Ženy 16 3 1 4 6 1 7 3 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 21
Muži 13
Ženy 8

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,085%
Muži 2,691%
Ženy 4,124%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 11

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska3
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 8
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 7
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 8
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 8
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.89
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní17

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců41
s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno86

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství8
B-E Průmysl celkem18
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl12
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví8
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid4
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství6
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí7
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 521
Orná půda2 008
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady19
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)47
Pastviny46
Zemědělská půda2 075
Lesní půda143
Vodní plochy33
Zastavěné plochy33
Ostatní plochy237