Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bečov (okres Most)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 567043
NUTS5: CZ0425567043
LAU 1 (NUTS 4): CZ0425 - okres Most
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Most
Obec s rozšířenou působností: Most
Katastrální plocha (ha): 2823
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1386
Nadmořská výška (m n.m.): 255
První písemná zpráva (rok): 1327
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bečov      
Bečov 126      
43526 Bečov   Starosta/tka: Jitka Sadovská
    Telefon: 724181160
Pošta: Bečov u Mostu E-mail: starosta@oubecov.cz
IČ: 00265811    
Úřední hodiny: Po,St:7-10,11-17.00, Čt:7-10,11-15.00    
Telefon: 476 110 097    
Datová schránka: hsbbu2u E-mail: becov@obec.mesto-most.cz ; starosta@oubecov.cz
Web: www.oubecov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bečov u Mostu Kamenná Voda Milá
Stránce Zaječice u Bečova Židovice u Bečova

Základní sídelní jednotka díl

Bečov Kamenná Voda Milá
Stránce Zaječice Židovice

Část obce díl

Bečov Milá Zaječice

Územně technická jednotka

UTJ Bečov u Mostu UTJ Kamenná Voda UTJ Milá
UTJ Stránce UTJ Zaječice u Bečova UTJ Židovice u Bečova

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Mostě
2. náměstí 3300
43401
476135111
podatelna2510@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2510
Hygienická stanice Územní pracoviště Most
J.E.Purkyně 270/5
43464
477755410
sekretariat.mo@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Most
Jana Kubelíka 223
43401
476149811
kp.most@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/most, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Most/Katastralni-pracoviste-Most.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Bečov - Matrika
Bečov 126
43526
476110183
matrika@oubecov.cz
www.oubecov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
126
43526
476 110 097
becov@obec.mesto-most.cz ; starosta@oubecov.cz
www.oubecov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Most
Báňská  284
43401
476131111
posta.mo@cssz.cz
OSSZ Most - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Soud Okresní soud v Mostě
Moskevská 2
43474
477104711
podatelna@osoud.mst.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=151&j=161&k=1556
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Most
Báňská 285
43476
477759111
podatelna@osz.mst.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=65&j=75&k=782
Stavební úřad Magistrát města Mostu - Odbor stavební úřad
Radniční 1/2
43401
476448111
osu@mesto-most.cz, posta@mesto-most.cz
www.mesto-most.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12465
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Most
tř. Budovatelů 1989
43401
950137111
podatelna.mo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/most-1
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litvínov
Ke Střelnici 167 167
43601
950137201
podatelna.mo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/litvinov#litvinov
Živnostenský úřad Magistrát města Mostu - Obecní živnostenský úřad
Radniční 1
43401
476448328
Miroslava.Knizova@mesto-most.cz
www.mumost.cz

MAS

MAS Naděje o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Lišnice 42/x, 434 01 Most
Založeno: 16.1.2013
Kontaktní telefon: 775250233
E-mail: kamila.fridrichova@masnadeje.cz
WWW: www.masnadeje.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 386 224 922 86 243 1 386
Muži 703 108 487 42 96 705
Ženy 694 116 435 44 147 697

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 10 10 -4 33 36 -3 -3
Muži 11 11 0 16 19 -2 -3
Ženy 5 9 -4 21 24 -2 -7

Data pro rok 2023

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 079
z toho muži 1 035
z toho ženy 1 044

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 079
v tom ve věku 0-14 517
15-64 1 416
65 a více let 146

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 562
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 711
vyučení a stř. odborné bez mat. 620
úplné střední s maturitou 159
vyšší odborné a nástavbové 17
vysokoškolské 11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 765
Cizinci s dlouhodobým pobytem 11
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 6
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 315
Nezjištěné vyznání 151

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 916
v tom zaměstnaní celkem 662
nezaměstnaní celkem 351

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 916
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 59
průmysl 313
stavebnictví 69
obchod,opravy motor. vozidel 86
doprava, pošty a telekomunikace 64
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 51
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 49

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 467
denně mimo obec 350
denně mimo obec nad 60min. 29

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 723
Cenzové domácnosti 807
v tom úplné rodiny 431
neúplné rodiny 120
nerodinné domácnosti 15
domácnosti jednotlivců 241

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 170
Trvale obydlené domy - rodinné domy 116
Neobydlené obydlené domy celkem 31
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 2
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 112
obce, státu 52
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 170
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 131
vodovodem 169
plynem 68
ústředním topením 149

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 723
Trvale obydlené byty v rodin. domech 126
Neobydlené byty 49

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 723
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 107
v osobním vlastnictví 0
nájemní 596
člena bytového družstva 1

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 723
Byty podle vybavení plyn v bytě 71
vodovod v bytě 714
připojení na veřejnou kanalizační síť 677
ústřední topení, etážové topení 692
vlastní koupelna, sprchový kout 711

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 630
z toho muži 810
z toho ženy 820

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 630
v tom ve věku 0-14 334
15-64 1 124
65 a více let 158

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 296
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 456
vyučení a stř. odborné bez mat. 480
úplné střední s maturitou 156
vyšší odborné a nástavbové 19
vysokoškolské 31
nezjištěné vzdělání 131

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 657
v tom zaměstnaní celkem 513
nezaměstnaní celkem 144

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 657
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 158
stavebnictví 34
obchod,opravy motor. vozidel 36
doprava a skladování 46
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 25
vzdělávání 20
zdravotní a sociální péče 12

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 173
denně mimo obec 163
Dojíždějící do zaměstnání 32
do škol 6

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 189
Obydlené rodinné domy 135
Obydlené bytové domy 49
Domy podle vlastnictví soukromých osob 127
obce, státu 47
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 629
Obydlené byty v rodinných domech 147
Neobydlené byty 125

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 629
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 114
v osobním vlastnictví 0
nájemní 420
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 629
Byty podle vybavení plyn v bytě 121
vodovod v bytě 544
připojení na veřejnou kanalizační síť 576
ústřední topení 597
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 61 10 2 5 18 2 28 23 4
Muži 28 6 1 3 10 13 9 2
Ženy 32 4 1 2 8 1 15 14 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 61
Muži 33
Ženy 28

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,616%
Muži 5,474%
Ženy 6,437%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 21

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 2018

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 3
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 6
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 10
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti31
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.182
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel5
Ostatní11

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců79
s 1-9 zaměst.- mikropodniky14
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno146

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství5
B-E Průmysl celkem29
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl20
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví24
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid19
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství3
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví3
L Činnosti v oblasti nemovitostí4
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti5
S Ostatní činnosti10
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 823
Orná půda1 800
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady29
Ovocné sady31
Trvalé travní porosty (býv.louky)325
Pastviny277
Zemědělská půda2 185
Lesní půda55
Vodní plochy47
Zastavěné plochy16
Ostatní plochy520