Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Klíny (okres Most)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 567191
NUTS5: CZ0425567191
LAU 1 (NUTS 4): CZ0425 - okres Most
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Litvínov
Obec s rozšířenou působností: Litvínov
Katastrální plocha (ha): 1845
Počet bydlících obyvatel k 2023: 185
Nadmořská výška (m n.m.): 812
První písemná zpráva (rok): 1355

Informace

Samospráva

Obecní úřad Klíny      
Klíny 61      
43601 Klíny   Starosta/tka: Zděnka Němečková
    Telefon: 476116021
Pošta: Litvínov 1 E-mail: sekretariat@kliny.eu
IČ: 00265969    
Úřední hodiny: Po,St:13.30-16.30    
Telefon: 476 116 021    
Datová schránka: jdbbtnf E-mail: sekretariat@kliny.eu
Web: mesta.obce.cz/kliny    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Klíny I Klíny II Rašov u Litvínova

Část obce díl

Klíny Rašov Sedlo

Základní sídelní jednotka díl

Klíny I Klíny II Rašov
Sedlo

Územně technická jednotka

UTJ Klíny I UTJ Klíny II UTJ Rašov u Litvínova

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Litvínově
U zámeckého parku 948
43601
476769311
podatelna2508@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2508
Hygienická stanice Územní pracoviště Most
J.E.Purkyně 270/5
43464
477755410
sekretariat.mo@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Most
Jana Kubelíka 223
43401
476149811
kp.most@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/most, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Most/Katastralni-pracoviste-Most.aspx
Matriční úřad Městský úřad Litvínov - Matrika
nám. Míru 11
43601
 476 767 641,
 veronika.husakova@mulitvinov.cz
www.mulitvinov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
61
43601
476 116 021
sekretariat@kliny.eu
mesta.obce.cz/kliny
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Most
Báňská  284
43401
476131111
posta.mo@cssz.cz
OSSZ Most - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Soud Okresní soud v Mostě
Moskevská 2
43474
477104711
podatelna@osoud.mst.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=151&j=161&k=1556
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Most
Báňská 285
43476
477759111
podatelna@osz.mst.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=65&j=75&k=782
Stavební úřad Městský úřad Litvínov - Stavební úřad
Vodní 871
43683
476767860
info@mulitvinov.cz
www.mulitvinov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12464
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Most
tř. Budovatelů 1989
43401
950137111
podatelna.mo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/most-1
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litvínov
Ke Střelnici 167 167
43601
950137201
podatelna.mo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/litvinov#litvinov
Živnostenský úřad MÚ Litvínov - Obecní živnostenský úřad
Vodní  871
43691
476767830
alena.zitkova@mulitvinov.cz
www.mulitvinov.cz

Euroregiony

Krušnohoří

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Divadlo Rozmanitostí, Topolová 1278, 43401 Most
Kraj: Ústecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Martina Ďurdíková
Kontaktní telefon: 728 083 001 (jednatel)
E-mail: konecna@euroreg.cz
WWW: euroreg.cz
Dokumenty: http://www.euroreg.cz/

MAS

MAS Naděje o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Lišnice 42/x, 434 01 Most
Založeno: 16.1.2013
Kontaktní telefon: 775250233
E-mail: kamila.fridrichova@masnadeje.cz
WWW: www.masnadeje.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 185 28 124 15 21 185
Muži 77 10 64 9 10 77
Ženy 83 18 60 6 11 80

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 1 1 11 2 9 12
Muži 1 1 0 3 2 7 1
Ženy 2 1 1 2 3 5 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 63
z toho muži 32
z toho ženy 31

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 63
v tom ve věku 0-14 6
15-64 36
65 a více let 21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 57
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 17
vyučení a stř. odborné bez mat. 26
úplné střední s maturitou 10
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 60
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 15
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 116
v tom zaměstnaní celkem 23
nezaměstnaní celkem 2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 116
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 3
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 0

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 19
denně mimo obec 14
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 30
Cenzové domácnosti 33
v tom úplné rodiny 19
neúplné rodiny 0
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 12

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 30
Trvale obydlené domy - rodinné domy 27
Neobydlené obydlené domy celkem 20
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 16
Průměrné stáří trvale obydlených domů 53
Domy podle vlastnictví soukromých osob 24
obce, státu 5
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 30
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 29
plynem 2
ústředním topením 23

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 30
Trvale obydlené byty v rodin. domech 27
Neobydlené byty 20

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 30
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 22
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 30
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 28
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 23
vlastní koupelna, sprchový kout 27

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 115
z toho muži 58
z toho ženy 57

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 115
v tom ve věku 0-14 14
15-64 85
65 a více let 16

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 101
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 18
vyučení a stř. odborné bez mat. 30
úplné střední s maturitou 37
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 5
nezjištěné vzdělání 9

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 61
v tom zaměstnaní celkem 57
nezaměstnaní celkem 4

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 61
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 12
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava a skladování 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 35
denně mimo obec 32
Dojíždějící do zaměstnání 7
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 39
Obydlené rodinné domy 36
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 33
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 39
Obydlené byty v rodinných domech 36
Neobydlené byty 16

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 39
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 26
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 39
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 33
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 32
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 1 0 1 1 1 1 2 1
Muži 1 0 0 0
Ženy 1 1 0 1 1 1 1 0 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 1
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,613%
Muži 1,852%
Ženy 1,667%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.48
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní13

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců29
s 1-9 zaměst.- mikropodniky10
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno39

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství4
B-E Průmysl celkem8
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl9
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví7
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství9
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti5
S Ostatní činnosti3
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 845
Orná půda0
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady7
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)73
Pastviny4
Zemědělská půda80
Lesní půda1 699
Vodní plochy5
Zastavěné plochy10
Ostatní plochy52