Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Obrnice (okres Most)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 567337
NUTS5: CZ0425567337
LAU 1 (NUTS 4): CZ0425 - okres Most
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Most
Obec s rozšířenou působností: Most
Katastrální plocha (ha): 747
Počet bydlících obyvatel k 2023: 2042
Nadmořská výška (m n.m.): 213
První písemná zpráva (rok): 1282
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Obrnice      
Mírová 70      
43521 Obrnice   Starosta/tka: Stanislav Zaspal
    Telefon: 476 118 020, 602 429 063
Pošta: Obrnice E-mail: starosta@ouobrnice.cz
IČ: 00266116    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,7:00-17:00; Út.,Čt.,13:00-15:00    
Telefon: 476 118 020    
Datová schránka: 8ppbujx E-mail: epodatelna@ouobrnice.cz
Web: www.ouobrnice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

České Zlatníky Chanov Obrnice

Základní sídelní jednotka díl

České Zlatníky Chanov Obrnice

Část obce díl

České Zlatníky Chanov Obrnice

Územně technická jednotka

UTJ České Zlatníky UTJ Chanov UTJ Obrnice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Mostě
2. náměstí 3300
43401
476135111
podatelna2510@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2510
Hygienická stanice Územní pracoviště Most
J.E.Purkyně 270/5
43464
477755410
sekretariat.mo@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Most
Jana Kubelíka 223
43401
476149811
kp.most@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/most, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Most/Katastralni-pracoviste-Most.aspx
Matriční úřad Magistrát města Mostu - Matrika
Radniční 1/2
434
476448612
Miroslava.Pavlova@mesto-most.cz
www.mesto-most.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Mírová 70
43521
476 118 020
epodatelna@ouobrnice.cz
www.ouobrnice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Most
Báňská  284
43401
476131111
posta.mo@cssz.cz
OSSZ Most - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Soud Okresní soud v Mostě
Moskevská 2
43474
477104711
podatelna@osoud.mst.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=151&j=161&k=1556
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Most
Báňská 285
43476
477759111
podatelna@osz.mst.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=65&j=75&k=782
Stavební úřad Magistrát města Mostu - Odbor stavební úřad
Radniční 1/2
43401
476448111
osu@mesto-most.cz, posta@mesto-most.cz
www.mesto-most.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12465
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Most
tř. Budovatelů 1989
43401
950137111
podatelna.mo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/most-1
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litvínov
Ke Střelnici 167 167
43601
950137201
podatelna.mo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/litvinov#litvinov
Živnostenský úřad Magistrát města Mostu - Obecní živnostenský úřad
Radniční 1
43401
476448328
Miroslava.Knizova@mesto-most.cz
www.mumost.cz

Euroregiony

Krušnohoří

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Divadlo Rozmanitostí, Topolová 1278, 43401 Most
Kraj: Ústecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Martina Ďurdíková
Kontaktní telefon: 728 083 001 (jednatel)
E-mail: konecna@euroreg.cz
WWW: euroreg.cz
Dokumenty: http://www.euroreg.cz/

MAS

MAS Naděje o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Lišnice 42/x, 434 01 Most
Založeno: 16.1.2013
Kontaktní telefon: 775250233
E-mail: kamila.fridrichova@masnadeje.cz
WWW: www.masnadeje.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 042 469 1 354 91 234 2 042
Muži 1 078 233 739 52 102 1 066
Ženy 961 236 615 39 132 956

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 19 15 -1 109 128 -19 -15
Muži 12 15 -3 62 53 -2 6
Ženy 23 8 15 60 70 21 5

Data pro rok 2023

Počet sňatků 14
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 623
z toho muži 1 325
z toho ženy 1 298

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 623
v tom ve věku 0-14 739
15-64 1 752
65 a více let 132

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 884
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 746
vyučení a stř. odborné bez mat. 768
úplné střední s maturitou 217
vyšší odborné a nástavbové 10
vysokoškolské 21

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 287
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 13
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 266
Nezjištěné vyznání 335

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 417
v tom zaměstnaní celkem 848
nezaměstnaní celkem 370

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 417
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 18
průmysl 343
stavebnictví 77
obchod,opravy motor. vozidel 71
doprava, pošty a telekomunikace 155
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 35
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 67

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 632
denně mimo obec 447
denně mimo obec nad 60min. 34

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 815
Cenzové domácnosti 1 012
v tom úplné rodiny 487
neúplné rodiny 214
nerodinné domácnosti 17
domácnosti jednotlivců 294

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 227
Trvale obydlené domy - rodinné domy 170
Neobydlené obydlené domy celkem 29
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 54
Domy podle vlastnictví soukromých osob 166
obce, státu 38
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 23

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 227
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 182
vodovodem 223
plynem 124
ústředním topením 183

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 815
Trvale obydlené byty v rodin. domech 194
Neobydlené byty 59

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 815
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 168
v osobním vlastnictví 1
nájemní 609
člena bytového družstva 2

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 815
Byty podle vybavení plyn v bytě 124
vodovod v bytě 808
připojení na veřejnou kanalizační síť 762
ústřední topení, etážové topení 754
vlastní koupelna, sprchový kout 798

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 107
z toho muži 1 070
z toho ženy 1 037

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 107
v tom ve věku 0-14 497
15-64 1 443
65 a více let 150

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 610
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 535
vyučení a stř. odborné bez mat. 522
úplné střední s maturitou 203
vyšší odborné a nástavbové 21
vysokoškolské 23
nezjištěné vzdělání 289

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 781
v tom zaměstnaní celkem 584
nezaměstnaní celkem 197

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 781
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 206
stavebnictví 34
obchod,opravy motor. vozidel 46
doprava a skladování 52
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 23
vzdělávání 23
zdravotní a sociální péče 17

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 237
denně mimo obec 203
Dojíždějící do zaměstnání 266
do škol 14

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 236
Obydlené rodinné domy 174
Obydlené bytové domy 53
Domy podle vlastnictví soukromých osob 168
obce, státu 18
spoluvlastnictví vlastníků bytů 18
nezjištěno 10

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 734
Obydlené byty v rodinných domech 196
Neobydlené byty 127

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 734
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 157
v osobním vlastnictví 171
nájemní 243
družstevní 2

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 734
Byty podle vybavení plyn v bytě 139
vodovod v bytě 582
připojení na veřejnou kanalizační síť 673
ústřední topení 685
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 230 19 19 31 46 6 159 27 4
Muži 96 11 13 16 20 2 77 14 1
Ženy 101 8 6 15 26 4 82 13 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 214
Muži 85
Ženy 129

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 15,805%
Muži 11,182%
Ženy 20,976%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 83

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska4
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 6
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 10
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 5
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 12
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 12
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny1
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace4
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti86
Družstevní organizace5
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.240
Svobodná povolání8
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní27

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců131
s 1-9 zaměst.- mikropodniky41
s 10-49 zaměst.- malé podniky8
s 50-249 zaměst.- střed.podn.2
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno234

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství5
B-E Průmysl celkem49
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl45
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného4
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa2
F Stavebnictví56
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid34
H Doprava a skladování20
I Ubytování; stravování a pohostinství15
J Informační a komunikační činnosti8
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí7
M Profesní; vědecké a technické činnosti16
N Administrativní a podpůrné činnosti8
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče4
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti4
S Ostatní činnosti6
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno9

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku746
Orná půda200
Chmelnice0
Vinice2
Zahrady17
Ovocné sady4
Trvalé travní porosty (býv.louky)126
Pastviny89
Zemědělská půda349
Lesní půda49
Vodní plochy26
Zastavěné plochy19
Ostatní plochy304