Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Běleč nad Orlicí (okres Hradec Králové)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 569852
NUTS5: CZ0521569852
LAU 1 (NUTS 4): CZ0521 - okres Hradec Králové
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Třebechovice pod Orebem
Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové
Katastrální plocha (ha): 1882
Počet bydlících obyvatel k 2023: 413
Nadmořská výška (m n.m.): 240
První písemná zpráva (rok): 1336

Informace

Samospráva

Obecní úřad Běleč nad Orlicí      
Běleč nad Orlicí 10      
50346 Běleč nad Orlicí   Starosta/tka: Dagmar Voborníková
    Telefon: 702208895
Pošta: Třebechovice pod Orebem E-mail: Belec@wo.cz
IČ: 00268615    
Úřední hodiny: Čt:18-20.00    
Telefon: 495 593 806    
Datová schránka: 8cyaqb2 E-mail: belec@wo.cz
Web: belec.trebechovicko.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Běleč nad Orlicí

Základní sídelní jednotka díl

Běleč nad Orlicí

Část obce díl

Běleč nad Orlicí

Územně technická jednotka

UTJ Běleč nad Orlicí

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hradci Králové
U Koruny 1632/ 1
50200
495852111
podatelna2701@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2701
Hygienická stanice KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
50101
495058111
khshk@khshk.cz, e-podatelna@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=20
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hradec Králové
Collinova 481
50003
495801111
kp.hkralove@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hkralove
Matriční úřad Městský úřad Třebechovice pod Orebem - Matrika
Masarykovo nám. 14
50346
491401181
sarka.cizkova@mutrebechovice.cz
www.trebechovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
10
50346
495 593 806
belec@wo.cz
belec.trebechovicko.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hradec Králové
Slezská 839
50200
495076111
posta.hk@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/hradec-kralove#obsah
Soud Okresní soud v Hradci Králové
Ignáta Herrmanna 227
50200
495000900
podatelna@osoud.hrk.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-hradci-kralove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hradec Králové
Ignáta Herrmanna 227
50200
495540111
podatelna@osz.hrk.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hradec-kralove/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Třebechovice pod Orebem - Stavební odbor
Masarykovo náměstí 14
50346
495592065
podatelna@mutrebechovice.cz
www.trebechovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13194
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hradec Králové
Wonkova 1142/1
50002
950116111
podatelna.hk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hradec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Bydžov
Jos. Jungmanna 1533
50401
950116645
podatelna.hk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/novy-bydzov
Živnostenský úřad Magistrát města Hradec Králové - Obecní živnostenský úřad
Střelecká 824
50002
495707510
Petr.Lamus@mmhk.cz
www.hradeckralove.org

MAS

NAD ORLICÍ, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Kostelecké Horky 57/x, 517 41 Kostelecké Horky
Založeno: 12.4.2007
Kontaktní telefon: 733351657
E-mail: martina.lorencova@nadorlici.cz
WWW: www.nadorlici.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 413 72 271 18 62 413
Muži 195 37 134 10 30 186
Ženy 200 35 137 8 32 196

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 2 1 20 11 9 8
Muži 4 1 3 9 0 5 12
Ženy 1 2 -1 7 1 4 5

Data pro rok 2023

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 215
z toho muži 105
z toho ženy 110

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 215
v tom ve věku 0-14 37
15-64 150
65 a více let 28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 178
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 28
vyučení a stř. odborné bez mat. 88
úplné střední s maturitou 50
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 213
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 71
Nezjištěné vyznání 23

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 255
v tom zaměstnaní celkem 107
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 255
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 12
průmysl 36
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava, pošty a telekomunikace 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 83
denně mimo obec 76
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 75
Cenzové domácnosti 91
v tom úplné rodiny 54
neúplné rodiny 11
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 25

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 66
Trvale obydlené domy - rodinné domy 61
Neobydlené obydlené domy celkem 15
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 14
Průměrné stáří trvale obydlených domů 51
Domy podle vlastnictví soukromých osob 58
obce, státu 6
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 66
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 63
plynem 19
ústředním topením 37

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 75
Trvale obydlené byty v rodin. domech 66
Neobydlené byty 15

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 75
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 58
v osobním vlastnictví 0
nájemní 9
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 75
Byty podle vybavení plyn v bytě 21
vodovod v bytě 71
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 49
vlastní koupelna, sprchový kout 67

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 319
z toho muži 157
z toho ženy 162

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 319
v tom ve věku 0-14 62
15-64 220
65 a více let 36

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 257
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 38
vyučení a stř. odborné bez mat. 79
úplné střední s maturitou 88
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 33
nezjištěné vzdělání 8

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 164
v tom zaměstnaní celkem 154
nezaměstnaní celkem 10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 164
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 41
stavebnictví 14
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava a skladování 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 15

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 76
denně mimo obec 75
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 96
Obydlené rodinné domy 93
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 85
obce, státu 6
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 108
Obydlené byty v rodinných domech 102
Neobydlené byty 18

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 108
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 87
v osobním vlastnictví 0
nájemní 11
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 108
Byty podle vybavení plyn v bytě 57
vodovod v bytě 98
připojení na veřejnou kanalizační síť 77
ústřední topení 88
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 5 2 0 1 1 2 1 3 1
Muži 2 0 0 0 1 0 2 0
Ženy 2 0 0 1 1 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 5
Muži 2
Ženy 3

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,845%
Muži 1,600%
Ženy 2,190%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 6
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.83
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel7
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců45
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno52

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství9
B-E Průmysl celkem16
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl7
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví6
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid10
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti10
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 882
Orná půda143
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady18
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)105
Pastviny4
Zemědělská půda266
Lesní půda1 506
Vodní plochy29
Zastavěné plochy9
Ostatní plochy71