Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Lužec nad Cidlinou (okres Hradec Králové)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 570362
NUTS5: CZ0521570362
LAU 1 (NUTS 4): CZ0521 - okres Hradec Králové
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nový Bydžov
Obec s rozšířenou působností: Nový Bydžov
Katastrální plocha (ha): 1173
Počet bydlících obyvatel k 2023: 525
Nadmořská výška (m n.m.): 229
První písemná zpráva (rok): 1325
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Lužec nad Cidlinou      
Lužec nad Cidlinou 203      
50362 Lužec nad Cidlinou   Starosta/tka: Petr Drahokoupil
    Telefon: 724187618
Pošta: Lužec nad Cidlinou E-mail: obec@luzecnadcidlinou.cz
IČ: 00653403    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,7:00-17:00 (starosta 16:00-17:00), Út.,Čt.,7:00-15:00    
Telefon: 495 482 103    
Datová schránka: unxa5ub E-mail: obec.luzec@quick.cz
Web: www.luzecnadcidlinou.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Lužec nad Cidlinou

Základní sídelní jednotka díl

Lužec nad Cidlinou

Část obce díl

Lužec nad Cidlinou

Územně technická jednotka

UTJ Lužec nad Cidlinou

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Novém Bydžově
Jungmannova 1533
50401
495702111
podatelna2711@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2711
Hygienická stanice KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
50101
495058111
khshk@khshk.cz, e-podatelna@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=20
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hradec Králové
Collinova 481
50003
495801111
kp.hkralove@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hkralove
Matriční úřad Městský úřad Nový Bydžov - Matrika
Masarykovo nám. 1
50401
495703922
 korinkova@novybydzov.cz
www.novybydzov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
203
50362
495 482 103
obec.luzec@quick.cz
www.luzecnadcidlinou.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hradec Králové
Slezská 839
50200
495076111
posta.hk@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/hradec-kralove#obsah
Soud Okresní soud v Hradci Králové
Ignáta Herrmanna 227
50200
495000900
podatelna@osoud.hrk.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-hradci-kralove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hradec Králové
Ignáta Herrmanna 227
50200
495540111
podatelna@osz.hrk.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hradec-kralove/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Nový Bydžov - Stavební úřad
Masarykovo nám. 1
50401
495703951
mesto@novybydzov.cz
www.novybydzov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12338
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hradec Králové
Wonkova 1142/1
50002
950116111
podatelna.hk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hradec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Bydžov
Jos. Jungmanna 1533
50401
950116645
podatelna.hk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/novy-bydzov
Živnostenský úřad MÚ Nový Bydžov - Odbor živnostenský úřad
Masarykovo nám. 1
50401
495703941
korinek@novybydzov.cz
www.novybydzov.cz

MAS

Společná CIDLINA, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Nepolisy 75/x, 503 63 Nepolisy
Založeno: 21.4.2004
Kontaktní telefon: 731578342
E-mail: bitnerova@spolecnacidlina.cz
WWW: www.spolecnacidlina.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 525 84 312 40 135 525
Muži 251 41 160 21 55 249
Ženy 269 43 152 19 80 266

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 10 2 15 13 2 -6
Muži 5 4 1 9 11 3 -1
Ženy 2 3 -1 16 7 6 8

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 504
z toho muži 263
z toho ženy 241

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 504
v tom ve věku 0-14 80
15-64 329
65 a více let 95

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 424
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 151
vyučení a stř. odborné bez mat. 179
úplné střední s maturitou 79
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 7

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 477
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 139
Nezjištěné vyznání 79

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 317
v tom zaměstnaní celkem 238
nezaměstnaní celkem 20

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 317
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 69
průmysl 69
stavebnictví 18
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava, pošty a telekomunikace 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 18
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 19

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 179
denně mimo obec 131
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 181
Cenzové domácnosti 196
v tom úplné rodiny 128
neúplné rodiny 14
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 50

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 159
Trvale obydlené domy - rodinné domy 156
Neobydlené obydlené domy celkem 62
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 36
Průměrné stáří trvale obydlených domů 50
Domy podle vlastnictví soukromých osob 156
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 2
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 159
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 62
vodovodem 152
plynem 73
ústředním topením 94

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 181
Trvale obydlené byty v rodin. domech 168
Neobydlené byty 63

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 181
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 143
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
člena bytového družstva 12

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 181
Byty podle vybavení plyn v bytě 83
vodovod v bytě 173
připojení na veřejnou kanalizační síť 72
ústřední topení, etážové topení 126
vlastní koupelna, sprchový kout 171

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 505
z toho muži 253
z toho ženy 252

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 505
v tom ve věku 0-14 55
15-64 368
65 a více let 79

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 450
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 118
vyučení a stř. odborné bez mat. 178
úplné střední s maturitou 108
vyšší odborné a nástavbové 15
vysokoškolské 16
nezjištěné vzdělání 11

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 237
v tom zaměstnaní celkem 217
nezaměstnaní celkem 20

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 237
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 33
průmysl 62
stavebnictví 18
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava a skladování 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 11
zdravotní a sociální péče 8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 94
denně mimo obec 85
Dojíždějící do zaměstnání 16
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 167
Obydlené rodinné domy 164
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 154
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 194
Obydlené byty v rodinných domech 181
Neobydlené byty 66

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 194
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 148
v osobním vlastnictví 6
nájemní 7
družstevní 6

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 194
Byty podle vybavení plyn v bytě 108
vodovod v bytě 178
připojení na veřejnou kanalizační síť 155
ústřední topení 134
etážové topení 16

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 10 2 0 3 5 2 5 4 3
Muži 7 1 0 2 3 1 2
Ženy 6 1 0 1 2 1 4 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 10
Muži 6
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,205%
Muži 4,192%
Ženy 2,632%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 3

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ne
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.91
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel16
Ostatní10

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců45
s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno77

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství17
B-E Průmysl celkem13
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl6
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví12
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid4
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti8
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 173
Orná půda943
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady20
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)34
Pastviny0
Zemědělská půda1 000
Lesní půda59
Vodní plochy23
Zastavěné plochy21
Ostatní plochy71