Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kluky (okres Mladá Boleslav)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 571075
NUTS5: CZ0207571075
LAU 1 (NUTS 4): CZ0207 - okres Mladá Boleslav
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Mladá Boleslav
Obec s rozšířenou působností: Mladá Boleslav
Katastrální plocha (ha): 553
Počet bydlících obyvatel k 2023: 70
Nadmořská výška (m n.m.): 310
První písemná zpráva (rok): 1352

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kluky      
Kluky 33      
29426 Kluky   Starosta/tka: Blanka Skramuská
    Telefon:
Pošta: Skalsko E-mail:
IČ: 00509400    
Úřední hodiny: Po.,15:30-16:30 (jinak dle dohody)    
Telefon: 326 394 430    
Datová schránka: cveatc8 E-mail: oukluky@seznam.cz
Web: www.klukymb.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kluky u Mladé Boleslavi

Základní sídelní jednotka díl

Kluky

Část obce díl

Kluky

Územně technická jednotka

UTJ Kluky u Mladé Boleslavi

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Mladé Boleslavi
Štefánikova 1406
29374
326713411
podatelna2115@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2115
Hygienická stanice Územní pracoviště Mladá Boleslav
Bělská 151
29334
326929040
Khs-MB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-mlada-boleslav
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
Lukášova 55
29301
326722771
kp.mboleslav@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/mboleslav
Matriční úřad Obecní úřad Skalsko - Matrika
Skalsko 89
29426
607070536 
dvorakova@skalsko.cz
www.skalsko.cz
Obecní úřad Obecní úřad
33
29426
326 394 430
oukluky@seznam.cz
www.klukymb.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Mladá Boleslav
Jaselská 292/IV
29301
326792111
posta.mb@cssz.cz
OSSZ Mladá Boleslav - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Soud Okresní soud v Mladé Boleslavi
nám. Republiky 100
29305
326377500
podatelna@osoud.mlb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=150&j=160&k=1547
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav
S.K.Neumanna 544
29380
326900600
podatelna@osz.mbl.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=64&j=74&k=773
Stavební úřad Magistrát města Mladá Boleslav - Oddělení stavebního úřadu
Komenského náměstí 128
29301
326715601
e-podatelna@mb-net.cz
www.mb-net.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12441
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav
Jaselská 292
29301
950136311
podatelna.mb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mlada-boleslav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav (Mnichovo Hradiště)
Jiráskova 1533
29501
950136200
podatelna.mb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/mlada-boleslav#mnichovo-hradiste
Živnostenský úřad Magistrát města Mladá Boleslav - Živnostenský úřad
Staroměstské nám. 69
29349
326716140
hlavacova@mb-net.cz
www.mb-net.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 70 11 49 3 12 70
Muži 31 3 20 1 7 33
Ženy 43 8 29 2 5 43

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 1 -2 1 2 -1 -2
Muži 0 0 0 0 3 -1 -3
Ženy 1 0 1 0 0 1 1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 57
z toho muži 20
z toho ženy 37

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 57
v tom ve věku 0-14 10
15-64 31
65 a více let 16

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 47
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 11
vyučení a stř. odborné bez mat. 24
úplné střední s maturitou 10
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 57
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 12
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 49
v tom zaměstnaní celkem 20
nezaměstnaní celkem 0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 49
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 1
průmysl 8
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 0

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 19
denně mimo obec 17
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 26
Cenzové domácnosti 29
v tom úplné rodiny 10
neúplné rodiny 5
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 14

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 26
Trvale obydlené domy - rodinné domy 24
Neobydlené obydlené domy celkem 18
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 14
Průměrné stáří trvale obydlených domů 71
Domy podle vlastnictví soukromých osob 25
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 26
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 25
plynem 3
ústředním topením 12

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 26
Trvale obydlené byty v rodin. domech 24
Neobydlené byty 18

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 26
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 19
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 26
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 25
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 13
vlastní koupelna, sprchový kout 20

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 73
z toho muži 28
z toho ženy 45

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 73
v tom ve věku 0-14 13
15-64 45
65 a více let 15

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 60
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 9
vyučení a stř. odborné bez mat. 27
úplné střední s maturitou 21
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 3
nezjištěné vzdělání 0

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 29
v tom zaměstnaní celkem 24
nezaměstnaní celkem 5

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 29
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 3
průmysl 4
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava a skladování 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 12
denně mimo obec 11
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 27
Obydlené rodinné domy 26
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 25
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 27
Obydlené byty v rodinných domech 26
Neobydlené byty 15

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 27
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 23
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 27
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 27
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 19
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 0 0 0 1 0 0 1 1
Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 1 0 0 0 1 0 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 0
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,041%
Muži 6,667%
Ženy 3,448%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ne
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti0
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.13
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní3

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců8
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno8

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství2
B-E Průmysl celkem5
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl3
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví2
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti0
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku553
Orná půda475
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady6
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)3
Pastviny3
Zemědělská půda484
Lesní půda33
Vodní plochy0
Zastavěné plochy4
Ostatní plochy31