Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nasavrky (okres Chrudim)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 571911
NUTS5: CZ0531571911
LAU 1 (NUTS 4): CZ0531 - okres Chrudim
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nasavrky
Obec s rozšířenou působností: Chrudim
Katastrální plocha (ha): 1257
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1705
Nadmořská výška (m n.m.): 475
První písemná zpráva (rok): 1318
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Nasavrky      
Náměstí 77      
53825 Nasavrky   Starosta/tka: Milan Chvojka
    Telefon: 731487206
Pošta: Nasavrky E-mail: info@nasavrky.cz
IČ: 00270580    
Úřední hodiny: Po,St: 8-17    
Telefon: 469 677 104    
Datová schránka: qwub3yr E-mail: info@nasavrky.cz
Web: www.nasavrky.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Nasavrky Ochoz u Nasavrk Podlíšťany

Část obce díl

Březovec Drahotice Libáň
Nasavrky Nová Ves Obořice
Ochoz Podlíšťany

Základní sídelní jednotka díl

Drahotice Libáň díl 1 Libáň díl 2
Nasavrky Nová Ves Obořice
Ochoz díl 1 Ochoz díl 2 Podlíšťany

Územně technická jednotka

UTJ Nasavrky UTJ Ochoz u Nasavrk UTJ Podlíšťany

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Chrudimi
Pardubická 275
53759
469658111
podatelna2804@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2804
Hygienická stanice Územní pracoviště Chrudim
Čáslavská 1146
53732
469688632
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-chrudim
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Chrudim
Novoměstská 172
53701
469660111
kp.chrudim@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/chrudim
Matriční úřad Městský úřad Nasavrky - Matrika
Náměstí 77
53825
469669316
musilova@nasavrky.cz
www.nasavrky.cz
Městský úřad Městský úřad
Náměstí 77
53825
469 677 104
info@nasavrky.cz
www.nasavrky.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Chrudim
V Hliníkách 1172
53755
469620537
posta.cr@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/chrudim#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Chrudimi
Novoměstská 364
53701
469326520
podatelna@osz.chr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=41&j=51&k=566
Soud Okresní soud v Chrudimi
Všehrdovo nám. 45
53721
469669711
podatelna@osoud.chr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Nasavrky - Stavební úřad
Náměstí 77
53825
469669318
info@nasavrky.cz
www.nasavrky.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13413
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chrudim
Pardubická 310
53701
950119111
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/chrudim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1570
53901
950119220
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hlinsko
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Skuteč
Heydukova 401
53973
950119210
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/skutec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třemošnice
Náměstí Míru 451
53843
950119200
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tremosnice
Živnostenský úřad MÚ Chrudim - Obecní živnostenský úřad
Pardubická 67
53701
469657400
petr.votruba@chrudim-city.cz
www.chrudim-city.cz

MAS

MAS Železnohorský region, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí Míru 288/x, 538 03 Heřmanův Městec
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606627506
E-mail: jos.blazek@email.cz
WWW: zeleznohorsky-region.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 705 303 1 055 104 354 1 705
Muži 825 162 530 57 154 826
Ženy 849 141 525 47 200 851

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 15 13 8 30 39 -9 -7
Muži 7 10 -3 12 12 16 -3
Ženy 16 4 12 19 16 14 15

Data pro rok 2023

Počet sňatků 7
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 449
z toho muži 705
z toho ženy 744

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 449
v tom ve věku 0-14 249
15-64 1 007
65 a více let 193

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 200
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 281
vyučení a stř. odborné bez mat. 485
úplné střední s maturitou 305
vyšší odborné a nástavbové 36
vysokoškolské 74

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 407
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 498
Nezjištěné vyznání 182

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 051
v tom zaměstnaní celkem 628
nezaměstnaní celkem 60

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 051
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 63
průmysl 174
stavebnictví 73
obchod,opravy motor. vozidel 65
doprava, pošty a telekomunikace 63
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 33
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 79

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 420
denně mimo obec 336
denně mimo obec nad 60min. 18

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 530
Cenzové domácnosti 581
v tom úplné rodiny 336
neúplné rodiny 64
nerodinné domácnosti 11
domácnosti jednotlivců 170

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 379
Trvale obydlené domy - rodinné domy 345
Neobydlené obydlené domy celkem 106
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 77
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 321
obce, státu 23
bytové družstvo - SBD 8
ostatní vlastnictví 25

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 379
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 154
vodovodem 370
plynem 280
ústředním topením 243

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 530
Trvale obydlené byty v rodin. domech 389
Neobydlené byty 127

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 530
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 304
v osobním vlastnictví 24
nájemní 71
člena bytového družstva 53

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 530
Byty podle vybavení plyn v bytě 362
vodovod v bytě 518
připojení na veřejnou kanalizační síť 205
ústřední topení, etážové topení 384
vlastní koupelna, sprchový kout 493

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 606
z toho muži 793
z toho ženy 813

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 606
v tom ve věku 0-14 240
15-64 1 096
65 a více let 265

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 366
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 226
vyučení a stř. odborné bez mat. 505
úplné střední s maturitou 391
vyšší odborné a nástavbové 55
vysokoškolské 142
nezjištěné vzdělání 44

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 775
v tom zaměstnaní celkem 704
nezaměstnaní celkem 71

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 775
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 27
průmysl 150
stavebnictví 69
obchod,opravy motor. vozidel 70
doprava a skladování 36
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 47
vzdělávání 53
zdravotní a sociální péče 41

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 303
denně mimo obec 251
Dojíždějící do zaměstnání 86
do škol 28

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 426
Obydlené rodinné domy 384
Obydlené bytové domy 30
Domy podle vlastnictví soukromých osob 346
obce, státu 28
spoluvlastnictví vlastníků bytů 29
nezjištěno 11

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 627
Obydlené byty v rodinných domech 435
Neobydlené byty 169

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 627
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 338
v osobním vlastnictví 58
nájemní 131
družstevní 19

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 627
Byty podle vybavení plyn v bytě 442
vodovod v bytě 574
připojení na veřejnou kanalizační síť 205
ústřední topení 437
etážové topení 78

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 35 3 1 4 6 1 3 10 12
Muži 8 0 1 1 0 2 4 2
Ženy 22 3 1 3 5 1 1 6 10

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 35
Muži 20
Ženy 15

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,318%
Muži 1,495%
Ženy 2,857%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 6

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1995

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 9
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 11
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 14
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 10
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Střední škola, Domov mládeže
Základní škola, Nasavrky, okres Chrudim Základní škola, Školní družina
Mateřská škola, Nasavrky, okres Chrudim Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace3
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.281
Svobodná povolání8
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel15
Ostatní43

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců199
s 1-9 zaměst.- mikropodniky23
s 10-49 zaměst.- malé podniky9
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno179

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství31
B-E Průmysl celkem56
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl42
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví47
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid30
H Doprava a skladování11
I Ubytování; stravování a pohostinství10
J Informační a komunikační činnosti9
K Peněžnictví a pojišťovnictví4
L Činnosti v oblasti nemovitostí5
M Profesní; vědecké a technické činnosti24
N Administrativní a podpůrné činnosti5
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti6
S Ostatní činnosti20
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno5

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 258
Orná půda466
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady63
Ovocné sady9
Trvalé travní porosty (býv.louky)232
Pastviny29
Zemědělská půda771
Lesní půda291
Vodní plochy41
Zastavěné plochy29
Ostatní plochy127