Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Borušov (okres Svitavy)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 572632
NUTS5: CZ0533572632
LAU 1 (NUTS 4): CZ0533 - okres Svitavy
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Moravská Třebová
Obec s rozšířenou působností: Moravská Třebová
Katastrální plocha (ha): 1107
Počet bydlících obyvatel k 2023: 167
Nadmořská výška (m n.m.): 405
První písemná zpráva (rok): 1398
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Borušov      
Borušov 60      
57101 Borušov   Starosta/tka: Lenka Šedá
    Telefon: 461743268
Pošta: Moravská Třebová 1 E-mail: obec@borova.cz
IČ: 00579475    
Úřední hodiny: Pá:17-19.00    
Telefon: 461 312 142    
Datová schránka: ehya84f E-mail: obec@borusov.cz
Web: www.borusov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Borušov Prklišov Svojanov u Borušova

Základní sídelní jednotka díl

Borušov Prklišov Svojanov

Část obce díl

Borušov Svojanov

Územně technická jednotka

UTJ Borušov UTJ Prklišov UTJ Svojanov u Borušova

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Moravské Třebové
Nádražní 1442/ 8
57101
461363111
podatelna2806@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2806
Hygienická stanice Územní pracoviště Svitavy
Milady Horákové 375/12
56802
461535045
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-svitavy
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Svitavy
Lanškrounská 1900/2a
56802
461544011
kp.svitavy@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/svitavy
Matriční úřad Městský úřad Moravská Třebová - Matrika
Olomoucká 2
57101
461353135
iradimecka@mtrebova.cz
Moravská Třebová (moravskatrebova.cz)
Obecní úřad Obecní úřad
60
57101
461 312 142
obec@borusov.cz
www.borusov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Svitavy
Erbenova  205/1
56802
461576111
posta.sy@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/svitavy#obsah
Soud Okresní soud ve Svitavách
Dimitrovova 33
56819
461352811
podatelna@osoud.svy.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=188&j=198&k=1889
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství ve Svitavách
nám. Míru 79
56811
439699055
podatelna@osz.svy.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=101&j=111&k=1106
Stavební úřad Městský úřad Moravská Třebová - Odbor výstavby a územního plánování
Olomoucká 178/2
57101
461353128
posta@mtrebova.cz
www.moravskatrebova.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12403
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Svitavy
Bezručova 2055/13
56802
950163411
podatelna.sy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/svitavy
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litomyšl
J. E. Purkyně 918
57001
950163480
podatelna.sy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/litomysl
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravská Třebová
Cihlářova 6
57101
950163490
podatelna.sy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravska-trebova
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Polička
Husova 314
57201
950163470
podatelna.sy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/policka
Živnostenský úřad MÚ Moravská Třebová - Obecní živnostenský úřad
nám. T.G.Masaryka 29
57102
461353102
ineubauerova@mtrebova.cz
www.mtrebova.cz

MAS

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Palackého nám. 1/x, 569 43 Jevíčko
Založeno: 7.12.2006
Kontaktní telefon: 725762948
E-mail: mas.mtj@seznam.cz
WWW: www.masmtj.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 167 26 109 10 33 167
Muži 90 13 60 6 15 92
Ženy 81 13 49 4 18 80

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 1 0 2 2 0 -1
Muži 0 1 -1 1 2 -2 -2
Ženy 2 2 0 0 2 -1 -2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 163
z toho muži 79
z toho ženy 84

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 163
v tom ve věku 0-14 32
15-64 103
65 a více let 28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 131
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 45
vyučení a stř. odborné bez mat. 76
úplné střední s maturitou 5
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 161
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 62
Nezjištěné vyznání 7

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 113
v tom zaměstnaní celkem 65
nezaměstnaní celkem 11

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 113
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 19
průmysl 20
stavebnictví 11
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava, pošty a telekomunikace 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 59
denně mimo obec 46
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 60
Cenzové domácnosti 73
v tom úplné rodiny 32
neúplné rodiny 13
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 27

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 44
Trvale obydlené domy - rodinné domy 43
Neobydlené obydlené domy celkem 26
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 23
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 43
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 44
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 43
plynem 0
ústředním topením 26

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 60
Trvale obydlené byty v rodin. domech 54
Neobydlené byty 27

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 60
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 45
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
člena bytového družstva 1

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 60
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 58
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 45
vlastní koupelna, sprchový kout 55

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 165
z toho muži 85
z toho ženy 80

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 165
v tom ve věku 0-14 22
15-64 122
65 a více let 20

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 143
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 36
vyučení a stř. odborné bez mat. 76
úplné střední s maturitou 16
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 4
nezjištěné vzdělání 9

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 72
v tom zaměstnaní celkem 57
nezaměstnaní celkem 15

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 72
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 12
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 8
doprava a skladování 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 30
denně mimo obec 30
Dojíždějící do zaměstnání 8
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 53
Obydlené rodinné domy 51
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 46
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 70
Obydlené byty v rodinných domech 63
Neobydlené byty 17

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 70
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 46
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
družstevní 3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 70
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 63
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 53
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 8 1 0 2 2 2 1 7 2
Muži 8 0 0 5
Ženy 3 1 0 1 1 1 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 8
Muži 4
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 7,339%
Muži 11,290%
Ženy 8,163%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.40
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců18
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno32

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství7
B-E Průmysl celkem8
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl5
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví4
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid5
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 107
Orná půda206
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady12
Ovocné sady4
Trvalé travní porosty (býv.louky)185
Pastviny72
Zemědělská půda406
Lesní půda617
Vodní plochy3
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy75