Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Chrtníky (okres Pardubice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 572764
NUTS5: CZ0532572764
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Přelouč
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Katastrální plocha (ha): 117
Počet bydlících obyvatel k 2023: 111
Nadmořská výška (m n.m.): 250
První písemná zpráva (rok): 1397
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Chrtníky      
Chrtníky 24      
53501 Chrtníky   Starosta/tka: Ondřej Augustin
    Telefon: 466972928
Pošta: Přelouč E-mail: ou.chrtniky@c-box.cz
IČ: 00580465    
Úřední hodiny: St:18:00-19:00    
Telefon: 466972928    
Datová schránka: nqvjdru E-mail: ou.chrtniky@c-box.cz
Web: www.chrtniky.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Chrtníky

Základní sídelní jednotka díl

Chrtníky

Část obce díl

Chrtníky

Územně technická jednotka

UTJ Chrtníky

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Přelouči
Tůmy Přeloučského 1500
53501
466093111
podatelna2807@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2807
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Úřad městyse Choltice - Matrika
Pardubická 78
53361
463 034 934
lada.horackova@choltice.cz
www.choltice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
24
53501
466972928
ou.chrtniky@c-box.cz
www.chrtniky.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Úřad městyse Choltice - Stavební úřad
Pardubická 78
53361
466972202
stavebni@choltice.cz
www.choltice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13290
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad MÚ Přelouč - Obecní živnostenský úřad
Hradecká 1383
53533
466094241
jitka.lorencova@mestoprelouc.cz
www.mestoprelouc.cz

MAS

MAS Železnohorský region, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí Míru 288/x, 538 03 Heřmanův Městec
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606627506
E-mail: jos.blazek@email.cz
WWW: zeleznohorsky-region.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 111 22 64 4 19 111
Muži 48 11 34 0 8 50
Ženy 53 11 30 4 11 56

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 0 -2 7 4 3 6
Muži 1 1 0 1 3 5 -2
Ženy 2 0 2 1 5 1 -2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 87
z toho muži 35
z toho ženy 52

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 87
v tom ve věku 0-14 13
15-64 60
65 a více let 14

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 74
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 20
vyučení a stř. odborné bez mat. 34
úplné střední s maturitou 18
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 86
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 21
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 62
v tom zaměstnaní celkem 43
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 62
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 23
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava, pošty a telekomunikace 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 37
denně mimo obec 35
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 32
Cenzové domácnosti 39
v tom úplné rodiny 17
neúplné rodiny 5
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 16

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 29
Trvale obydlené domy - rodinné domy 29
Neobydlené obydlené domy celkem 14
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 14
Průměrné stáří trvale obydlených domů 57
Domy podle vlastnictví soukromých osob 29
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 29
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 27
plynem 17
ústředním topením 16

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 32
Trvale obydlené byty v rodin. domech 32
Neobydlené byty 14

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 32
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 24
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 32
Byty podle vybavení plyn v bytě 19
vodovod v bytě 30
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 18
vlastní koupelna, sprchový kout 28

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 89
z toho muži 44
z toho ženy 45

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 89
v tom ve věku 0-14 10
15-64 67
65 a více let 12

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 79
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 16
vyučení a stř. odborné bez mat. 28
úplné střední s maturitou 22
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 5
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 37
v tom zaměstnaní celkem 36
nezaměstnaní celkem 1

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 37
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 1
průmysl 14
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava a skladování 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 0

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 13
denně mimo obec 11
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 30
Obydlené rodinné domy 30
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 28
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 33
Obydlené byty v rodinných domech 33
Neobydlené byty 17

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 33
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 27
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 33
Byty podle vybavení plyn v bytě 22
vodovod v bytě 32
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 24
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 0 0 1 1 1 1 1 1
Muži 1 0 0 0 1 0
Ženy 1 0 0 0 1 0 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 0
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,125%
Muži 2,857%
Ženy 6,667%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.22
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní1

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců18
s 1-9 zaměst.- mikropodniky2
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno9

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství5
B-E Průmysl celkem8
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl5
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví3
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku117
Orná půda77
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady5
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)2
Pastviny1
Zemědělská půda85
Lesní půda10
Vodní plochy1
Zastavěné plochy2
Ostatní plochy19