Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Křičeň (okres Pardubice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 572861
NUTS5: CZ0532572861
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Lázně Bohdaneč
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Katastrální plocha (ha): 434
Počet bydlících obyvatel k 2023: 294
Nadmořská výška (m n.m.): 237
První písemná zpráva (rok): 1436
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Křičeň      
Křičeň 88      
53341 Křičeň   Starosta/tka: Petr Čičko
    Telefon: 466921648
Pošta: Lázně Bohdaneč E-mail: info@kricen.cz
IČ: 00580554    
Úřední hodiny: Po.,18:00-19:00    
Telefon: 777646006    
Datová schránka: 6p5a9k6 E-mail: info@kricen.cz
Web: www.kricen.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Křičeň

Základní sídelní jednotka díl

Křičeň

Část obce díl

Křičeň

Územně technická jednotka

UTJ Křičeň

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Městský úřad Lázně Bohdaneč - Matrika
Masarykovo nám. 1
53341
466797065
skarkova@lazne.bohdanec.cz
www.bohdanec.cz
Obecní úřad Obecní úřad
88
53341
777646006
info@kricen.cz
www.kricen.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Městský úřad Lázně Bohdaneč - Stavební úřad
Masarykovo nám. 1
53341
466797068
podatelna@lazne.bohdanec.cz
lazne.bohdanec.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13085
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Bohdanečsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Masarykovo nám. 1/x, 533 41 Lázně Bohdaneč
Založeno: 1.6.2012
Kontaktní telefon: 603538081
E-mail: stepanovsky@lazne.bohdanec.cz
WWW: www.mas-bohdanecsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 294 49 182 11 61 294
Muži 125 26 95 3 32 127
Ženy 111 23 87 8 29 108

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 2 -6 46 46 0 2
Muži 0 1 -1 1 2 31 -2
Ženy 6 1 5 1 1 31 5

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 251
z toho muži 123
z toho ženy 128

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 251
v tom ve věku 0-14 36
15-64 172
65 a více let 43

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 215
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 68
vyučení a stř. odborné bez mat. 99
úplné střední s maturitou 34
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 247
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 67
Nezjištěné vyznání 2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 144
v tom zaměstnaní celkem 120
nezaměstnaní celkem 10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 144
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 18
průmysl 32
stavebnictví 19
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava, pošty a telekomunikace 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 93
denně mimo obec 82
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 80
Cenzové domácnosti 100
v tom úplné rodiny 60
neúplné rodiny 17
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 21

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 73
Trvale obydlené domy - rodinné domy 72
Neobydlené obydlené domy celkem 20
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 11
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45
Domy podle vlastnictví soukromých osob 66
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 5
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 73
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 22
vodovodem 72
plynem 54
ústředním topením 55

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 80
Trvale obydlené byty v rodin. domech 79
Neobydlené byty 24

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 80
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 66
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
člena bytového družstva 3

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 80
Byty podle vybavení plyn v bytě 59
vodovod v bytě 77
připojení na veřejnou kanalizační síť 26
ústřední topení, etážové topení 64
vlastní koupelna, sprchový kout 77

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 249
z toho muži 125
z toho ženy 124

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 249
v tom ve věku 0-14 37
15-64 164
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 212
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 39
vyučení a stř. odborné bez mat. 99
úplné střední s maturitou 44
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 17
nezjištěné vzdělání 9

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 114
v tom zaměstnaní celkem 106
nezaměstnaní celkem 8

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 114
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 22
stavebnictví 6
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava a skladování 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 36
denně mimo obec 35
Dojíždějící do zaměstnání 20
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 78
Obydlené rodinné domy 76
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 67
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 8
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 84
Obydlené byty v rodinných domech 83
Neobydlené byty 27

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 84
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 70
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 84
Byty podle vybavení plyn v bytě 61
vodovod v bytě 80
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 71
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 12 1 0 1 2 1 1 1 1
Muži 2 0 1 0
Ženy 1 1 0 1 1 0 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 12
Muži 4
Ženy 8

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,593%
Muži 2,632%
Ženy 9,195%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola Comenia s.r.o. Základní škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.45
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců26
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno33

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem9
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl3
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví5
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví3
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti5
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku434
Orná půda323
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady8
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)3
Pastviny0
Zemědělská půda335
Lesní půda65
Vodní plochy2
Zastavěné plochy9
Ostatní plochy23