Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Máslojedy (okres Hradec Králové)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 573779
NUTS5: CZ0521573779
LAU 1 (NUTS 4): CZ0521 - okres Hradec Králové
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hradec Králové
Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové
Katastrální plocha (ha): 461
Počet bydlících obyvatel k 2023: 220
Nadmořská výška (m n.m.): 321
První písemná zpráva (rok): 1241

Informace

Samospráva

Obecní úřad Máslojedy      
Máslojedy 33      
50306 Máslojedy   Starosta/tka: Blanka Karešová
    Telefon: 602483537
Pošta: Smiřice E-mail: obec@maslojedy.cz
IČ: 44444419    
Úřední hodiny: Stř.,18:00-18:30    
Telefon: 724 189 546    
Datová schránka: ydkb8ji E-mail: obec@maslojedy.cz
Web: www.maslojedy.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Máslojedy

Základní sídelní jednotka díl

Máslojedy

Část obce díl

Máslojedy

Územně technická jednotka

UTJ Máslojedy

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hradci Králové
U Koruny 1632/ 1
50200
495852111
podatelna2701@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2701
Hygienická stanice KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
50101
495058111
khshk@khshk.cz, e-podatelna@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=20
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hradec Králové
Collinova 481
50003
495801111
kp.hkralove@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hkralove
Matriční úřad Obecní úřad Všestary - Matrika
Všestary 35
50312
495458028
matrika@vsestary-obec.cz
www.vsestary-obec.cz
Obecní úřad Obecní úřad
33
50306
724 189 546
obec@maslojedy.cz
www.maslojedy.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hradec Králové
Slezská 839
50200
495076111
posta.hk@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/hradec-kralove#obsah
Soud Okresní soud v Hradci Králové
Ignáta Herrmanna 227
50200
495000900
podatelna@osoud.hrk.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-hradci-kralove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hradec Králové
Ignáta Herrmanna 227
50200
495540111
podatelna@osz.hrk.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hradec-kralove/kontakty
Stavební úřad Magistrát města Hradec Králové - Stavební úřad
Československé armády 408/51
50200
495707850
posta@mmhk.cz
www.mmhk.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12337
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hradec Králové
Wonkova 1142/1
50002
950116111
podatelna.hk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hradec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Bydžov
Jos. Jungmanna 1533
50401
950116645
podatelna.hk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/novy-bydzov
Živnostenský úřad Magistrát města Hradec Králové - Obecní živnostenský úřad
Střelecká 824
50002
495707510
Petr.Lamus@mmhk.cz
www.hradeckralove.org

MAS

Hradecký venkov o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Husovo nám. 83/x, 503 15 Nechanice
Založeno: 27.6.2007
Kontaktní telefon: 731516980
E-mail: mas@hradeckyvenkov.cz
WWW: www.hradeckyvenkov.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 220 44 139 11 36 220
Muži 114 18 78 7 15 113
Ženy 111 26 61 4 21 106

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 1 0 5 5 0 1
Muži 1 1 0 5 2 -3 3
Ženy 4 0 4 6 6 -3 4

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 149
z toho muži 76
z toho ženy 73

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 149
v tom ve věku 0-14 19
15-64 96
65 a více let 34

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 130
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 35
vyučení a stř. odborné bez mat. 59
úplné střední s maturitou 25
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 143
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 62
Nezjištěné vyznání 16

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 140
v tom zaměstnaní celkem 67
nezaměstnaní celkem 8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 140
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 15
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava, pošty a telekomunikace 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 60
denně mimo obec 53
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 59
Cenzové domácnosti 64
v tom úplné rodiny 40
neúplné rodiny 5
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 19

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 48
Trvale obydlené domy - rodinné domy 47
Neobydlené obydlené domy celkem 21
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 11
Průměrné stáří trvale obydlených domů 60
Domy podle vlastnictví soukromých osob 44
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 48
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 10
vodovodem 46
plynem 26
ústředním topením 31

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 59
Trvale obydlené byty v rodin. domech 53
Neobydlené byty 22

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 59
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 43
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
člena bytového družstva 6

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 59
Byty podle vybavení plyn v bytě 30
vodovod v bytě 55
připojení na veřejnou kanalizační síť 13
ústřední topení, etážové topení 42
vlastní koupelna, sprchový kout 53

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 209
z toho muži 103
z toho ženy 106

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 209
v tom ve věku 0-14 46
15-64 140
65 a více let 23

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 163
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 33
vyučení a stř. odborné bez mat. 63
úplné střední s maturitou 40
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 18
nezjištěné vzdělání 5

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 100
v tom zaměstnaní celkem 88
nezaměstnaní celkem 12

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 100
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 20
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 8
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 53
denně mimo obec 53
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 58
Obydlené rodinné domy 56
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 53
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 69
Obydlené byty v rodinných domech 61
Neobydlené byty 18

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 69
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 51
v osobním vlastnictví 2
nájemní 4
družstevní 4

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 69
Byty podle vybavení plyn v bytě 41
vodovod v bytě 68
připojení na veřejnou kanalizační síť 10
ústřední topení 51
etážové topení 7

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 3 2 0 1 3 1 1 1 1
Muži 1 1 0 0 1 0 0 0
Ženy 2 1 0 1 2 1 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 1
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,158%
Muži 1,370%
Ženy 3,279%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 1
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.33
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní5

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců13
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno29

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství1
B-E Průmysl celkem5
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl4
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví3
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti5
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku461
Orná půda314
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady6
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)35
Pastviny4
Zemědělská půda357
Lesní půda84
Vodní plochy1
Zastavěné plochy6
Ostatní plochy14