Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dolany (okres Náchod)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 574015
NUTS5: CZ0523574015
LAU 1 (NUTS 4): CZ0523 - okres Náchod
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř
Obec s rozšířenou působností: Jaroměř
Katastrální plocha (ha): 1678
Počet bydlících obyvatel k 2023: 714
Nadmořská výška (m n.m.): 274
První písemná zpráva (rok): 1654

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dolany      
Dolany 32      
55201 Dolany   Starosta/tka: Jiří Plšek
    Telefon: 734483373
Pošta: Dolany u Jaroměře E-mail: obec@dolany-na.cz
IČ: 00272612    
Úřední hodiny: Po,St:8-11,13-17    
Telefon: 491 813 657    
Datová schránka: 6iaav2s E-mail: obec@dolany-na.cz
Web: www.dolany-na.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Čáslavky Dolany u Jaroměře Krabčice
Svinišťany

Základní sídelní jednotka díl

Čáslavky Dolany Krabčice
Sebuč Svinišťany

Část obce díl

Čáslavky Dolany Krabčice
Sebuč Svinišťany

Územně technická jednotka

UTJ Čáslavky UTJ Dolany u Jaroměře UTJ Krabčice
UTJ Svinišťany

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jaroměři
5. května 121
55101
491844111
podatelna2706@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2706
Hygienická stanice Územní pracoviště Náchod
Českoskalická 254
54701
491407811
sekretariat.na@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=22
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Náchod
Hrašeho 11
54701
491407855
kp.nachod@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/nachod
Matriční úřad Městský úřad Jaroměř - Matrika
nám. ČSA 16
55101
491847242
podatelna@jaromer-josefov.cz
www.jaromer-josefov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
32
55201
491 813 657
obec@dolany-na.cz
www.dolany-na.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Náchod
Karlovo náměstí 2054
54701
491401311
posta.na@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/nachod#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Náchod
Kladská 1092
54701
491840210
podatelna@osz.nac.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=66&j=76&k=791
Soud Okresní soud v Náchodě
Palachova 1303
54729
491443111
posta@osoud.nac.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=152&j=162&k=1565
Stavební úřad Městský úřad Jaroměř - Stavební úřad
nám. ČSA 3
55101
491847250
podatelna@jaromer-josefov.cz
www.jaromer-josefov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12343
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Náchod
Kladská 1092
54701
950138111
podatelna.na@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nachod
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Broumov
Stanislava Opočenského 60
55001
950138631
podatelna.na@uradprace.cz
www.uradprace.cz/broumov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jaroměř
nám. Československé armády 3
55101
950138640
podatelna.na@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jaromer
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 78
54901
950138650
podatelna.na@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nachod#nove-mesto-nad-metuji
Živnostenský úřad MÚ Jaroměř - Obecní živnostenský úřad
nám. ČSA 16
55101
491847180
hukelova@jaromer-josefov.cz
www.jaromer-josefov.cz

MAS

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: třída T. G. Masaryka 80/x, 552 03 Česká Skalice
Založeno: 27.10.2005
Kontaktní telefon: 606636640
E-mail: hovorkova@masmum.cz
WWW: www.masmum.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 714 115 434 40 138 714
Muži 329 64 223 24 57 327
Ženy 332 51 211 16 81 333

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 2 4 44 19 25 27
Muži 4 4 0 13 8 13 5
Ženy 4 4 0 13 10 9 3

Data pro rok 2023

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 631
z toho muži 309
z toho ženy 322

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 631
v tom ve věku 0-14 105
15-64 439
65 a více let 87

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 526
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 151
vyučení a stř. odborné bez mat. 220
úplné střední s maturitou 111
vyšší odborné a nástavbové 15
vysokoškolské 25

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 614
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 190
Nezjištěné vyznání 10

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 409
v tom zaměstnaní celkem 296
nezaměstnaní celkem 13

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 409
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 86
průmysl 83
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 30
doprava, pošty a telekomunikace 13
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 21

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 182
denně mimo obec 152
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 227
Cenzové domácnosti 250
v tom úplné rodiny 159
neúplné rodiny 30
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 57

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 179
Trvale obydlené domy - rodinné domy 177
Neobydlené obydlené domy celkem 51
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 29
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46
Domy podle vlastnictví soukromých osob 168
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 10

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 179
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 75
vodovodem 175
plynem 52
ústředním topením 113

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 227
Trvale obydlené byty v rodin. domech 217
Neobydlené byty 57

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 227
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 163
v osobním vlastnictví 0
nájemní 28
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 227
Byty podle vybavení plyn v bytě 63
vodovod v bytě 222
připojení na veřejnou kanalizační síť 93
ústřední topení, etážové topení 181
vlastní koupelna, sprchový kout 218

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 587
z toho muži 301
z toho ženy 286

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 587
v tom ve věku 0-14 80
15-64 389
65 a více let 117

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 507
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 107
vyučení a stř. odborné bez mat. 198
úplné střední s maturitou 131
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 40
nezjištěné vzdělání 16

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 280
v tom zaměstnaní celkem 250
nezaměstnaní celkem 30

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 280
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 46
průmysl 67
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 23
doprava a skladování 12
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
vzdělávání 13
zdravotní a sociální péče 7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 91
denně mimo obec 83
Dojíždějící do zaměstnání 48
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 185
Obydlené rodinné domy 181
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 171
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 233
Obydlené byty v rodinných domech 223
Neobydlené byty 72

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 233
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 167
v osobním vlastnictví 0
nájemní 18
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 233
Byty podle vybavení plyn v bytě 100
vodovod v bytě 213
připojení na veřejnou kanalizační síť 79
ústřední topení 197
etážové topení 9

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 17 1 0 3 4 1 4 4 5
Muži 6 0 0 2 1 1 3 2
Ženy 8 1 0 1 3 0 3 1 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 15
Muži 4
Ženy 11

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,456%
Muži 2,817%
Ženy 5,213%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 3

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 9
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.122
Svobodná povolání9
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel15
Ostatní8

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců71
s 1-9 zaměst.- mikropodniky12
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno83

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství25
B-E Průmysl celkem27
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl11
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa2
F Stavebnictví10
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid11
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství6
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví4
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti9
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti8
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 678
Orná půda995
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady26
Ovocné sady90
Trvalé travní porosty (býv.louky)316
Pastviny18
Zemědělská půda1 427
Lesní půda113
Vodní plochy30
Zastavěné plochy25
Ostatní plochy82