Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Opatovice nad Labem (okres Pardubice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 575429
NUTS5: CZ0532575429
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Pardubice
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Katastrální plocha (ha): 1201
Počet bydlících obyvatel k 2023: 2837
Nadmořská výška (m n.m.): 225
První písemná zpráva (rok): 1073
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Opatovice nad Labem      
Pardubická 160      
53345 Opatovice nad Labem   Starosta/tka: Pavel Kohout
    Telefon: 466741081
Pošta: Opatovice nad Labem E-mail: podatelna@opatovice-nad-labem.cz
IČ: 00274011    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,9:00-11:30,12:30-17:00    
Telefon: 466 741 081    
Datová schránka: kvsbqar E-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz
Web: www.opatovicenadlabem.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Opatovice nad Labem Pohřebačka

Základní sídelní jednotka díl

Opatovice nad Labem Pohřebačka

Část obce díl

Opatovice nad Labem Pohřebačka

Územně technická jednotka

UTJ Opatovice nad Labem UTJ Pohřebačka

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Magistrát města Pardubic - Matrika
nám. Republiky 12
53021
466859692
posta@mmp.cz 
www.pardubice.eu
Obecní úřad Obecní úřad
Pardubická 160
53345
466 741 081
podatelna@opatovicenadlabem.cz
www.opatovicenadlabem.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
Štrossova 44
53021
466859306
posta@mmp.cz
www.pardubice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12400
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Region Kunětické hory, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Husovo náměstí 790/x, 533 04 Sezemice
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606660233
E-mail: starosta@dritec.cz
WWW: www.masrkh.oblast.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 837 532 1 814 119 442 2 837
Muži 1 293 250 910 57 193 1 279
Ženy 1 359 282 904 62 249 1 350

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 24 25 19 134 84 50 49
Muži 15 11 4 51 37 55 18
Ženy 16 7 9 56 52 62 13

Data pro rok 2023

Počet sňatků 14
Počet rozvodů 6

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 180
z toho muži 1 071
z toho ženy 1 109

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 180
v tom ve věku 0-14 410
15-64 1 494
65 a více let 276

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 770
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 350
vyučení a stř. odborné bez mat. 727
úplné střední s maturitou 468
vyšší odborné a nástavbové 63
vysokoškolské 149

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 071
Cizinci s dlouhodobým pobytem 16
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 434
Nezjištěné vyznání 144

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 732
v tom zaměstnaní celkem 1 089
nezaměstnaní celkem 48

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 732
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 23
průmysl 307
stavebnictví 138
obchod,opravy motor. vozidel 187
doprava, pošty a telekomunikace 73
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 103
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 102

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 724
denně mimo obec 615
denně mimo obec nad 60min. 27

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 789
Cenzové domácnosti 854
v tom úplné rodiny 537
neúplné rodiny 97
nerodinné domácnosti 5
domácnosti jednotlivců 215

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 455
Trvale obydlené domy - rodinné domy 403
Neobydlené obydlené domy celkem 53
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 7
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42
Domy podle vlastnictví soukromých osob 402
obce, státu 15
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 34

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 455
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 384
vodovodem 447
plynem 278
ústředním topením 362

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 789
Trvale obydlené byty v rodin. domech 491
Neobydlené byty 110

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 789
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 417
v osobním vlastnictví 75
nájemní 174
člena bytového družstva 21

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 789
Byty podle vybavení plyn v bytě 524
vodovod v bytě 778
připojení na veřejnou kanalizační síť 702
ústřední topení, etážové topení 639
vlastní koupelna, sprchový kout 765

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 553
z toho muži 1 289
z toho ženy 1 264

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 553
v tom ve věku 0-14 421
15-64 1 812
65 a více let 316

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 132
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 328
vyučení a stř. odborné bez mat. 735
úplné střední s maturitou 598
vyšší odborné a nástavbové 91
vysokoškolské 244
nezjištěné vzdělání 131

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 259
v tom zaměstnaní celkem 1 159
nezaměstnaní celkem 100

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 259
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 284
stavebnictví 94
obchod,opravy motor. vozidel 165
doprava a skladování 62
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 83
vzdělávání 62
zdravotní a sociální péče 80

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 637
denně mimo obec 541
Dojíždějící do zaměstnání 392
do škol 31

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 533
Obydlené rodinné domy 469
Obydlené bytové domy 58
Domy podle vlastnictví soukromých osob 462
obce, státu 14
spoluvlastnictví vlastníků bytů 47
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 960
Obydlené byty v rodinných domech 562
Neobydlené byty 144

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 960
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 459
v osobním vlastnictví 214
nájemní 164
družstevní 5

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 960
Byty podle vybavení plyn v bytě 615
vodovod v bytě 904
připojení na veřejnou kanalizační síť 900
ústřední topení 666
etážové topení 185

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 42 3 0 5 13 4 5 12 11
Muži 14 0 0 4 4 3 2 6 5
Ženy 18 3 0 1 9 1 3 6 6

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 35
Muži 21
Ženy 14

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,929%
Muži 1,353%
Ženy 1,549%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 12

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1994

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 45
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 9
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 8
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Opatovice n/L, okres Pardubice Mateřská škola
Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti87
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.479
Svobodná povolání18
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní62

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců269
s 1-9 zaměst.- mikropodniky40
s 10-49 zaměst.- malé podniky10
s 50-249 zaměst.- střed.podn.6
s >249 zaměst.- velké podniky2
Nezjištěno355

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství16
B-E Průmysl celkem114
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl65
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného9
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví62
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid56
H Doprava a skladování18
I Ubytování; stravování a pohostinství14
J Informační a komunikační činnosti21
K Peněžnictví a pojišťovnictví10
L Činnosti v oblasti nemovitostí8
M Profesní; vědecké a technické činnosti40
N Administrativní a podpůrné činnosti7
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání6
Q Zdravotní a sociální péče5
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti14
S Ostatní činnosti30
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno9

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 201
Orná půda599
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady42
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)151
Pastviny15
Zemědělská půda792
Lesní půda24
Vodní plochy103
Zastavěné plochy44
Ostatní plochy238