Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Ráby (okres Pardubice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 575534
NUTS5: CZ0532575534
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Pardubice
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Katastrální plocha (ha): 237
Počet bydlících obyvatel k 2021: 569
Nadmořská výška (m n.m.): 213
První písemná zpráva (rok): 1778
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Ráby      
Ráby 5      
53352 Ráby   Starosta/tka: David Frencl
    Telefon: 466415674
Pošta: Staré Hradiště u Pardubic E-mail: obec-raby@centrum.cz
IČ: 00274135    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,17:00-19:00, Út.,Čt.,8:00-11:00    
Telefon: 466 415 674    
Datová schránka: y79a53c E-mail: obec-raby@centrum.cz
Web: www.raby-obec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Ráby

Základní sídelní jednotka díl

Ráby Zámeček

Část obce díl

Ráby

Územně technická jednotka

UTJ Ráby

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Magistrát města Pardubic - Matrika
nám. Republiky 12
53021
466859692
posta@mmp.cz 
www.pardubice.eu
Obecní úřad Obecní úřad
5
53352
466 415 674
obec-raby@centrum.cz
www.raby-obec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
Štrossova 44
53021
466859306
posta@mmp.cz
www.pardubice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12400
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Region Kunětické hory, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Husovo náměstí 790/x, 533 04 Sezemice
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606660233
E-mail: starosta@dritec.cz
WWW: www.masrkh.oblast.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 569 74 315 44 136 568
Muži 295 36 148 20 72 294
Ženy 274 38 167 24 64 274

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 8 -5 15 7 8 3
Muži 1 4 -3 8 3 5 2
Ženy 2 4 -2 7 4 3 1

Data pro rok 2021

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 551
z toho muži 314
z toho ženy 237

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 551
v tom ve věku 0-14 67
15-64 423
65 a více let 61

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 484
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 93
vyučení a stř. odborné bez mat. 148
úplné střední s maturitou 122
vyšší odborné a nástavbové 15
vysokoškolské 36

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 540
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 82
Nezjištěné vyznání 28

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 360
v tom zaměstnaní celkem 249
nezaměstnaní celkem 11

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 360
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 92
stavebnictví 19
obchod,opravy motor. vozidel 32
doprava, pošty a telekomunikace 17
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 24

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 199
denně mimo obec 170
denně mimo obec nad 60min. 3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 157
Cenzové domácnosti 181
v tom úplné rodiny 122
neúplné rodiny 19
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 40

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 135
Trvale obydlené domy - rodinné domy 132
Neobydlené obydlené domy celkem 11
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 2
Průměrné stáří trvale obydlených domů 31
Domy podle vlastnictví soukromých osob 133
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 135
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 105
vodovodem 134
plynem 105
ústředním topením 103

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 157
Trvale obydlené byty v rodin. domech 150
Neobydlené byty 13

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 157
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 131
v osobním vlastnictví 1
nájemní 3
člena bytového družstva 4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 157
Byty podle vybavení plyn v bytě 119
vodovod v bytě 155
připojení na veřejnou kanalizační síť 121
ústřední topení, etážové topení 132
vlastní koupelna, sprchový kout 152

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 581
z toho muži 321
z toho ženy 260

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 581
v tom ve věku 0-14 77
15-64 417
65 a více let 85

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 504
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 94
vyučení a stř. odborné bez mat. 125
úplné střední s maturitou 138
vyšší odborné a nástavbové 21
vysokoškolské 68
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 266
v tom zaměstnaní celkem 246
nezaměstnaní celkem 20

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 266
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 59
stavebnictví 16
obchod,opravy motor. vozidel 30
doprava a skladování 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
vzdělávání 18
zdravotní a sociální péče 20

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 100
denně mimo obec 98
Dojíždějící do zaměstnání 66
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 160
Obydlené rodinné domy 155
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 153
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 184
Obydlené byty v rodinných domech 175
Neobydlené byty 20

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 184
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 147
v osobním vlastnictví 5
nájemní 5
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 184
Byty podle vybavení plyn v bytě 132
vodovod v bytě 167
připojení na veřejnou kanalizační síť 151
ústřední topení 151
etážové topení 9

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 3 1 0 1 3 1 1 1 3
Muži 4 0 0 1 0 0 0
Ženy 3 1 0 1 2 1 0 1 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 4
Ženy 3

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 0,833%
Muži 1,961%
Ženy 1,765%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Ráby, okres Pardubice Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti31
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.146
Svobodná povolání6
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel5
Ostatní10

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců68
s 1-9 zaměst.- mikropodniky15
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno114

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství12
B-E Průmysl celkem20
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl17
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného3
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví26
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid41
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství18
J Informační a komunikační činnosti9
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí4
M Profesní; vědecké a technické činnosti20
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání5
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti11
S Ostatní činnosti11
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno10

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku237
Orná půda105
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady18
Ovocné sady24
Trvalé travní porosty (býv.louky)11
Pastviny3
Zemědělská půda158
Lesní půda48
Vodní plochy4
Zastavěné plochy10
Ostatní plochy16