Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Vlčí Habřina (okres Pardubice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 575984
NUTS5: CZ0532575984
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Lázně Bohdaneč
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Katastrální plocha (ha): 338
Počet bydlících obyvatel k 2023: 330
Nadmořská výška (m n.m.): 219
První písemná zpráva (rok): 1436
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Vlčí Habřina      
Vlčí Habřina 104      
53341 Vlčí Habřina   Starosta/tka: Jaroslav Bartoš
    Telefon: 466942351
Pošta: Lázně Bohdaneč E-mail: starosta@vlcihabrina.cz
IČ: 00274585    
Úřední hodiny: Čt:18-19.00    
Telefon: 466 942 351    
Datová schránka: ihga5nt E-mail: ou@vlcihabrina.cz
Web: www.vlcihabrina.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Vlčí Habřina

Územně technická jednotka

UTJ Vlčí Habřina

Základní sídelní jednotka díl

Vlčí Habřina

Část obce díl

Vlčí Habřina

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Obecní úřad Rohovládova Bělá - Matrika
Rohovládova Bělá 32
53343
722949446
dkasparova@rohovladovabela.cz
www.rohovladovabela.cz
Obecní úřad Obecní úřad
104
53341
466 942 351
ou@vlcihabrina.cz
www.vlcihabrina.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Městský úřad Lázně Bohdaneč - Stavební úřad
Masarykovo nám. 1
53341
466797068
podatelna@lazne.bohdanec.cz
lazne.bohdanec.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13085
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Bohdanečsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Masarykovo nám. 1/x, 533 41 Lázně Bohdaneč
Založeno: 1.6.2012
Kontaktní telefon: 603538081
E-mail: stepanovsky@lazne.bohdanec.cz
WWW: www.mas-bohdanecsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 330 58 196 21 68 330
Muži 160 33 93 11 33 158
Ženy 168 25 103 10 35 167

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 4 -2 11 1 10 8
Muži 4 1 3 2 2 -1 3
Ženy 1 3 -2 2 2 -3 -2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 320
z toho muži 152
z toho ženy 168

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 320
v tom ve věku 0-14 48
15-64 205
65 a více let 67

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 272
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 79
vyučení a stř. odborné bez mat. 151
úplné střední s maturitou 36
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 316
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 115
Nezjištěné vyznání 32

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 196
v tom zaměstnaní celkem 143
nezaměstnaní celkem 10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 196
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 55
stavebnictví 16
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava, pošty a telekomunikace 12
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 114
denně mimo obec 95
denně mimo obec nad 60min. 9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 120
Cenzové domácnosti 125
v tom úplné rodiny 82
neúplné rodiny 10
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 33

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 96
Trvale obydlené domy - rodinné domy 96
Neobydlené obydlené domy celkem 20
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 16
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42
Domy podle vlastnictví soukromých osob 96
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 96
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 94
plynem 78
ústředním topením 59

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 120
Trvale obydlené byty v rodin. domech 120
Neobydlené byty 22

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 120
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 95
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 120
Byty podle vybavení plyn v bytě 98
vodovod v bytě 116
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 94
vlastní koupelna, sprchový kout 114

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 309
z toho muži 143
z toho ženy 166

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 309
v tom ve věku 0-14 40
15-64 203
65 a více let 64

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 269
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 69
vyučení a stř. odborné bez mat. 130
úplné střední s maturitou 35
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 10
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 145
v tom zaměstnaní celkem 136
nezaměstnaní celkem 9

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 145
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 0
průmysl 56
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava a skladování 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 48
denně mimo obec 45
Dojíždějící do zaměstnání 6
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 96
Obydlené rodinné domy 96
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 91
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 127
Obydlené byty v rodinných domech 127
Neobydlené byty 28

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 127
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 98
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 127
Byty podle vybavení plyn v bytě 104
vodovod v bytě 117
připojení na veřejnou kanalizační síť 4
ústřední topení 107
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 10 1 0 3 2 1 1 3 5
Muži 3 0 1 1 0 2 3
Ženy 3 1 0 2 1 1 1 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 10
Muži 4
Ženy 6

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,102%
Muži 3,261%
Ženy 5,825%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 1

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 4
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.56
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní7

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců30
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno33

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství4
B-E Průmysl celkem20
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl9
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví8
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti3
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku338
Orná půda226
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady10
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)13
Pastviny3
Zemědělská půda249
Lesní půda46
Vodní plochy4
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy31