Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Turnov (okres Semily)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 577626
NUTS5: CZ0514577626
LAU 1 (NUTS 4): CZ0514 - okres Semily
NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Turnov
Obec s rozšířenou působností: Turnov
Katastrální plocha (ha): 2271
Počet bydlících obyvatel k 2023: 14502
Nadmořská výška (m n.m.): 260
První písemná zpráva (rok): 1272

Informace

Samospráva

Městský úřad Turnov      
Antonína Dvořáka 335      
51122 Turnov   Starosta/tka: Tomáš Hocke
    Telefon: 481366223
Pošta: Turnov E-mail: t.hocke@mu.turnov.cz
IČ: 00276227    
Úřední hodiny: Po,St:8-12,13-17    
Telefon: 481 366 111    
Datová schránka: vehbxe9 E-mail: mu@turnov.cz
Web: www.turnov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bukovina u Turnova Daliměřice Malý Rohozec
Mašov u Turnova Turnov

Základní sídelní jednotka díl

Bukovina Daliměřice díl 1 Daliměřice díl 2
Hruštice Kadeřavec díl 1 Kadeřavec díl 2
Loužek Mašov Mokřiny
Nudvojovice Ohrazenice Pelešany díl 1
Pelešany díl 2 Pod Výšinkou Průmyslová zóna Vesecko
Rovinka Sídliště Přepeřská Skalní město
Turnov-střed U Jizery Výšinka

Část obce díl

Bukovina Daliměřice Dolánky u Turnova
Hrubý Rohozec Kadeřavec Kobylka
Loužek Malý Rohozec Mašov
Mokřiny Pelešany Turnov
Vazovec

Územně technická jednotka

UTJ Bukovina u Turnova UTJ Daliměřice UTJ Malý Rohozec
UTJ Mašov u Turnova UTJ Turnov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Turnově
Havlíčkovo nám. 54
51101
481360111
podatelna2609@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2609
Hygienická stanice Územní pracoviště Semily
Ke stadionu  204
51301
481623661
sekretariat.se@khslbc.cz
www.khslbc.cz/uzemni-pracoviste/pracoviste-semily
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Semily
Pekárenská 34
51301
481629111
kp.semily@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/semily
Matriční úřad Městský úřad Turnov - Matrika
Skálova 84
51122
481366803
mu@turnov.cz
www.turnov.cz
Městský úřad Městský úřad
Antonína Dvořáka 335
51122
481 366 111
mu@turnov.cz
www.turnov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Semily
Bořkovská 571
51301
481651111
posta.sm@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/liberecky-kraj/semily#obsah
Soud Okresní soud v Semilech
Nádražní 25
51334
481652111
podatelna@osoud.sem.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=184&j=194&k=1853
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Semily
Nádražní  25
51336
481623409
podatelna@osz.sem.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=97&j=107&k=1070
Stavební úřad Městský úřad Turnov - Stavební úřad
Antonína Dvořáka 335
51122
481366303
mu@turnov.cz
www.turnov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12361
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Semily
Bořkovská  572
51301
950160111
podatelna.sm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/semily
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jilemnice
Masarykovo náměstí 8
51401
950160208
podatelna.sm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jilemnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Turnov
nám. Českého ráje 94
51101
950160230
podatelna.sm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/turnov
Živnostenský úřad MÚ Turnov - Obecní živnostenský úřad
Skálova 72
51122
481366702
h.toborikova@mu.turnov.cz
www.turnov.cz

Euroregiony

Nisa

Účel:
Forma: Sdružení měst a obcí
Adresa sídla: U Jezu 525/4, 46001 Liberec
Kraj: Liberecký kraj
Rok založení: 1991
Předseda: Martin Půta
Kontaktní telefon: 485226301 (předseda)
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz
WWW: www.ern.cz
Dokumenty:

MAS

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Předměstská 286/x, 507 43 Sobotka
Založeno: 29.4.2003
Kontaktní telefon: 493720546
E-mail: opspcr@seznam.cz
WWW: craj-ops.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 14 502 2 266 8 885 786 3 321 14 502
Muži 6 795 1 168 4 418 391 1 316 6 803
Ženy 7 379 1 098 4 467 395 2 005 7 366

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 104 187 -62 595 482 113 30
Muži 55 122 -67 239 174 138 -2
Ženy 66 101 -35 207 174 222 -2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 73
Počet rozvodů 23

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 14 513
z toho muži 6 954
z toho ženy 7 559

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 14 513
v tom ve věku 0-14 2 334
15-64 9 912
65 a více let 2 267

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 12 179
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 2 221
vyučení a stř. odborné bez mat. 4 521
úplné střední s maturitou 3 497
vyšší odborné a nástavbové 537
vysokoškolské 1 163

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 13 794
Cizinci s dlouhodobým pobytem 126
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 37
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 7

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 3 235
Nezjištěné vyznání 1 542

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 8 882
v tom zaměstnaní celkem 7 233
nezaměstnaní celkem 354

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 8 882
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 129
průmysl 2 863
stavebnictví 441
obchod,opravy motor. vozidel 676
doprava, pošty a telekomunikace 477
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 214
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 922

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 671
denně mimo obec 1 049
denně mimo obec nad 60min. 113

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 5 701
Cenzové domácnosti 6 220
v tom úplné rodiny 3 432
neúplné rodiny 691
nerodinné domácnosti 203
domácnosti jednotlivců 1 894

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 2 487
Trvale obydlené domy - rodinné domy 2 121
Neobydlené obydlené domy celkem 330
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 117
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 2 118
obce, státu 100
bytové družstvo - SBD 87
ostatní vlastnictví 152

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 2 487
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1 785
vodovodem 2 454
plynem 1 938
ústředním topením 1 826

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 5 701
Trvale obydlené byty v rodin. domech 2 630
Neobydlené byty 728

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 5 701
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 2 072
v osobním vlastnictví 416
nájemní 1 420
člena bytového družstva 1 102

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 5 701
Byty podle vybavení plyn v bytě 4 551
vodovod v bytě 5 638
připojení na veřejnou kanalizační síť 4 850
ústřední topení, etážové topení 4 746
vlastní koupelna, sprchový kout 5 466

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 14 472
z toho muži 6 877
z toho ženy 7 595

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 14 472
v tom ve věku 0-14 1 953
15-64 9 683
65 a více let 2 787

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 12 519
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 947
vyučení a stř. odborné bez mat. 4 215
úplné střední s maturitou 3 691
vyšší odborné a nástavbové 642
vysokoškolské 1 513
nezjištěné vzdělání 481

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 7 019
v tom zaměstnaní celkem 6 399
nezaměstnaní celkem 620

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 7 019
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 75
průmysl 2 167
stavebnictví 294
obchod,opravy motor. vozidel 634
doprava a skladování 318
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 202
vzdělávání 421
zdravotní a sociální péče 418

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2 532
denně mimo obec 1 012
Dojíždějící do zaměstnání 2 777
do škol 966

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 2 697
Obydlené rodinné domy 2 269
Obydlené bytové domy 343
Domy podle vlastnictví soukromých osob 2 304
obce, státu 50
spoluvlastnictví vlastníků bytů 137
nezjištěno 71

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 6 048
Obydlené byty v rodinných domech 2 762
Neobydlené byty 879

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 6 048
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 2 179
v osobním vlastnictví 1 072
nájemní 1 316
družstevní 706

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 6 048
Byty podle vybavení plyn v bytě 4 618
vodovod v bytě 5 620
připojení na veřejnou kanalizační síť 5 518
ústřední topení 4 702
etážové topení 696

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 422 58 1 42 144 15 69 123 115
Muži 162 21 22 67 6 33 70 41
Ženy 191 37 1 20 77 9 36 53 74

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 393
Muži 207
Ženy 186

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,423%
Muži 3,540%
Ženy 4,164%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 106

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Nemocnice1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé12
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost5
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa13
Zařízení lékárenské péče (lékárny)5

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 9
Brownfield pouze mapování Ano 19
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 7
Hasičská zbrojnice Ano 6
Herna Ano 8
Hospic Ano 1
Hřbitov Ano 9
Infocentrum Ano 3
Kulturní objekt Ano 10
LDN Ano 1
Lekárna Ano 5
most Ano 25
Obecní úřad Ano 5
Obchod s potravinami Ano 19
Ordinace lékaře Ano 39
Parkoviště Ano 26
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 70
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 58
Sběrný dvůr Ano 2
Skladový areál Ano 24
Sportoviště Ano 58
Škola Ano 16
Trafostanice Ano 46
Vodojem Ano 13

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola8
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.4
Zákl.škola pouze s 2.st.1
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk4
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace Střední škola
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,|příspěvková organizace Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Střední škola, Domov mládeže
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace Mateřská škola
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace Mateřská škola
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace Mateřská škola
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace Mateřská škola
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace Mateřská škola
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace Mateřská škola
Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina, Školní klub
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace Základní umělecká škola
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,|Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Střední škola, Domov mládeže
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb3
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace24
Akciové společnosti16
Obchodní společnosti448
Družstevní organizace14
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.2 789
Svobodná povolání120
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel35
Ostatní310

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců1 325
s 1-9 zaměst.- mikropodniky267
s 10-49 zaměst.- malé podniky63
s 50-249 zaměst.- střed.podn.24
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno2 041

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství75
B-E Průmysl celkem623
B Těžba a dobývání3
C Zpracovatelský průmysl335
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného19
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa11
F Stavebnictví215
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid273
H Doprava a skladování55
I Ubytování; stravování a pohostinství109
J Informační a komunikační činnosti70
K Peněžnictví a pojišťovnictví67
L Činnosti v oblasti nemovitostí61
M Profesní; vědecké a technické činnosti271
N Administrativní a podpůrné činnosti46
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
P Vzdělávání66
Q Zdravotní a sociální péče57
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti62
S Ostatní činnosti157
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno39

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 271
Orná půda654
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady223
Ovocné sady31
Trvalé travní porosty (býv.louky)366
Pastviny107
Zemědělská půda1 274
Lesní půda419
Vodní plochy54
Zastavěné plochy145
Ostatní plochy379